Program rada

Program rada WIE CRO skupine

 

1. Poslovi usmjereni prema HR IEEE sekciji i IEEE WIE interesnoj skupini

- Informiranje svih HR IEEE članova o našem programu, s pozivom na učlanjenje.

- Komunikacija s tijelima HR IEEE.

- Komunikacija i izvještaji za IEEE WIE.

- Veza sa susjednim WIE skupinama.

- Ažuriranje i održavanje Web stranice.

 

2. Stručna predavanja i druženje

- Pripremiti stručna predavanja.

- Jednom u pola godine sastanak s pozivom svima učlanjenima, sastanci užih grupa.

 

3. Dugoročne aktivnosti: ispitivanje "što" i izrada prijedloga "kako", angažman po temama 

    kako slijedi: 

  3.1.  Doprinosi i uspjesi 

Potražiti, istaknuti i obznaniti važne doprinose i uspješne domete žena u našoj struci:

- na svjetskoj razini - od 19. stoljeća do sada (Ada Lovelace, Grace Hopper, Anita Borg, Carly

  Fiorina, itd.);

 - sadašnji uspješni dometi, naročito kod nas; promisliti o odgovarajućem priznanju;

 - pozvati kao počasne goste nositeljice "Zlatne diplome" FER-a .

  3.2.  Međunarodni odnosi 

- Napraviti sustavni pregled sličnih aktivnosti i tijela u svijetu, posložiti nama korisna iskustva.

- Uspostaviti komunikaciju.

- Praćenje zanimljivosti - stvaranje male biblioteke relevantnih izvora ("did you know"),

  distribucija preko Web stranice i direktno članstvu.  

  3.3.  Afirmacija uloge i položaja žena u struci 

- Napraviti neformalnu snimku stanja (izvori: odgovori na završnom ispitu kolegija "Upravljanje

  projektima", eventualno neformalna anketa medju članstvom WIE CRO skupine).

   3.4.  Napraviti dugoročni program aktivnosti.