Poziv na predavanje: Plan...

Odjel za menadžment u tehnologiji i inženjerstvu i Interesna skupina Žene u inženjerstvu Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

"Plan ravnopravnosti spolova Fakulteta elektrotehnike i računarstva"

koje će održati izv. prof. dr. sc. Anamari Nakić u petak, 19. studenog 2021. godine, u 13:00 sati putem platforme Zoom. Očekivano trajanje predavanja s raspravom je 60 minuta. Predavanje se održava na hrvatskom jeziku i otvoreno je za sve zainteresirane, a posebno se pozivaju studenti. Životopis predavačice i sažetak predavanja kao i podaci za pristup predavanju nalaze se u nastavku obavijesti.

Poveznica za pristup predavanju putem platforme Zoom: https://zoom.us/j/95361473447

Predavačica: izv. prof. dr. sc. Anamari Nakić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sažetak:
Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) jedna je od prvih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj čije je Fakultetsko vijeće usvojilo plan ravnopravnosti spolova. Plan je izrađen u  sklopu projekta CALIPER: Linking research and innovation for gender equality (Obzor 2020). Izradi je prethodila provedba procjene institucionalnog stanja ravnopravnosti spolova. Dobiveni rezultati iskorišteni su za osmišljavanje niza mjera prilagođenih FER-u. Neke od usvojenih mjera poboljšavaju i unapređuju postojeće usluge, a neke predviđaju uspostavu novih usluga za studente i zaposlenike. Područja obuhvaćena mjerama su ljudski potencijali, institucionalno upravljanje, nastava, istraživanje, institucionalna komunikacija, diskriminacija, seksualno uznemiravanje i usluge za studente. U ovom izlaganju opisat će se stanje ravnopravnosti spolova na FER-u, proces izrade plana i neke od predviđenih mjera. Također, osvrnut ćemo se na dobrobit sustavne institucionalne brige o stanju ravnopravnosti spolova za prijavu i provedbu domaćih i međunarodnih projekata.

Životopis:
Anamari Nakić izvanredna je profesorica na Zavodu za primijenjenu matematiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlena od 2007. godine. Diplomirala je 2006. te doktorirala 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Državne nagrade za znanost, za popularizaciju znanosti, za 2018. godinu. Sudjelovala je u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih matematičkih projekata. Vodeća je istraživačica na projektu CALIPER: Linking research and innovation for gender equality (Obzor 2020) te je članica upravnog odbora projekta European Network for Gender Balance in Informatics (COST).

Autor: Krunoslav Tržec
Popis obavijesti