Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost (engl. Electromagnetic Compatibility, skr. EMC) definirana je kao sposobnost uređaja, opreme ili sustava da zadovoljavajuće radi u svom elektromagnetskom okruženju, tj. da radi u namijenjenim operacijskim uvijetima sa zadanim nivoima učinkovitosti bez pogoršanja zbog elektromagnetskih međudjelovanja, kao i da svojim radom ne uzrokuje neželjene elektromagnetske smetnje bilo čemu u tom okruženju.
Poboljšanje elektromagnetske kompatibilnosti uključuje rad u sljedećim područjima:
 1. Razvoj inženjerskih standarda
 2. Razvoj numeričkih modela
 3. Tehnike mjerenja i testne procedure
 4. Instrumenti za mjerenje
 5. Karakteristike sustava i opreme, kao što su osjetljivost (otpornost), povredljivost, odgovarajući efekti širenja, i subjektivni efekti
 6. Unaprijeđenje tehnika i komponenata
 7. Edukacija o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 8. Studije o podrijetlu interferencija, umjetnih, kao i prirodnih, i njihove klasifikacije
 9. EM-zaštita
 10. Tehnike štićenja
 11. Nuspojave djelovanja elektromagnetske energije
 12. Znanstvene, tehničke, industrijske, profesionalne ili neke druge aktivnosti, koje dopridonose ovom području, ili koriste tehnike ili proizvode ovog područja.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2025.
Maja Skiljo
predsjednica
Anna Sušnjara
dopredsjednica
 
 
 
 

 


Obavijesti

Poziv na predavanje "Gaseous...

Poštovani,

pozivamo Vas na predavanje koje organizira Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC27) Hrvatske sekcije IEEE:

                     "Gaseous Radiation Detectors: Fundamentals and applications"

koje će održati Susete Fetal, PhD, Polytechnic Institute of Coimbra, Department of Physics and Mathematics from the College of Engineering (ISEC) from Polytechnic Institute of Coimbra (IPC) .

Predavanje će se održati na engleskom jeziku u utorak, 28. svibnja 2024.  od 12:00 do 13:00 h u Velikoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, u Splitu.

Događaj je objavljen i na portalu IEEE vTools Events, a sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti. 

 

 

 

 

 

Autor: Maja Skiljo

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society - Croatia Chapter) poziva Vas na predavanje:

"Dijagram zračenja dipola iznad konačno vodljive sredine"

koje će održati dr. sc. Antonio Šarolić sa Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split).

Predavanje će se održati u srijedu, 18. prosinca 2013. u 15h na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split), dvorana C402.

Životopis predavača je u prilogu.
Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,
Zlatko Živković (FESB Split)
Tajnik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE

***********************************

 

Životopis:

Antonio Šarolić izvanredni je profesor na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu gdje obnaša dužnost voditelja Katedre za primjenu elektromagnetskih polja. Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta "Mjerenja u području EMC i istraživanja EM utjecaja na zdravlje", te predsjednik tehničkih odbora HZN TO E106 "Elektromagnetska polja u ljudskom okolišu" i HZN TO E80 "RK uređaji i sustavi u pomorstvu". Član je društava IEEE, IEICE i BEMS te predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE. Bavi se znanstvenim, nastavnim i stručnim radom u području primijenjenog elektromagnetizma.

Autor: Zlatko Živković

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society - Croatia Chapter) poziva Vas na predavanje:

"Učinkoviti postupak elektromagnetsko-toplinske dozimetrije ljudskog mozga izloženog poljima visokih frekvencija"

koje će održati Mario Cvetković sa Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split).

Predavanje će se održati u ponedjeljak 3. lipnja 2013. u 10h na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split), dvorana B416.

Sažetak predavanja i životopis su u prilogu.
Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,
Antonio Šarolić (FESB Split)
Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE

******************
Sažetak:
Poznato je da su dominantni učinci električnih i magnetskih polja niskih frekvencija neuromišićne stimulacije, za razliku od toplinskih učinaka uslijed fenomena rezonancije koji se javlja kod polja visokih frekvencija. Da bi se došlo do parametara važnih za procjenu navedenih učinaka - raspodjele induciranog električnog polja na niskim frekvencijama, tj. raspodjele specifične gustoće absorbirane snage pri visokim frekvencijama - razvijen je elektromagnetsko-toplinski model koji se može primjeniti za procjenu izloženosti mozga upadnom elektromagnetskom valu, ali i kod procjene induciranih gustoća struja u mozgu čovjeka pri transkranijalnoj magnetskoj stimulaciji.
U prezentaciji je opisana općenita metoda za analizu izloženosti mozga zračenju elektromagnetskog polja kao klasičnog slučaja elektromagnetskog raspršenja. Pri tom se koristi pristup preko integralnih jednadžbi za električno i/ili magnetsko polje. Rigorozni elektromagnetski model mozga spregnut je s biotoplinskim modelom koji uzima u obzir razne mehanizme prijenosa topline unutar mozga.

Životopis:
Mario Cvetković diplomirao je 2005. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, a 2009. godine magistrirao je na Wessex Institute of Technology, Velika Britanija, na području numeričkog proračuna zagrijavanja ljudskog oka uslijed zračenja lasera. U prosincu 2010. održao je seminar (iz područja u okviru kojeg je izražena magistarska radnja) na Technical University of Ilmenau, Njemačka za doktorande i postdoktorande. Dobitnik je "Best Student Paper Award" nagrade u okviru 16-og izdanja međunarodne konferencije SoftCOM 2008. Za rezultate ostvarene u dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu nagrađen je 2012. pohvalnicom na seminaru znanstvenih novaka održanog u okviru "Dana FESB-a". U okviru svog znanstveno-istraživačkog rada dovršava rad na doktorskoj disertaciji vezanoj za područje bioelektromagnetizma te matematičko modeliranje složenih površinskih integralnih jednadžbi.

Autor: Zlatko Živković

 

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society - Croatia Chapter), poziva Vas na predavanje:
 
"Antennas for Communication Technology at Millimeter-Wave Frequencies"
 
koje će održati Gordana Klarić Felić, Senior Researcher at National ICT Australia (NICTA) / Centre for Neural Engineering, University of Melbourne. 
 
Predavanje će se održati u utorak 25. rujna 2012. u 12h na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split), dvorana B401.
 
Sažetak predavanja i životopis su u prilogu.
 
Veselimo se Vašem dolasku! 
Srdačan pozdrav,
Antonio Šarolić (FESB Split)
Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE
 
******************
 
Sažetak/Abstract:
Although the advances in semiconductor technologies at mm-wave frequencies reduce technology deployment cost, a wide range of technical problems remain to be solved for new consumer electronics within the scope of antennas and propagation. This talk focuses on the mm-wave antenna design, integration and packaging solutions that enable efficient and low cost wireless technologies at mm-wave frequencies. Some important technical details related to the antennas for automotive radar and indoor communication will be presented and discussed.
 
Životopis/Biography:
Gordana Klaric Felic was born in Zadar, 1963. She received the B. E. degree, from The University of Zagreb, in 1987. After graduation she worked as a design engineer in Koncar, Division for Special and Distribution Transformers, Jankomir. At the end of 1991 she migrated to Australia where she received her M.E. and PhD degrees at The University of Melbourne. During that time she was teaching undergraduate courses at the Department for Electrical and Electronic Engineering, The University of Melbourne. Since 2005 Gordana works as a senior researcher at National ICT Australia, a research centre for information and communication technologies. She also teaches and supervises postgraduate students in Master of Nano-electronics course at The University of Melbourne.
Majority of her research work and contributions are in the field of mm-wave antennas, electromagnetic compatibility and nanoantennas. Gordana is a council member of EMC Society of Australia and editor for the newsletter.
 

 

Autor: Damir Senić

 

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society - Croatia Chapter), u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB Split), i ove godine organizira i poziva Vas na simpozij iz područja elektromagnetske kompatibilnosti:
 
Symposium on Environmental Electromagnetic Compatibility 2012
 
od 11. do 13. rujna 2012. godine u Splitu.
 
Istovremeno se održava i konferencija SoftCOM 2012 - 20th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks. Detaljne informacije možete pronaći na adresi http://www.fesb.hr/SoftCOM.
 
Raspored događanja, predavanja i sastanaka je u repozitoriju na dnu stranice. U sklopu navedenih događanja održat će se i sastanci našeg Odjela (IEEE EMC Society - Croatia Chapter).
 
Pozivamo vas da nazočite predavanjima na svim tehničkim sekcijama kao i svim ostalim događanjima koje Odjel organizira u okviru Simpozija. Za članove IEEE EMCS Hrvatskog Odjela pristup svim događanjima je slobodan. Sa zadovoljstvom očekujemo da nam se pridružite u Splitu!
 
Srdačan pozdrav,
Antonio Šarolić
Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE
(IEEE EMCS Croatia Chapter Chair)
 
Autor: Damir Senić

 

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost (IEEE EMC Society - Croatia Chapter) Hrvatske sekcije IEEE poziva sve zainteresirane na predavanje:

 

"SENZORI ZA MJERENJE JAKOSTI EM POLJA, PRIKUPLJANJE EM ENERGIJE I DETEKCIJU SMJERA DOLASKA UPADNOG EM VALA "

 

koje će održati Zlatko Živković u petak 6.7.2012. u 9h, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Split, Ruđera Boškovića 32 (dvorana B416).

 

Sažetak predavanja i životopis predavača su u nastavku.   

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Antonio Šarolić (FESB Split)

Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE     

 

Sažetak:

U predavanju će se predstaviti osnovne tehnologije senzora za detekciju, mjerenje i prikupljanje snage elektromagnetskih valova. Prvi dio predavanja posvetit će se širokopojasnim sondama za mjerenje električnog polja, temeljenih na diodnoj detekciji, koje se upotrebljavaju za neselektivna mjerenja u određenoj točki prostora već nekoliko desetaka godina.

U drugom dijelu predavanja opisat će se ispravljačke antene koje predstavljaju poseban tip senzora polja temeljenih na diodnoj detekciji, čija je osnovna svrha prijenos i pretvorba RF snage inducirane na anteni u DC snagu na trošilu. Naposlijetku će se opisati i adaptivni antenski sustavi kao moguće poboljšanje spomenutih senzora uz poseban osvrt na problem širokopojasnosti ovakvih sustava.

 

Životopis:

Zlatko Živković diplomirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Od 2008. godine student je poslijediplomskog doktorskog studija Elektrotehnike i komunikacijske tehnologije na istom fakultetu, te je trenutno zaposlen kao znanstveni novak na projektu MZOŠ "Mjerenja u području EMC i istraživanja EM utjecaja na zdravlje". Njegovo znanstveno-istraživačko područje interesa čine teme: elektromagnetska mjerenja, elektromagnetska kompatibilnost, radiokomunikacije te utjecaj EM polja na zdravlje.

Autor: Damir Senić

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society Croatia Chapter), poziva sve zainteresirane na predavanje:

 

"KOMPLEKSNA ELEKTROMAGNETSKA OKRUZENJA U ZATVORENIM I POLUZATVORENIM PROSTORIMA"

 

koje ce odrzati Damir Senic, sa Sveucilista u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB, Split).
Predavanje ce se odrzati u petak, 25.05.2012. u 12:00 sati na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split), soba B416.

 

U predavanju ce se dati pregled kompleksnih EM okruzenja i njihov utjecaj na raspodjelu EM polja.

Osobita paznja posvetit ce se promjeni Q-faktora takvih okruzenja uslijed visestrukih refleksija, transmisija, difrakcija te apsorpcija.

Kroz predavanje ce se objasniti karakteristike i princip rada reverberacijskih komora, kao cesto koristenih kompleksnih EM okruzenja.

Takoder ce se predstaviti postupci mjerenja efikasnosti oklapanja, temeljeni na koristenju kombinacije GTEM i reverberacijske komore.

 

Veselimo se vasem dolasku!

Autor: Damir Senić

Poštovane kolegice i kolege


Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society - Croatia Chapter), u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB Split), i ove godine organizira simpozij iz područja elektromagnetske kompatibilnosti:

**********************************************************
Symposium on Environmental Electromagnetic Compatibility 2011

od 14. do 17. rujna 2011. godine,
na lokacijama: Split - Hvar - brod "Marko Polo" - Dubrovnik.

Istovremeno se održava i konferencija SoftCOM 2011 - 19th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, te u okviru nje i još nekoliko zanimljivih simpozija, npr. "Symposium on Roger Joseph Boscovich, Dalmatian prophet of science". Detaljne informacije možete pronaći na adresi http://www.fesb.hr/SoftCOM.

Raspored događanja, predavanja i sastanaka je u prilogu. U sklopu navedenih događanja održat će se i sastanci našeg Odjela (IEEE EMC Society - Croatia Chapter).

Pozivamo vas da nazočite predavanjima na svim tehničkim sekcijama kao i svim ostalim događanjima koje Odjel organizira u okviru Simpozija. Za članove IEEE EMCS Hrvatskog Odjela pristup svim događanjima je slobodan.
Sa zadovoljstvom očekujemo da nam se pridružite u Splitu, Hvaru, Dubrovniku te na brodu "Marko Polo".

Raspored događanja nalazi se u privitku u rubrici REPOZITORIJ.

Srdačan pozdrav,
Antonio Šarolić
Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMCS Croatia Chapter)
 

Autor: Damir Senić

Poštovani članovi,Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost (IEEE EMC Society - Croatia
Chapter), u suradnji sa zajedničkim odjelom za antene i širenje
elektromagnetskih valova / teoriju i primjenu mikrovalova (AP/MTT
Croatia Chapter) Hrvatske sekcije IEEE poziva sve zainteresirane na
predavanje:"NOVE VRSTE SVJETLOVODA"koje će održati prof. dr.sc. Zvonimir Šipuš u ponedjeljak 30.5.2011. u
14h na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB),
Split, Ruđera Boškovića 32 (dvorana C502).Prof. dr.sc. Zvonimir Šipuš redoviti je profesor na Fakultetu
elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i predstojnik je Zavoda za
radiokomunikacije FER-a. Sažetak predavanja i životopis predavača su u
prilogu.Veselimo se Vašem dolasku! Srdačan pozdrav,
Damir Senić (FESB Split)
Blagajnik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije
IEEE

Sažetak:

Cilj predavanja je dati pregled aktivnosti vezanih uz razvoj novih vrsta
svjetlovoda. U današnje doba svjetlovodi ne služe samo za prijenos
informacija, oni često imaju i dodatne zadaće kao što su kompenzacija
negativnih efekata koji postoje unutar optičkih komunikacijskih sustava:
kromatska disperzija, neželjeno savijanje svjetlovoda unutar zgrada,
nelinearni efekti, itd.  Neki od tih zahtjeva već su ušli i u
telekomunikacijske standarde. Svjetlovodi nadalje trebaju voditi i valne
duljine koje su do nedavno mogle voditi jedino uz ogromne gubitke (npr.
CO2 laser koji je zanimljiv za medicinske i industrijske primjene).
Svjetlovodi su također postali dio senzorskih sustava, kao prijenosni
medij ali i kao sam senzor. Svi ovi zahtjevi doveli su do intenzivnih
aktivnosti vezanih uz razvoj novih vrsta svjetlovoda. Unutar predavanja
će se stoga opisati principi na osnovu kojih svjetlovodi mogu ispuniti
te nove zadaće, osim one osnovne da prenose informacije na velike
udaljenosti.Životopis:

Zvonimir Šipuš je rođen 12. ožujka 1964. godine u Zagrebu. Diplomirao je
i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1988. godine,
odnosno 1991. godine, a doktorirao je 1997. godine na Chalmers
University of Technology, Göteborg, Švedska.
Od prosinca 1988. godine do srpnja 1993. godine bio je zaposlen u
Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, u Laboratoriju za poluvodiče.
Sudjelovao je u razvoju uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih
plinova zasnovanih na poluvodičkim senzorima. Od kolovoza 1993. godine
radi na Zavodu za radiokomunikacije, Fakultet elektrotehnike i
računarstva, Sveučilište u Zagrebu, gdje je i danas u svojstvu redovitog
profesora. Od rujna 1994. godine do listopada 1997. godine nalazio se na
znanstvenom usavršavanju na Department of Microwave Technology, Chalmers
University of Technology, Göteborg, Švedska, gdje je bio doktorski
student, a od 1999. do 2005. na istoj instituciji bio je  gostujući
istraživač  (Adjunct Researcher) s obvezom da šest tjedana godišnje na
tom sveučilištu pomaže u istraživačkom radu i u poslijediplomskoj
nastavi. Od 2006. godine obavlja nastavu i u Europskoj doktorskoj školi
iz antena (European School of Antennas).
Znanstvenoistraživačka djelatnost Zvonimira Šipuša vezana je uz metode
analize elektromagnetskih struktura, od mikrovalnih antena i antenskih
nizova do svjetlovoda i optičkih komponenata. Autor je ili koautor više
od 30 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima kao i više
od 100 radova objavljenih u zbornicima radova s međunarodnih i domaćih
znanstvenih skupova. Dobitnik je državne godišnje nagrade za znanost za
2006. godinu, za istraživanja konformnih antenskih struktura i
frekvencijski selektivnih površina. Oženjen je i otac je dviju
djevojčica.

Autor: Damir Senić

Poštovani članovi IEEE EMC Society

IEEE EMC Society organizira online seminar kojeg će održati istaknuti
predavač (Distinguished Lecturer) Prof. Ji Chen, University of Houston.
Seminar će se održati u petak 10.12.2010. s početkom u 13:00 i trajanjem
do 15:30 h po *američkom centralnom vremenu* (Central Standard Time
GMT-06:00).

Po našem vremenu to je od 20:00 h do 22:30 h - prekasni termin da bismo
organizirali zajedničko praćenje seminara, ali zainteresirani ga mogu
pratiti na vlastitom računalu. U prilogu su sažeci predavanja.

Seminar je namijenjen članovima IEEE EMC Society.

Srdačan pozdrav,
Damir Senić
Blagajnik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije
IEEE
(IEEE EMCS Croatia Chapter)

**************************************************
Raspored i sažeci predavanja:

1) Central Time 1:00 PM - 2:15 PM

Title: "EMC/EMI issues in biomedical research"

Abstract: The interactions between electromagnetic signals and
biomedical systems lead to safety considerations for medical devices and
patients. In this talk, we will present some recent investigations on
the EMC/EMI issues related to these scenarios. In particular, we will
discuss 1) safety evaluation for pregnant woman under walk-through metal
detector, 2) thermal and temperature evaluation of pregnant woman models
under MRI RF coil, 3) effects of implantable devices within human
subject models under MRI coils, and 4) the interactions between
vehicular mounted antenna and bystanders with implantable medical
devices.

 

 

2) Central Time 2:15 PM - 3:30 PM

Title: "Design/modeling for periodic nano structures for EMC/EMI"

Abstract: Periodic structures exhibit many interesting electromagnetic
characteristics. However, efficient electromagnetic modeling of these
structures in time domain are often difficult, in particular if the
electromagnetic sources have finite extend. In this talk, we shall
review some new development in this area, such as spectral FDTD for
periodic structure modeling, the array-scanning-method (ASM) FDTD
modeling of the interactions between finite-sized electromagnetic and
periodic structures, and the effective electrical parameters extraction
for composite material using these techniques for EMC applications.

 

 

Ji Chen received the Bachelor's degree from Huazhong University of
Science and Technology, China, the Master's degree from McMaster
University, Canada, in 1994, and the Ph.D. degree from the University of
Illinois at Urbana-Champaign in 1998, all in electrical engineering. He
is currently an Associate Professor with the Department of Electrical
and Computer Engineering, University of Houston, Houston, TX. Prior to
joining the University of Houston, from 1998 to 2001, he was a Staff
Engineer with Motorola Personal Communication Research Laboratories,
Chicago, IL. Dr. Chen has received outstanding teaching award and
outstanding junior faculty research award from College of Engineering at
University of Houston. His research group also received the best student
paper award at IEEE EMC Symposium 2005 and the best paper award from
IEEE APMC conference in 2008.

 

Autor: Damir Senić

Poštovani članovi IEEE EMC Society

 

IEEE EMC Society organizira online seminar kojeg će održati istaknuti predavač (Distinguished Lecturer) Dr. Bruce Archambeault iz IBM-a.

Seminar će se održati 19.11.2010. s početkom u 9:00 i trajanjem do 12:00 h po *američkom centralnom vremenu* (Central Daylight Saving Time GMT-06:00).

 

Za organizaciju ovih seminara jako je važno da popunite obrazac za ocjenu kvalitete predavanja i pošaljete ga e-mailom na adresu: Antonio.Sarolic@fesb.hr

 

U prilogu su sažeci predavanja i upute za spajanje.

 

Srdačan pozdrav,

Damir Senić

Blagajnik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMCS Croatia Chapter)

 

**************************************************

Raspored, sažeci predavanja i upute:

 

1) Central Time 9:00 AM - 10:30 AM

Title: "inductance and Partial Inductance - What's it all Mean?"

Abstract: Inductance is one of the misunderstood concepts in electrical engineering.  This is even more serious in the EMC world, since inductance will control where the signal currents flow, which will determine the EMC performance of the design.  There are many different terms used, such as, loop inductance, self inductance, partial inductance, apparent inductance, equivalent inductance, mutual inductance, etc.  These terms are often misused and so the confusion increases. This talk will discuss the true meaning of inductance and how it applies to the EMC world.  It will also introduce partial inductance, explain what partial inductance can be used for, and more importantly, when partial inductance is not meaningful.  When inductance is better understood, then the concept of "ground' becomes more useful.

 

____________________________________________

To join the online meeting

1. Go to

https://mstedu.webex.com/mstedu/j.php?ED=138287282&UID=0&PW=NNTFlZjIxZGUx&RT=MiM3

2. If requested, enter your name and email address.

3. If a password is required, enter the meeting password: 123456 4. Click "Join".

 

2) Central Time 10:30 AM - 12:00 PM

Title: "How to Give Effective Presentations"

Abstract: It is extremely important to every engineer that they learn to give effective presentations!  As engineers, we often develop excellent technical skills, but have little training in other areas.  No matter how good or important an engineer's results might be, if he/she can not effectively communicate them, the ideas/results will not be valued by their management and/or peers. This presentation covers the main areas of presentations, including delivery skills, presentation materials and finally, the content.  Techniques to help over come nervousness are discussed as well as a number of common mistakes that people make that can distract the audience from the presentation content.

____________________________________________

To join the online meeting

1. Go to

https://mstedu.webex.com/mstedu/j.php?ED=138287287&UID=480229197&PW=NZGNkZjI3Nzk3&RT=MiM3

2. If requested, enter your name and email address.

3. If a password is required, enter the meeting password: 123456 4. Click "Join".

Autor: Damir Senić
Symposium on Environmental...

Drage kolegice i kolege, poštovani članovi IEEE EMC Society 

 

Obavještavamo vas da IEEE EMCS Hrvatski Odjel IEEE Hrvatske Sekcije u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu i ove godine organizira Smpozij iz područja elektromagnetske kompatibilnosti, kao i sastanke Odjela za vrijeme održavanja Simpozija:

 

Symposium on Environmental Electromagnetic Compatibility


održat će se od 23. do 25. rujna 2010. godine

(23. i 24. rujna u hotelu Elaphusa u Bolu na otoku Braču i 25. rujna u Splitu)

 

u okviru konferencije:

 

SoftCOM 2010

18th Conference on Software, Communications and Computer Networks

pod tehničkim sponzorstvom IEEE Communication Society (COMSOC),

http://www.fesb.hr/SoftCOM/2010

 

Posebno ističemo da će u okviru Simpozija aktivno, kao pozvani predavači, sudjelovati Past President of the IEEE EMCS (IEEE Electromagnetic Society ) Elya Joffe.

 

Skrećemo pažnju i na Tutorijale:T3, T4, T5 i T6 na kojima ćemo imati priliku poslušati izlaganja eminentnih stručnjaka i prodiskutirati vrlo aktualne teme elektromagnetske kompatibilnosti.

 

Raspored svih EMC događanja i sastanaka EMCS Hrvatskog Odjela za vrijeme Simpozija nalazi se u repozitoriju.

 

Pozivamo vas da prisustvujete predavanjima na svim Tehničkim sekcijama kao i svim ostalim događanjima koje Odjel organizira u okviru Simpozija. Za članove IEEE EMCS Hrvatskog Odjela pristup svim događanjima je slobodan.

 

Za bilo kakve dodatne informacije slobodno se javite meni ili tajniku Konferencije (SoftCOM@fesb.hr).

 

Sa zadovoljstvom očekujemo da nam se pridružite u Bolu i u Splitu.

 

Srdačan pozdrav,

 

Antonio Šarolić

Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE

(IEEE EMCS Croatia Chapter)

Autor: Antonio Šarolić

 

Poštovani članovi IEEE EMC Society 

 

IEEE EMC Society organizira predavanja istaknutog predavača  (Distinguished Lecturer) profesora Joungho Kim iz KAIST-a (Korea  Advanced Institute of Science and Technology) u formi online seminara.  Seminar će se održati 21.7.2010. s početkom u 9:00 i trajanjem do 12:00  po *američkom centralnom vremenu* (Central Daylight Saving Time  GMT-06:00). 

 

Prezentacije se mogu skinuti s linkova:

1) "Signal Integrity of TSV Based 3D IC":

 http://web.mst.edu/~jfan/slides/Kim_Signal_Integrity_July21_2010_1.pdf 

2) "Power Integrity of SiP (System in Package)":

 http://web.mst.edu/~jfan/slides/Kim_Power_Integrity_July21_2010_2.pdf 

 

U prilogu su sažeci predavanja i upute za spajanje. 

Srdačan pozdrav,

Antonio Šarolić

Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE

(IEEE EMCS Croatia Chapter) 

Autor: Antonio Šarolić
Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMCS Croatia Chapter) i Studentski ogranak Split pozivaju vas na "Festival znanosti 2010" u Splitu koji će se održavati od 19 – 24. travnja 2010. na različitim lokacijama (program u repozitoriju).
 
Od mnoštva zanimljivih događanja, posebno izdvajamo prezentaciju Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu "Elektromagnetski spektar" koja će se održavati na Rivi u Splitu:
- u ponedjeljak 19.4.10. od 10 – 20 h,
- u subotu 24.4.10. od 10 – 14 h.
Na štandovima će se održavati demonstracijski pokusi na temu istraživanja i korištenja elektromagnetskog spektra.
 
Također vas pozivamo na predavanja profesora dr.sc. Dragana Poljaka:
- "Interakcija elektromagnetskoga polja s ljudskim tijelom od ekstremno niskih do mikrovalnih frekvencija", koje će se održati u utorak 20.4.2010. u 15:00h u Infozoni, Jerina 1, Split;
- "Utjecaj neionizirajućega elektromagnetskog zračenja na ljude", koje će se održati u srijedu 21.4.2010. u 12:00h na FESB-u, Ruđera Boškovića bb, Split.
 
Nadamo se vašem dolasku!
Uz srdačan pozdrav,
Antonio Šarolić
Predsjednik Odjela za EMC Hrvatske sekcije IEEE
 
Autor: Antonio Šarolić

Repozitorij