Bolje je hrvatski

 

Kako poticati rad na stručnoj terminologiji na hrvatskom jeziku?

Kada smo u dilemi kako zamijeniti riječ koja je porijeklom iz stranog jezika s hrvatskom riječi, preporučujemo 2 jezična portala - "Bolje je hrvatski" Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i "Hrvatski jezični portal" kao zajednički projekt nakladničke kuće Znanje i Sveučilišnog računskog centra - Srce (dijelovi teksta su citati preneseni sa stranica uz odobrenje).

 

Bolje je hrvatski

Poštovani korisnici mrežnih stranica "Bolje je hrvatski!" Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.
 

Hrvatski pravopis  /  Struna  /   Hrvatski na maturi  /  Jezični savjetnik

 

(sadržaj s ovih mrežnih stranica je javno dobro i može se bez ikakvih ograničenja preuzimati i objavljivati - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 17. ožujka 2015.)

 

Hrvatski jezični portal

"Hrvatski jezični portal", prva je i zasad jedina internetom distribuirana rječnička baza hrvatskoga jezika, koji je besplatno dostupan od lipnja 2006. godine. Projekt je dobio inicijalnu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2004. godine, a nakon toga je financiran iz vlastitih sredstava vlasnika.

"Hrvatski jezični portal" jedinstveno je takvo znanstveno referentno djelo u Hrvatskoj - rječnik koji iziskuje kontinuiran, detaljan i mukotrpan rad niza stručnjaka iz područja lingvistike i drugih znanstvenika iz društveno-humanističkih i prirodnih znanosti, kako bi bio ažuriran u skladu s recentnim spoznajama i stalnim obogaćivanjem rječničke baze. Visok stupanj organizacije podataka, te njihova pouzdanost, kompletnost i pretraživost čine ovu bazu vrijednim doprinosom hrvatskoj leksikografiji, te korisnim alatom za mnoga buduća istraživanja.

Ovaj portal, kao i programsku podršku koja omogućava uporabu rječničke baze putem Interneta, razvio je Sveučilišni računski centar - Srce.