Application of Classic AUTOSARa...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjel za pouzdanost IEEE Hrvatske sekcije pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

 

Application of Classic AUTOSARa regarding ASPICE in development of Mild Hybrid EDS (Electrical Driving System)

 

koje će održati (on-line)

Igor Koržinek

Managing director of Spyrosoft Solutions d.o.o.

 

dana 9. travnja 2021. s početkom u 15:00 sati

 

Sažetak:

This lecture focuses on description, need and implementation of development and test norms in automobile industry (AutoSAR, ASPICE and ASIL). An example of electric hybrid drive is given and explained development chain with stressed programming part of development.

 

Biografija:

Igor Koržinek rođen je u Osijeku 1969. godine. Diplomirao na na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, a na istom sveučilištu je završio znanstveni multidisciplinarni poslijediplomski studij „Vođenje i upravljanje pokretnim objektima“. Karijeru je proveo kao razvojni inženjer na projektima simulatora leta, hardversko-softverskih dodataka za iPhone, obračunskog sustava za telekomunikacije i razvoja sustava električnog pogona motora s primjenom u „lakim“ hibridnim pogonima automobila. Trenutno je izvršni direktor tvrtke specijalizirane za outsourcing inženjerskih resursa.

 

Poveznica za pristup (MS Teams): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVlYzIzYzItOWYwNS00NmFlLWJkNmYtYmNmZjNhYzI3YjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278e58f7f-7b0c-4a37-aae4-e0034edd3bab%22%2c%22Oid%22%3a%220b40b8ac-8609-4da7-9afb-dda62f4f654f%22%7d
Autor: Tomislav Keser
Popis obavijesti