Organiziran je teleprijenos predavanja:

"EU programi - prilika i izazov"
Dr. Mitja Pavliha, Vesna Maglov, dipl. oec. i Igor Capan, dipl.ing.CONFIDENTIA d.o.o., Hrvatska

Predavanje će se održati u srijedu, 4.7. u 14:00 sati na FER-u, Unska 3, zagreb.

Telekonferencijski prijenos predavanja bit će održan u telekonferencijskim dvoranama sljedećih institucija:

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
Elektrotehnički fakultet, Osijek Tehnički fakultet, Rijeka

Svi članovi Hrvatske sekcije IEEE, kao i ostali zainteresirani gosti su dobro došli!

Autor: Željka Car
Popis obavijesti