Skupina doživotnih članova - Life Member Affinity Group

Skupina doživotnih članova (engl. Life Member Affinity Group, kraće LMAG) okuplja članove IEEE-a kojima je zbroj godina života (najmanje 65) i godina članstva u IEEE-u dostigao ili premašio broj 100. U radu Skupine mogu sudjelovati i dobrodošli su ostali članovi Sekcije, a posebno stariji članovi i umirovljenici koji nisu još dostigli status doživotnih članova. Profil i program rada skupina u našoj Regiji 8 opisani su ovdje:

http://www.ieeer8.org/category/member-activities/life-members/ 

 

Doživotni članovi IEEE-a u Hrvatskoj sekciji su

Zvonko Benčić, Life Senior

Petar Biljanović, Life Member

Nikola Bogunović, Life Senior

Leo Budin, Life Senior

Nikola Čupin, Life Senior

Gorislav Erceg, Life Member

Danilo Feretić, Life Member

Vladimir Knapp, Life Member

Mladen Kos, Life Senior

Marijan Kunštić, Life Member

Boris Kviz, Life Member

Vladimir Naglić, Life Member

Uroš Peruško, Life Member

Vesna Roje, Life Senior

Nikola Rožić, Life Senior

Vjekoslav Sinković, Life Member

Aleksandar Szabo, Life Senior

Stanko Tonković, Life Senior

Srebrenka Ursić, Life Senior

Dušan Vujević, Life Member

Momir Vujnović, Life Member

Branka Zovko-Cihlar, Life Member


Obavijesti

Premostimo jaz među generacijama

Hrvatska sekcija IEEE, Interesna skupina doživotnih članova Hrvatske sekcije IEEE, Interesna skupina Young Professionals Hrvatske sekcije IEEE i IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Zagrebu

pozivaju Vas na predavanje

 

"Premostimo jaz među generacijama"
 

koje će Meri Tukač i Zlatko Ofak, pobjednici natjecanja „Mind the Gap“, koje je organizirao Studentski odbor IEEE Regije 8, održati u srijedu, 16. studenoga 2016. u 18 sati,

u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb.

 

Predavanje je na hrvatskom jeziku. Predviđeno trajanje predavanja s raspravom je 90 minuta i otvoreno je za sve zainteresirane. Posebno pozivamo studente.

Više o predavanju i o predavačima pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Autor: Aleksandar Szabo
Hrvatski velikan Oton Kučera

Hrvatska sekcija IEEE i Skupina doživotnih članova Hrvatske sekkcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

“Hrvatski velikan Oton Kučera” 

 

koje će održati Branko Hanžek i Tatjana Kren

 

u četvrtak 7. studenoga 2013. u 14 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Više o predavanju i životopise predavača pogledajte u nastavku obavijesti.

Autor: Aleksandar Szabo