Odjel za energetsku elektroniku

Razvoj i primjena elektroničkih energetskih pretvarača. Pri čemu se podrazumijeva da razvoj obuhvaća efektivno korištenje elektroničkih komponenti, primjenu teorije mreža i upravljanja, kao i primjenu analitičkih metoda i simulacijskih alata kako bi se objasnila/identificirala pretvorba snage na frekvenciji.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2023.

 

Dinko Vukadinović

predsjednik
 

Željko Jakopović

dopredsjednik

Obavijesti

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) u Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

O prednostima GaN energetskih poluvodičkih sklopki kod pretvarača malih i velikih snaga

koje će održat dr. sc. Gerald Deboy (Infineon Technologies, Villach, Austria).

Predavanje će se održati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva 18.1. 2023. s početkom u 10:00 sati. Vrijeme trajanja je dva sata.

Sadržaj predavanja:

Na predavanju će se pokazati napredne tehnike optimizacije energetskih elektroničkih sustava prema metodi Pareto front simulacija. Ova metoda omogućava kvantitativne usporedbe različitih topologija pretvarača i modulacijskih shema te omogućava predviđanje korisnosti i gustoće snage pretvarača. Demonstrirat će se alati za optimalno projektiranje hardvera. Nakon kratkog uvoda u GaN tehnologije, navest će se primjeri upotrebe najnovijih pretvarača zasnovanih na GaN tehnologiji, i to USB-C punjača snage 240 W i punjača baterija električnih vozila snage 10 kW. Demonstrirat će se svi koraci projektiranja; od početnog odabira topologije pretvarača, preko Pareto front simulacija do izrade programskog koda na FPGA platformi.

Predavanje je namijenjeno studentima diplomskih i poslijediplomskih studija.

Životopis predavača:

Gerald Deboy je završio diplomski i doktorski studij fizike na Tehničkom sveučilištu München u Njemačkoj 1991. i 1996. godine, respektivno. Godine 1994. zaposlio se u tvrtki Infineon Technologies AG, Neubiberg, Njemačka. Trenutno je na čelu grupe koja istražuje mogućnosti i zahtjeve za nove aplikacije. Autor je više od 70 radova u domaćim i međunarodnim časopisima te je autor i tri udžbenika. Vlasnik je više od 60 međunarodnih patenata.

Autor: Dinko Vukadinović
Automatizacija procesne linije za...

Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje : 

„Automatizacija procesne linije za obradu aluminija“

„Automation of the aluminum processing line“

 koje će održati Hrvoje Kasić COO & Head of PM tvrtke INTIS ENGINEERING d.o.o.

Predavanje će se održati u srijedu, 11. siječnja 2023. godine u 11:30 h, u zgradi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, na adresi Kampus, učionica K1-16.

Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta i namijenjeno je studentima preddiplomskog i stručnog studija Elektroenergetike. Predavanje je otvoreno za sve, a pozivaju se svi čiji su interes blizak  tematici predavanja. U nastavku slijedi kratak životopisi predavača i organizacija samog predavanja.

Kratak sadržaj predavanja HR:

Prezentacija se sastoji od dva dijela. Prvi, kraći dio, obrađuje tvrtku Intis Engineering d.o.o. Drugi dio je objašnjava tehnologiju procesne linije za obradu aluminija. U ovom dijelu se također prolaze osnove komponente sustava upravljanja, kao što su PLC, pretvarači frekvencije, senzori, te postupci puštanja u rad.

Životopis HR:

Hrvoje Kasić rođen je 6. lipnja 1986. godine u Vinkovcima. Godine 2005. upisuje studij na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kojeg završava 2011. Iste godine počinje raditi kao inženjer automatizacije u tvrtki InteUp iz Zagreba, gdje ostaje do 2018. godine. Nakon toga prelazi u tvrtku INTIS ENGINEERING kao inženjer automatizacije. Nakon godinu dana počinje voditi projekte. 2020. godine postaje voditelj odjela Projektnog Menadžmenta, a 2022. godine postaje direktor operacija u istoj tvrtki.

Autor: Dinko Vukadinović
Iskustva pri projektiranju sustava...

Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje : 

„Iskustva u projektiranju sustava industrijske automatizacije; primjer pivovare“

„Experience in designing industrial automation systems; example of a brewery“

 koje će održati voditelj tima inženjera za automatizaciju tvrtke Montelektro d.o.o Tomislav Vukovski.

Predavanje će se održati u srijedu, 7. prosinca 2022. godine u 13:00 h, u zgradi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, na adresi Kampus, učionica K1-16.

Predvidivo trajanje predavanja je 90-ak minuta i namijenjeno je studentima preddiplomskog i stručnog studija. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo one čiji su interesi bliski tematici predavanja. U nastavku slijedi kratak životopisi predavača i opis predavanja.

Kratak sadržaj predavanja:

U prvom dijelu predavanja predstavit ćemo tvrtku Montelektro te razne grane industrije u kojima isporučujemo rješenja za automatizaciju procesa.

Studentima ćemo nakon toga, kroz jedan od značajnijih projekata naše tvrtke (greenfield projekt pivovare za MODELO kompaniju u Apanu, Meksiko), detaljnije objasniti provedbu projekta od samog ugovaranja do predaje, s fokusom na projektne zadatke te potrebne vještine inženjera za automatizaciju i IT u industriji.

Životopis

Tomislav Vukovski je rođen 18. lipnja 1989. godine u Virovitici. Magistarski rad je obranio 2015. godine na FER-u u Zagrebu. Paralelno sa studiranjem, radio je 6 mjeseci kao student u ABB Hrvatska na poslovima izrade SCADA-e, nakon toga se zapošljava u maloj IT kompaniji na mjesto programera web aplikacija. Nakon diplomiranja na FER-u, zapošljava se u tvrtki Montelektro d.o.o na mjestu inženjera za automatizaciju u uredu u Svetoj Nedelji. 2018. godine postaje voditelj novootvorenog Montelektro ureda u Slatini. 2020. godine postaje voditelj tima inženjera za automatizaciju.

Autor: Dinko Vukadinović
Future Electronic Energy Systems

Odjeli za industrijsku elektroniku i energetsku elektroniku Hrvatske sekcije IEEE i Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju pozivaju vas na predavanje 

Future Electronic Energy Systems

koje će, u okviru svoje posjete Zagrebu i pripreme konferencije IEEE PEDG 2020, održati profesor Dušan Borojević , University Distinguished Professor, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, U.S.А., u utorak11. veljače 2020. godine u 12.00 sati, u Sivoj vijećnici (D-033) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb.

Predviđeno trajanje predavanja je 90 min. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebice studente!

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u nastavku obavijesti.

Autor: Denis Pelin
Predavanje : „Razvoj Greyp G6“

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

 „Razvoj Greyp G6  “

„Greyp G6 Development“

 koje će održati članovi tima za razvoj G6 bicikla iz Greyp-a, Zagreb   Goran Obarčanin i Marko Košak .  Predavanje će se održati u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog i diplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača i sažetak predavanja.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

 „Uređaji i sustavi energetske elektronike – specifičnosti razvoja i primjene “

„Devices and systems of power electronics - specificities of development and application“

 koje će održati inženjer elektrotehnike Marko Štetić, glavni projektant i direktor društva Mareton, Zagreb.  

Predavanje će se održati u utorak, 14. svibnja 2019. godine u 11:30 sati u predavaonici 0-31  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno se pozivaju studenti preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija. U nastavku slijedi kratak  opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

PLECS radionica - "Napredno modeliranje i simulacija sustava učinske elektronike", u organizaciji tvrtke PLEXIM, Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Odjela za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjela za industrijsku elektroniku (IE 13) Hrvatske sekcije IEEE, održat će se u srijedu, 8. 5. 2019. god., s početkom u 9.00 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3. Mjesto održavanja je učionica A-310. Registracija sudionika započinje u 8:30 h. Program radionice nalazi se na poveznici - Program PLECS radionice. Jezik radionice je engleski.

Na radionicu je poželjno donijeti vlastiti laptop (barem 1 laptop na 2 osobe) s prethodno instaliranim programom PLECS. Besplatna 30-dnevna licenca može se dobiti na https://www.plexim.com/trial.

 

Autor: Denis Pelin
Predavanje – „Mjerni sustavi za...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13), te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

 

 „Mjerni sustavi za ispitivanje električnih strojeva“

„Measurement Systems for Determining the Characteristics of Electrical Machines“

 

koje će održati Miralem Hadžiselimović, specijalist za mjerenja električnih strojeva sa Fakulteta za energetiku Univerziteta u Mariboru. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 06. maja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici za daljinska predavanja; 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predviđeno trajanje predavanja je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin
Razvoj elektroničkog uređaja...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

Razvoj elektroničkog uređaja telemetrije za ekonomičnu vožnju u velikim voznim parkovima

koje će održati Alan Brezovac, Mag.Ing.EE, voditelja projekata razvoja softvera iz različitih industrijskih domena u tvrtci GlobalLogic D.D. i Zoran Kalauz, dipl.ing.stroj , izvršni direktor – CEO; Tahograf d.o.o. Sveta Nedjelja.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici 0-20;  Kneza Trpimira 2b FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45-60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente diplomskog studija. U nastavku slijedi kratak opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

Iskustva pri dizajniranju sustava napajanja električnih vozila

koje će održati Kristijan Lolić , inženjer hardverskih objedinjenih sustava Rimac Automobila d.o.o, Ured Osijek. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici 2-21;  Kneza Trpimira 2b FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog i diplomskog studija. U nastavku slijedi kratak opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin
Predavanje - „Praktični primjeri...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Praktični primjeri podešavanja energetskih pretvarača za elektromotorne pogone"“

 

koje će održati mr.sc. Ivica Bašićspecijalist za elektromotorne pogone u Danieli-Systec d.o.o Labin, Ured Osijek. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. godine u 13:15 h u predavaonici za daljinska predavanja; 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Electrical Engineering Art in the Real World “

 

koje će održati Doug Maly  glavni inženjer za razvoj izmjenjivača pogonskih sustava u Rimac Automobilima. Predavanje će se održati u petak, 27. travnja 2018. godine u 13:15 h u predavaonici za daljinska predavanja; 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Power quality and stability of power electronic systems for emerging applications

 

koje će održati doc. dr. sc. Milijana Odavić s Electronic and Electrical Engineering Department, University of Sheffield, Sheffield, U.K. Predavanje će se održati u četvrtak, 13. travnja 2017. godine u 12:15 h u sivoj vijećnici FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača.


 

Autor: Željko Jakopović

U ovom predavanju prikazat će se napredne tehnike optimizacije pretvarača energetske elektronike prema metodi Pareto front simulacija. Ove tehnike omogućavaju kvantitativne usporedbe različitih topologija pretvarača i modulacijskih shema te predviđanje njihove korisnosti i gustoće snage. Demonstrirat će se alati za optimalno projektiranje hardvera. Nakon kratkog uvoda u GaN tehnologije, navest će se primjeri upotrebe najnovijih GaN pretvarača u USB-C punjaču od 240 W te punjaču električnog vozila snage 10 kW. U predavanju će se demonstrirati svi koraci, od ranog odabira topologije, preko Pareto front simulacija do izrade programskog koda na FPGA platformi. Predavanje je namijenjeno studentima diplomskih i poslijediplomskih studija.

Autor: Dinko Vukadinović

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Dijagnostika u elektromotornim pogonima – iskustva LRTME Elektrotehničkog fakulteta u Ljubljani“

 

koje će održati prof. dr. sc. Vanja Ambrožič s Fakulteta elektrotehnike Sveučilišta u Ljubljani. Predavanje će se održati u utorak, 20. prosinca 2016. godine u 11:15 h u dvorani A002 (aula desno) FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija.

 

 

Autor: Željko Jakopović

U sklopu posjete gostiju iz UTRC-a Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju u utorak, 22.11.2016. održat će se 2 stručna predavanja u organizaciji Odjela za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjela za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE:

 

  1. Power electronics at UTRC – status and development, predavači su  Dr. Brian McCabe,  Power Electronics Group Leader – UTRC - USA i Dr. Fabien Dubois, Researcher at UTRC Cork Ireland           
  2. Practical aspects of electrical drives design and control, predavač je Dr. Vladimir Blasko, Senior Fellow, UTRC –EAST Hartford USA. 

 

Predavanja će se održati u predavaonici A-002 s početkom u 11:30 sati, u utorak, 22.11.2016.

Autor: Željko Jakopović
Predavanje  - „Energetski...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

" Energetski transformatori i sklopovi energetske elektronike u AC i DC

sustavima energetske distribucije "

 

koje će održati dr. sc. Leonardo Štrac iz tvtke Končar - Energetski transformatori d.o.o. Predavanje će se održati u utorak, 17. studenog 2015. godine u 13:15 h u dvorani A002 (aula desno) FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak sažetak predavanja i životopis predavača.

Autor: Viktor Šunde

Hrvatska sekcija IEEE odjeli za energetiku, odjel za energetsku elektroniku i odjel za industrijsku elektroniku vas zajednički na

Distinguished Lecturers’ Day - Predavanja

U ponedjeljak 12 svibnja 2014 u 11 sati u Sivoj vijećnici FER-a

 

Professor Qing-Chang Zhong, University of Sheffield

NEXT GENERATION SMART GRIDS: COMPLETLY AUTONOMOUS POWER SYSTEMS (CAPS)

Abstract: Power systems are going through a paradigm change from centralised generation, to distributed generation, and further on to smart grid. A large number of renewable energy sources, electric vehicles, energy storage systems etc. are being connected to power systems. Moreover, various loads/consumers are being required to take part in the regulation of power systems and to improve energy efficiency. These make it impossible to manage power systems in the way that has been (is being) done, simply because of the huge number of players in the system. In the lecture an architecture for the next generation smart grids is presented to tackle this challenge and a technical route to achieve this is demonstrated.


Dr. Damir Novosel, President Quanta Technologies

LLCPOWER GRID RELIABILITY IMPROVEMENTS WITH WIDE AREA MONITORING, PROTECTION AND CONTROL

Abstract: Reliable and efficient electrical grid operation is critical to society. Electrical utility industry is making the transition to new infrastructure with benefits of improving the performance of electric utility systems and addressing the energy needs of society, such as improved reliability, power quality, efficiency and utilization, renewable energy integration, and reduced maintenance cost. This approach requires system and equipment reinforcement, improved integrated system planning and operation, and increased automation. This presentation addresses methodologies and key success factors for successful deployment of production-grade systems designed to improve reliability. Examples of WAMPAC deployment projects will be presented, as well as innovative applications, such as voltage management. Different solutions for managing voltage stability phenomena methods have different advantages and users should select methods optimal for their system. As real-time, model-free methods are faster but generally less accurate, combination of selected methods provides comprehensive solution for voltage stability issues.

Autor: Željko Jakopović

Odjeli Industrijske elektronike i energetske elektronike pozivaju vas na predavanje

"Promišljanje reindustrijalizacije u području procesne industrije"

koje će održati Marijan Andrašec u četvrtak, 13. prosinca 2012. u 13 sati na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Savska 16/2
Predavanje će se održati u okviru Razgovora Akademije Tehničih znanosti Hrvatske o sadašnjosti i budućnosti tehničkih znanosti.

Autor: Aleksandar Szabo
Poziv na predavanje

Hrvatska sekcija IEEE i njeni odjeli industrijske elektronike i energetske elektronike pozivaju vas na predavanje

 

"Boškovićeva teorija polja"

 

koje će održati Marito Mihovil Letica, autor knjige o Ruđeru Boškoviću, u četvrtak 14. lipnja 2012. u 14 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Aleksandar Szabo
Predavanje "Control Methods and...

 U utorak, 2. studenoga 2010. u 13 sati održat će se u Sivoj vijećnici predavanje prof.dr.sc. Vladimira Blaška pod nazivom

"Control Methods and Selective Harmonic Elimination in Grid Tied Power Converters".

 

Prof.dr.sc. Vladimir Blaško vodi istraživački tim za učinsku elektroniku na United Technologies Research Center, E. Hartford, CT, USA. Osim o navedenoj temi u naslovu, bit će riječi i o širim istraživačkim naporima na UTRC-u, kao što su istraživanja tehnologije na području obnovljivih izvora energije, mikromreža i energetski efikasnih zgrada. Predavanje organiziraju: Odjel za industrijsku i energetsku elektroniku IEEE Hrvatska, KoREMA - Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo te Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju FER-a. Pozivaju se svi zainteresirani djelatnici i studenti da prisustvuju predavanju. Biografija prof.dr.sc. Vladimira Blaška nalazi se u nastavku obavijesti.

Autor: Željko Jakopović
Predavanje "An Updated View of...

U suradnji IEEE Zajedničkog odjela za industrijsku elektroniku i energetsku elektroniku i Odjela industrijske primjene u četvrtak, 28.01.2010. u 14:00 održat će se predavanje:

"An Updated View of Linear Inverter Current Regulation"

Predavač je prof. Thomas A. Lipo. Više o temi predavanja i predavaču možete pročitati u nastavku obavijesti.

Autor: Darjan Bošnjak

Repozitorij