Odjel za računalnu inteligenciju

Područje interesa Odjela za računalnu inteligenciju je teorija, oblikovanje, primjena i razvoj biološki i lingvistički motiviranih računalnih paradigmi s naglaskom na neuronske mreže, konekcijske sustave, genetičke algoritme, evolucijsko programiranje, neizrazite sustave i hibridne inteligentne sustave koji su temeljeni na ovim paradigmama.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2020.
Stjepan Picek
predsjednik
Domagoj Jakobović
dopredsjednik

Obavijesti

Pozivaju se članovi Odjela za računalnu inteligenciju Hrvatske sekcije IEEE da istaknu svoje kandidature za predsjednika i dopredsjednika Odjela za mandatno razdoblje 2017-2018.

Izbornom povjerenstvu u sastavu:

  • Domagoj Jakobović (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu) - predsjednik
  • Dragan Jevtić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu) - član
  • Nikola Ivković (Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu) - član

potrebno je dostaviti:

  1. Ime i prezime
  2. IEEE članski broj
  3. Kratki životopis s nekoliko rečenica teksta iz kojih je vidljivo
  • područje stručnog ili znanstvenog interesa
  • trenutna funkcija koju kandidat obnaša
  • dosadašnje aktivnosti u udruzi IEEE i/ili Odjelu za računarstvo 
  1. Funkcija za koju se podnosi kandidatura (predsjednik ili dopredsjednik)

Prijave se šalju predsjedniku izbornog povjerenstva na email: domagoj.jakobovic@fer.hr.

Rok za podnošenje kandidatura je 26. prosinca 2016. godine.

Autor: Marko Čupić

Odjel za računalnu inteligenciju Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje:

Strojno učenje i evolucijsko računarstvo u kriptografiji

koje će održati dr. sc. Stjepan Picek u četvrtak, 13. listopada 2016. u 13:05 u prostoriji A202; predviđeno trajanje predavanja je 45 minuta.

Pozivamo i sve zainteresirane studente kojima je interesantno područje evolucijskog računarstva te strojnog učenja da dođu na predavanje.

 

Sažetak: U ovom predavanju ćemo istraziti kako upotrijebiti strojno učenje (ML) i evolucijsko računarstvo (EC) u kriptografiji. Predavanje ćemo započeti kratkim uvodom u relevantna područja i tada ćemo predstaviti jednu primjenu koja je našla svoje mjesto u praktičnim scenarijima. Točnije, govorit ćemo o ML i EC tehnikama i kako ih upotrijebiti u side-channel domeni. Side-channel napadi su svi napadi koji ne ciljaju na slabost kriptografskog algoritma, nego na njegovu implementaciju. U sklopu predavanja ćemo istražiti kako upotrijebiti nadzirano/nenadzirano/polu-nadzirano učenje te ćemo predstaviti koncept hijerarhijskog napada.

Konačno, dat ćemo kratak zaključak i raspravu koje su sličnosti i razlike kada se koriste iste tehnike s primjerom detekcije anomalija u mreži.

 

Životopis predavača dostupan je u nastavku obavijesti.

Autor: Marko Čupić

Odjel za računalnu inteligenciju Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje:

Uvod u duboko učenje: ideje i primjene.

koje će održati dr. sc. Josip Krapac u utorak, 22. prosinca 2015. u 10:15 u prostoriji A301; predviđeno trajanje predavanja je 45 minuta.

 

Sažetak: Predavanje će dati kratak pregled dubokog učenja, s naglaskom na primjene u računalnom vidu, obradi teksta i govora. Poseban naglasak bit će na novijim trendovima: dublji modeli, nove aktivacijske funkcije i načini regularizacije dubokih modela. Biti će razmatrane neke perspektive i izazovi ovog pristupa: nenadzirano učenje i duboko podržano učenje.

 

Životopis predavača: Josip Krapac je post-doktorand na HrZZ projektu MULTICLOD. Diplomirao je 2001. i magistrirao 2006. na FERu gdje je radio kao znanstveni novak do 2006. Doktorirao je 2011. iz područja računalnog vida na sveučilištu u Caenu, Francuska. Do 2013. bio je post-doktorand u TEXMEX grupi u INRIA Rennes. Zanima ga računalni vid i primjene strojnog učenja u području računalnog vida, s naglaskom na učenje reprezentacija.

Autor: Marko Čupić

Zavod za telekomunikacije FER-a, IEEE ComSoc Croatia Chapter, Computer Chapter i Computational Intelligence Chapter kao organizatori Vas pozivaju na predavanje:

 

Informacijska i komunikacijska tehnologija: istraživanje i inovacije

 

Predavanje će održati Prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Sveučilište u Zagrebu, FER, u srijedu 4. studnoga 2015. godine s početkom u 15 sati u TCR-u FER-a. Predvidio trajanje predavanja je 45 min. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog i diplomskog studija.

Sažetak predavanje i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

Sažetak:

Informacijska i komunikacijska tehnologija i ICT sektor u svijetu, Europi i Hrvatskoj. Djelatnosti u ICT sektoru. Istraživanja: izvrsna znanost, industrijsko vodstvo i društveni izazovi. Buduće i tehnologije u nastajanju, omogućujuće i industrijske tehnologije. ICT u okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Hrvatski ICT sektor: proizvodna i uslužna industrija, softverska industrija. Inovacije u Hrvatskoj. Kako da pametna specijalizacija postane mudra: uloga sveučilišta.

 

Životopis:

Ignac Lovrek redoviti je profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i njenog Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj te Znanstvenog vijeća za istraživačku infrastrukturu. Član je Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Njegov istraživački interes obuhvaća komunikacijske mreže i informacijske usluge, teoriju i primjenu programskih agenata, višeagentskih sustava i društvenog umrežavanja te tehno-ekonomske i regulatorne aspekte elektroničkih komunikacija. Autor je i suautor više od sto radova objavljenih u knjigama, časopisima i zbornicima znanstvenih skupova.

Autor: Marko Čupić

Hrvatska sekcija IEEE i Odjel za računalnu inteligenciju Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

"Od funkcije dobrote do odabira operatora križanja"

(From fitness landscape to Crossover Choice)

koje će održati mr.sc. Stjepan Picek u srijedu, 26. studenoga 2014. u 15:00 sati u prostoriji D346 na FER-u.

Sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

 

Autor: Marko Čupić
Predavanje "Govorne tehnologije...

Hrvatska sekcija IEEE i Odjel za računalnu inteligenciju Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

"Govorne tehnologije za južnoslavenske jezike"

koje će u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3

u petak 28. studenoga 2014. u 11:30 sati održati dr. Vlado Delić, profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

 

Sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

Autor: Aleksandar Szabo

Odjel za računarstvo i Odjel za računalnu inteligenciju Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

"A Probabilistic Framework for Modeling Cross-Lingual Semantic Similarity Based on Latent Cross-Lingual Concepts (out of and in Context)"

koje će održati Ivan Vulić, doktorski student u Language Intelligence & Information Retrieval Group, Department of Computer Science, KU Leuven, Belgija. Predavanje će se održati u utorak, 10. prosinca 2013. godine u 16:00 sati, Siva vijećnica, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

Autor: Marko Čupić

Hrvatska sekcija IEEE, Odjel za računalnu inteligenciju, poziva vas na predavanje:

Evolutionary Computation in Cryptology

koje će u petak, 18. listopada 2013. u 13 sati u D152 (D zgrada, 1. kat) održati Stjepan Picek. Sadržaj predavanja i više o predavaču pročitajte u nastavku obavijesti.

 

Autor: Marko Čupić