On-line predavanje: Elektroenergetski...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanja : 

„Elektroenergetski sustavi propulzije plovila* i „Danfoss drives rješenja i trendovi u pogonima propulzije plovila

„Vessel propulsion power engineering systems“ and „Danfoss drives solutions and trends in marine & offshore propulsion systems“

 koje će održati prof.dr.sc.Željko Hederić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek i inženjer prodaje za Danfoss pogonske sustave u pomorstvu Josip Vilus. Predavanje će se održati u srijedu, 12. svibnja 2021. godine u 15:30 h, ON-line putem platforme FERIT-a i linka:

https://bigblack.ferit.hr/b/den-ps5-r11-z9i  

u terminu predavanja iz kolegija Primijenjena energetska elektronika na Diplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnike; smjer Elektroenergetika i Automobilsko računarstvo i komunikacije. Predvidivo trajanje predavanja je 90-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo znanstvenike čija su područja istraživanja bliska tematici predavanja kao i studente ostalih studija. U nastavku slijedi kratak životopisi predavača i opis predavanja.

Životopisi:

Prof.dr.sc.Željko Hederić

Željko Hederić rođen je 12. studenoga 1970. godine u Osijeku. Magistarski rad obranio je 2002. godine na FER Zagreb. Doktorsku disertaciju obranio je 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Od 1996. godine zaposlen je kao asistent je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, danas je u znanju redovitog profesora na FERIT Osijek, te drži predavanja na Sveučilištima Osijek, Rijeka  i Maribor. Predstojnik je Zavoda za elektrostrojarstvo od 2010. godine te je 2013. godine osnovao je istraživački Laboratorij za hibridne pogonske sustave.

Područje znanstvenog istraživanja obuhvaća dizajn i ispitivanje električnih strojeva, primijenjeni elektromagnetizam u energetici, numerički proračuni elektromagnetskih polja, optimizacija održavanja električnih uređaja, obnovljivi izvori energije te dizajn pogona električnih vozila.

Do sada je kao autor i koautor objavio preko 30 zn. radova u časopisima, te preko 50  zn. radova na međunarodnim konferencijama. Sudjelovao je na 3 znanstveno-istraživačka projekta Instituta Končar iz područja dijagnostike električnih stojeva, te je proveo preko 400 dana na usavršavanju na znanstvenim institucijama u inozemstvu (Bugarska, Irska, Mađarska, Slovenija, Srbija). Trenutno je voditelj 3 znanstveno istraživačka projekta sa partnerima iz industrije od kojih se izdvaja projekt DIV grupe (DIV MES, Brodosplit, FESB, FERIT) "Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova".

Josip Vilus

Završio je Elektrotehnilki fakultet u Osijeku 1999. godine. Nakon završenog studija 2001. godine počinje raditi u Kamen Ingradu na poslovima tehničke podrške pri proizvodnji kamena. 2004. prelazi raditi u Tehno-Zagreb kao šef odjela za tehničku podršku i prodaju. Od 2006-sljedio je šestogodišnji rad u RIZ TRANSMITTERS Co. na poslovima prodajnog inženjera i projekt menađera. 2013. prelazi u ABB-BU Process Automation gdje radi godinu dana na poslovima prodaje kao i u EXOR-u i EIT Electrical Installation Technology, da bi on svibnja 2017 počeo raditi u Danfossu kao prodajni predstavnik. Ima izražene prodajne, komunikacijske, prezentacijske, tehničke i organizacijske vještine.

Kratak sadržaj predavanja

U prvom djelu predavanja će biti predstavljene osnove korištenja elektropropulzije kao i sastavni dijelovi energetskog sustava pogona suvremenih plovila. Predstaviti će se prednosti korištenja elektropropulzije u odnosu na  klasično dizel mehaničko rješenje i osnovni razvojni oblici pogona sa električnom propulzijom. Posebna pažnja biti će posvećena hibridnim sustavima pogona, različitim izvorima električne energije, sustavima pohrane energije te sustavima upravljanja tokovima energije u svrhu ostvarenja optimalne potrošnje energije za propulziju plovila. U drugom dijelu predavanja predstaviti će se trenutni trendovi i tehnologije za pogone propulzije, topologije pri izmjeničnim i istosmjernim sustavima u plovilima. Posebno će se predstaviti hibridna rješenja I upotreba baterije, te primjeri iz prakse.

Autor: Denis Pelin
Popis obavijesti