Članstvo Odjela za industrijske...

Broj članova Odjela za industrijske primjene kontinuirano je u porastu.

Volonteri koji su ili su bili članovi IAS više od 10 godina:

 1. Leo Budin - član IAS u kontinuitetu 35 godina
 2. Gorislav Erceg - bio je član IAS 26 godina
 3. Zdenko Kovačić - član IAS u kontinuitetu 17 godina
 4. Marinko Miletić - član IAS u kontinuitetu 17 godina
 5. Željko Jakopović - član IAS 15 godina
 6. Alan Vrana - član IAS u kontinuitetu 15 godina
 7. Krunoslav Horvat - član IAS 13 godina
 8. Nedjeljko Perić - član IAS u kontinuitetu 13 godina
 9. Davor Škrlec - bio je član IAS 11 godina
 10. Miljenko Rac - član IAS u kontinuitetu 10 godina
 11. Mario Vražić - član IAS u kontinuitetu 10 godina

 

 

Autor: Igor Kuzle
Popis obavijesti