IEEE Reliability Croatia Chapter, IEEE Computer Croatia Chapter, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, pozivaju Vas na predavanje:
 
"Effective Designing-for-Reliability Methods"
 
koje će održati mr.sc. Zoran Matić, u utorak 26. veljače 2008. u 15 sati u u seminaru Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računarske i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (zgrada D, treći kat, prostorija D305) u trajanju od jednog sata.
 
 Više o predavanju i predavaču pročitajte u nastavku vijesti.

 

KRATKI SADRŽAJ PREDAVANJA
Inženjerstvo pouzdanosti danas predstavlja sve važniju disciplinu u razvoju tehničkih sustava. Korisnici postavljaju sve veće zahtjeve na proizvode u domeni kvalitete i pouzdanosti. Rastuća složenost proizvoda i njihove funkcionalnosti postavlja nove zahtjeve na održavanje kvalitete i pouzdanosti. Pouzdanost proizvoda izravno korelira s garantnim troškovima, te prestavlja najveću stavku u troškovima nastalih zbog loše kvalitete proizvoda (engl. Cost-of-Poor-Quality). Ulogu pouzdanosti dodatno naglašava činjnica da je ona i najvažnija stavka na listi zadovoljstva krajnih korisnika projektiranog sustava. Predavanje je namijenjeno inženjerima i rukovodiocima uključenim u projektiranje, testiranje i analizu tehničkih sustava, kao i zainteresiranim studentima i nastavnicima, a u svrhu upoznavanja s alatima koji se primijenjuju za poboljšanje pouzdanosti krajnih proizvoda. U okviru predavanja prezentirati će se nekoliko važnijih metoda i tehnika primjenjivih u domeni projektiranja za pouzdanost (engl. Design for Reliability).
 
 ŽIVOTOPIS PREDAVAČA
Zoran Matić diplomirao je na računarskoj tehnici na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1982. godine, a magistrirao u domeni računarske tehnike, na istom fakultetu 1989. godine. Nakon studija, radio je u na razvoju programske podrške, a nastavio u području pouzdanosti kao znanstveni suradnik na University of Maryland u SAD-u. Radio je u dvije međunarodne koorporacije, Case Corporation i Motorola, Inc. U Case Corporation je bio vodeći inžinjer za kompletno podučje pouzdanosti, i odgovoran za kvalitetu vrlo složenih elektroničkih i računalnih sustava kroz cijeli razvojni ciklus. U Motoroli, Inc. je vodio vodeću Motorolinu inicijativu u domeni dostupnosti i pouzdanosti komunikacijskih sustava za sektor mobilnih telefona, radio na definiranju i poboljšanju razvojnih procesa programske podrške za mobilne telefone, te na kvaliteti i poboljšanju pouzdanosti programske podrške također za mobilne telefone. Nosioc je prestižnog tzv. “Six-Sigma-Black-Belt” stupnja, te je bio traženi mentor drugim stručnjacima na različitim Six-Sigma-Black-Belt projektima. U obje koorporacije, višestruko je nadgrađivan za tehničke inovacije i objavljene originalne radove na simpozijumima - ima pet objavljenih radova, od kojih su tri na Motorolinim internim simpozijumima. Autor je mnogih originalnih modela koji su postali interni standardni modeli u razvojnom ciklusu unutar obje koorporacije.
Autor: Aleksandar Szabo
Popis obavijesti