On-line predavanje - „Karakteristike...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na On-line predavanje:

 

  „Karakteristike suvremenih energetskih pretvarača "“

koje će održati mr.sc. Ivica Bašićspecijalist za elektromotorne pogone u Danieli-Systec d.o.o Labin, Ured Osijek. Predavanje će se održati u srijedu, 10. lipnja 2020. godine u 09:45 sati, putem video-konferencijske veze sustava Jeatsi-Meet na povezniciPredvidivo trajanje predavanja je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog i diplomskog studija kao i članove IEEE Hrvatske sekcije kojima je tema predavanja u području interesa i kompetencija.

O predavanju:

Na predavanju će biti predstavljene karakteristike suvremenih energetskih pretvarača koji se mogu naći na tržištu. Bit će prikazane vrste nisko-naponskih istosmjernih i izmjeničnih pretvarača, njihove izvedbe, karakteristike, ograničenja i mane. Poseban pažnja je posvećena funkcionalnim i softverskim mogućnostima koje nude suvremeni pretvarači. Predavanje će biti prožeto zanimljivim primjerima iz prakse.

U nastavku slijedi kratak životopis predavača.

Ivica Bašić rođen je 14. siječnja 1962. godine. Osnovnu školu je završio u Otoku, a maturirao je na CUO "M. A. Reljković" u Vinkovcima 1981.  Diplomirao  je 1988. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Sklopovi mikroprocesorske upravljačke jedinice pretvarača frekvencije" (mentor: prof. dr. N. Pašalić) a magistarski rad je obranio 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Automatizirano ispitivanje asinkronog stroja u laboratorijskim uvjetima" (mentor: prof. dr. D. Ban).

Pripravnik je u "Tehnoprojekt" Vinkovci na poslovima projektiranja i održavanja elektroničkih uređaja do 1989. godine nakon čega se zapošljava na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku gdje od 1990.do 2002. godine radi u nastavi kao znanstvene novak, mlađi asistent i asistent, da bi 2002. prešao raditi kao projektant u Danieli Systec d.o.o. Labin, gdje je postao specijalist za puštanje u pogon i podešavanje energetskih pretvarača.

Na preddiplomskom studiju Elektrotehnike, smjer Elektroenergetika drži dio predavanja iz Osnova energetske elektronike, kao i na stručnom studiju Elektroenergetike na kolegiju Energetska elektronika. Na diplomskom studiju Elektroenergetike drži dio predavanja iz Električnih strojeva, a za izborni blok Industrijska elektroenergetika drži dio predavanja (tzv. gostujuća predavanja) iz kolegija Elektromagnetska kompatibilnost počev od 2015. godine.

Autor: Denis Pelin
Popis obavijesti