Odjel za energetsku elektroniku

Odjel za energetsku elektroniku se bavi poluvodičkim energetskim pretvaračima, njihovim upravljanjem i regulacijom te poluvodičkim komponentama ovih pretvarača. Pri tome se koriste analitičke metode, eksperimentalne metode te simulacijski alati.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2025.

Marko Vukšić
predsjednik

Željko Jakopović
dopredsjednik


Obavijesti

Izborno povjerenstvo u sljedećem sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Dinko Vukadinović (dvukad@fesb.hr), predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Viktor Šunde (viktor.sunde@fer.hr), član
  3. Prof. dr. sc. Denis Pelin (denis.pelin@ferit.hr), član

je uspješno provelo izbore u Odjelu za energetsku elektroniku za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2025. godine. Od 12 članova s pravom glasovanja izboru je pristupilo 7 članova. Rezultati su sljedeći:

  1. Dr. sc. Marko Vukšić, prof. v. š., predsjednik  - 7 glasova ZA i 0 glasova PROTIV
  2. Prof. dr. sc. Željko Jakopović, dopredsjednik - 7 glasova ZA i 0 PROTIV

Stoga je novi predsjednik  Odjela za energetsku elektroniku Dr. sc. Marko Vukšić, prof. v. š. a dopredsjednik prof. dr. sc. Željko Jakopović.

Čestitke novom predsjedniku i dopredsjedniku!

 

Autor: Dinko Vukadinović

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

Otočni fotonaponski sustavi: primjena izmjenjivača kvazi Z-tipa umjesto kombinacije istosmjernog pretvarača i izmjenjivača

koje će se održati u ponedjeljak 10. 7. 2023. godine u vremenu od 10:00 – 11:00 h, u Velikoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Pristup će biti omogućen i korištenjem Microsoft Teamsa, putem sljedeće poveznice: Link za pristup predavanju

 

Sažetak predavanja

U posljednjih nekoliko godina proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije nezaustavljivo raste. Najveći porast zabilježen je u proizvodnji električne energije iz energije vjetra i energije sunca. Energija vjetra pretvara se u električnu energiju u vjetroelektranama, dok se za pretvorbu energije sunca najčešće koriste fotonaponske elektrane. Spomenute elektrane su u pravilu spojene izravno na električnu mrežu te proizvedenu energiju predaju u mrežu. S druge strane, proizvodanja električne energije iz energije sunca i vjetra posebno je zanimljiva za otočne sustave koji nisu spojeni na električnu mrežu. To su u pravilu stambeni ili rjeđe industrijski objekti koji nemaju mogućnost priključka na električnu mrežu. U otočni sustav se instaliraju i spremnici energije u obliku baterija zbog toga što električna energija dobivena iz energije sunca i vjetra ovisi o atmosferskim prilikama.

Predavanje se bavi otočnim fotonaponskim sustavom koji se sastoji od fotonaponskog izvora, spremnika energije u obliku olovno-kiselinskih baterija i izmjeničnih električnih trošila. Napravljena je usporedba konvencionalne izvedbe otočnog sustava s izvedbom u kojoj se primjenjuje izmjenjivač kvazi Z-tipa. U konvencionalnoj izvedbi sustava fotonaponski izvor se spaja preko uzlaznog istosmjernog pretvarača na ulaz izmjenjivača s utisnutim naponom. Istosmjerni pretvarač osigurava rad fotonaponskog izvora u točki maksimalne snage uz istovremenu integraciju baterija na ulaz izmjenjivača s utisnutim naponom. S druge strane, izmjenjivač kvazi Z-tipa omogućava rad fotonaponskog izvora u točki maksimalne snage i integraciju baterija u sustav bez korištenja dodatnih istosmjernih pretvarača. U sklopu predavanja bit će prikazani eksperimentalni rezultati usporedbe dvaju razmatranih sustava.

 

Životopis predavača

Dr. sc. Ivan Grgić je rođen 17. listopada 1993. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Sveučilišni preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu upisao je 2012. godine te uspješno završio 2015. godine. Iste godine upisao je sveučilišni diplomski studij Elektrotehnike, smjer Automatizacija i pogoni, kojeg je uspješno završio 2017. godine kada upisuje poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FESB-u. Uspješno je obranio doktorsku disertaciju naslova Regulacijski sustavi s izmjenjivačem kvazi Z-tipa napajanim iz fotonaponskog izvora s novom pulsno‑širinskom modulacijom 22. studenog 2022. godine u Splitu. Od 1. listopada 2017. godine zaposlen je na FESB-u kao asistent na Katedri za energetsku elektroniku i automatizaciju.

Autor: Dinko Vukadinović
Practical Aspects and Tends in the...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijske primjene (IA34) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

Practical Aspects and Tends in the Development and Design of Electrical Drives

koje će se održati, u sklopu ovogodišnje konferencije SpliTech (https://splitech.org/home), u četvrtak 22. 6. 2023. godine u vremenu od 14:30 – 15:00 h, u hotelu Elaphusa (Bol).

 

Sažetak predavanja

Over last 50 years industrial drives have been subject to significant improvements. The development was driven primarily by the advances or power electronics devices transitioning from thyristors with soft switching commutation over silicon-based junction device (slow BJT and faster IGBTs), towards modern nowadays drives with SiC and GaN (very fast switching) channel devices. Power devices have been driving size, efficiency, and the development of power converter topologies. Operation and performances were further significantly influenced by advancements in control hardware (combinations of microprocessors and FPGAs) and control algorithms with model-based design, reaching nowadays amazing flexibility and creativity in implementation.

The talk will start with historic overview of power converters driven by technology advancements in power devices, control hardware and software/algorithms. The starting point will be availability of hard switching bipolar transistors (BJT) in the middle of 1970-ties replacing thyristors in line or load commutated soft - switching converters. The introduction of hard switching device resulted with explosion in the development of new power converter topologies. Some of the most popular in industry: nonregenerative 2 level, 3 level DC/AC, 3 phase regenerative back-to-back AC/DC/AC converters, regenerative direct frequency changes – Matrix Converters, current source, Z DC link, Vienna and resonant converters will be compared. Practical implementation, EMI, thermal management, and reliability issues as major part of the design of industrial drives will be presented. The talk will be concluded with future challenges, trends and opportunities arriving from new SiC and GaN device in drive designs.

 

Životopis predavača

Dr. Vladimir Blasko received PhD, MSc and BSc, from the University of Zagreb, Croatia all in Electrical Engineering. He holds the position of LM Fellow at Sikorsky Aircraft Corp. Previously he was a Senior Fellow, Fellow and Power Electronics group leader at United Technologies Research Center, Fellow and Principal Engineer at Otis Elevator Company, Principal Engineer at Rockwell Automation - Allen Bradley Co all in USA, and Research Engineer at Koncar Co, Zagreb, Croatia. He is IEEE Life Fellow and a member of National Academy of Engineering (NAE) USA and a member of Connecticut Academy of Science and Engineering (CASE). He holds the position of Adjunct Professor at the University of Wisconsin - Madison. He was a recipient of IEEE - 2020 Gerald Kliman Innovation Award “For the contributions to the theoretical and practical advancements of regenerative converters and electrical drives”. Dr. Blasko has published more than 50 papers and holds more than 30 patents. His areas of research interest are electrical aircraft power propulsion systems, power electronics, modern AC drives, distributed energy systems, and applied modern control theory and technology.
 

Autor: Dinko Vukadinović
The Promising Future of Integrated...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

The Promising Future of Integrated Motor Drives in Tomorrow’s E-Mobility Applications

koje će se održati, u sklopu ovogodišnje konferencije SpliTech (https://splitech.org/home), u četvrtak 22. 6. 2023. godine u vremenu od 15:00 – 15:30 h, u hotelu Elaphusa (Bol).

 

Sažetak predavanja

The electrification of all modes of transportation holds great potential for significantly reducing global fossil fuel consumption and greenhouse gas emissions. A promising strategy for spurring much broader adoption of adjustable-speed motor drives is to physically integrate the power electronics inside electric machines, achieving major mass, volume, and cost reductions by eliminating separate enclosures and connecting cables. This tutorial explores the past, present, and future of integrated motor drives (IMDs) by first reviewing past and recent milestones in IMD developments including the underlying technologies that have both enabled and constrained them. Attention is next turned to transformative advances in wide-bandgap (WBG) power semiconductor technology (SiC and GaN) that offer exciting opportunities for shrinking the size of power converters by significantly raising their operating frequencies. Looking ahead, the case will be made for using WBG switches to spark a revival of current-source inverters (CSIs) for future machine drives. Recent IMD research projects at UW-Madison covering a wide range of power ratings from 3 kW to 1 MW will be briefly reviewed. These projects will be used to highlight the impressive progress that is being made worldwide to extend the boundaries of IMD technology in demanding high-performance applications ranging from electric vehicle traction drives to electrified aircraft propulsion drives. The presentation will conclude with a review of both the opportunities and challenges presented by WBG switches for realizing the full potential of integrated motor drives during coming years.
 

Životopis predavača

Thomas M. Jahns received his PhD and combined MS/BS degrees in electrical engineering from the Massachusetts Institute of Technology in 1978 and 1974, respectively.

In 1998, Dr. Jahns joined the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Wisconsin-Madison as a Grainger Professor of Power Electronics and Electric Machines, where he served as Co-Director/Director of the Wisconsin Electric Machines and Power Electronics Consortium (WEMPEC) for 14 years from 2007 to 2021. Prior to joining UW, he worked at GE Corporate Research and Development (now GE Global Research Center), in Niskayuna, NY, for 15 years. Since his retirement from the active faculty in 2021, Dr. Jahns is continuing to pursue research as a Grainger Emeritus Professor in the areas of highperformance permanent magnet machines, and integrated motor drives using wide-bandgap switches.

Dr. Jahns received the 2005 IEEE Nikola Tesla Technical Field Award and the IAS Outstanding Achievement Award in 2011. He has served both the IEEE Industry Applications Society and Power Electronics Society (PELS) as a Distinguished Lecturer. Dr. Jahns is a Past President of PELS and served two years as Division II Director on the IEEE Board of Directors (2001-2002). He was elected as a member of the US National Academy of Engineering in 2015 and received the IEEE Medal in Power Engineering in 2022.

Autor: Dinko Vukadinović

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) u Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

O prednostima GaN energetskih poluvodičkih sklopki kod pretvarača malih i velikih snaga

koje će održat dr. sc. Gerald Deboy (Infineon Technologies, Villach, Austria).

Predavanje će se održati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva 18.1. 2023. s početkom u 10:00 sati. Vrijeme trajanja je dva sata.

Sadržaj predavanja:

Na predavanju će se pokazati napredne tehnike optimizacije energetskih elektroničkih sustava prema metodi Pareto front simulacija. Ova metoda omogućava kvantitativne usporedbe različitih topologija pretvarača i modulacijskih shema te omogućava predviđanje korisnosti i gustoće snage pretvarača. Demonstrirat će se alati za optimalno projektiranje hardvera. Nakon kratkog uvoda u GaN tehnologije, navest će se primjeri upotrebe najnovijih pretvarača zasnovanih na GaN tehnologiji, i to USB-C punjača snage 240 W i punjača baterija električnih vozila snage 10 kW. Demonstrirat će se svi koraci projektiranja; od početnog odabira topologije pretvarača, preko Pareto front simulacija do izrade programskog koda na FPGA platformi.

Predavanje je namijenjeno studentima diplomskih i poslijediplomskih studija.

Životopis predavača:

Gerald Deboy je završio diplomski i doktorski studij fizike na Tehničkom sveučilištu München u Njemačkoj 1991. i 1996. godine, respektivno. Godine 1994. zaposlio se u tvrtki Infineon Technologies AG, Neubiberg, Njemačka. Trenutno je na čelu grupe koja istražuje mogućnosti i zahtjeve za nove aplikacije. Autor je više od 70 radova u domaćim i međunarodnim časopisima te je autor i tri udžbenika. Vlasnik je više od 60 međunarodnih patenata.

Autor: Dinko Vukadinović
Automatizacija procesne linije za...

Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje : 

„Automatizacija procesne linije za obradu aluminija“

„Automation of the aluminum processing line“

 koje će održati Hrvoje Kasić COO & Head of PM tvrtke INTIS ENGINEERING d.o.o.

Predavanje će se održati u srijedu, 11. siječnja 2023. godine u 11:30 h, u zgradi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, na adresi Kampus, učionica K1-16.

Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta i namijenjeno je studentima preddiplomskog i stručnog studija Elektroenergetike. Predavanje je otvoreno za sve, a pozivaju se svi čiji su interes blizak  tematici predavanja. U nastavku slijedi kratak životopisi predavača i organizacija samog predavanja.

Kratak sadržaj predavanja HR:

Prezentacija se sastoji od dva dijela. Prvi, kraći dio, obrađuje tvrtku Intis Engineering d.o.o. Drugi dio je objašnjava tehnologiju procesne linije za obradu aluminija. U ovom dijelu se također prolaze osnove komponente sustava upravljanja, kao što su PLC, pretvarači frekvencije, senzori, te postupci puštanja u rad.

Životopis HR:

Hrvoje Kasić rođen je 6. lipnja 1986. godine u Vinkovcima. Godine 2005. upisuje studij na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kojeg završava 2011. Iste godine počinje raditi kao inženjer automatizacije u tvrtki InteUp iz Zagreba, gdje ostaje do 2018. godine. Nakon toga prelazi u tvrtku INTIS ENGINEERING kao inženjer automatizacije. Nakon godinu dana počinje voditi projekte. 2020. godine postaje voditelj odjela Projektnog Menadžmenta, a 2022. godine postaje direktor operacija u istoj tvrtki.

Autor: Dinko Vukadinović
Iskustva pri projektiranju sustava...

Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje : 

„Iskustva u projektiranju sustava industrijske automatizacije; primjer pivovare“

„Experience in designing industrial automation systems; example of a brewery“

 koje će održati voditelj tima inženjera za automatizaciju tvrtke Montelektro d.o.o Tomislav Vukovski.

Predavanje će se održati u srijedu, 7. prosinca 2022. godine u 13:00 h, u zgradi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, na adresi Kampus, učionica K1-16.

Predvidivo trajanje predavanja je 90-ak minuta i namijenjeno je studentima preddiplomskog i stručnog studija. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo one čiji su interesi bliski tematici predavanja. U nastavku slijedi kratak životopisi predavača i opis predavanja.

Kratak sadržaj predavanja:

U prvom dijelu predavanja predstavit ćemo tvrtku Montelektro te razne grane industrije u kojima isporučujemo rješenja za automatizaciju procesa.

Studentima ćemo nakon toga, kroz jedan od značajnijih projekata naše tvrtke (greenfield projekt pivovare za MODELO kompaniju u Apanu, Meksiko), detaljnije objasniti provedbu projekta od samog ugovaranja do predaje, s fokusom na projektne zadatke te potrebne vještine inženjera za automatizaciju i IT u industriji.

Životopis

Tomislav Vukovski je rođen 18. lipnja 1989. godine u Virovitici. Magistarski rad je obranio 2015. godine na FER-u u Zagrebu. Paralelno sa studiranjem, radio je 6 mjeseci kao student u ABB Hrvatska na poslovima izrade SCADA-e, nakon toga se zapošljava u maloj IT kompaniji na mjesto programera web aplikacija. Nakon diplomiranja na FER-u, zapošljava se u tvrtki Montelektro d.o.o na mjestu inženjera za automatizaciju u uredu u Svetoj Nedelji. 2018. godine postaje voditelj novootvorenog Montelektro ureda u Slatini. 2020. godine postaje voditelj tima inženjera za automatizaciju.

Autor: Dinko Vukadinović
Future Electronic Energy Systems

Odjeli za industrijsku elektroniku i energetsku elektroniku Hrvatske sekcije IEEE i Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju pozivaju vas na predavanje 

Future Electronic Energy Systems

koje će, u okviru svoje posjete Zagrebu i pripreme konferencije IEEE PEDG 2020, održati profesor Dušan Borojević , University Distinguished Professor, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, U.S.А., u utorak11. veljače 2020. godine u 12.00 sati, u Sivoj vijećnici (D-033) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb.

Predviđeno trajanje predavanja je 90 min. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebice studente!

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u nastavku obavijesti.

Autor: Denis Pelin
Predavanje : „Razvoj Greyp G6“

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

 „Razvoj Greyp G6  “

„Greyp G6 Development“

 koje će održati članovi tima za razvoj G6 bicikla iz Greyp-a, Zagreb   Goran Obarčanin i Marko Košak .  Predavanje će se održati u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog i diplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača i sažetak predavanja.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

 „Uređaji i sustavi energetske elektronike – specifičnosti razvoja i primjene “

„Devices and systems of power electronics - specificities of development and application“

 koje će održati inženjer elektrotehnike Marko Štetić, glavni projektant i direktor društva Mareton, Zagreb.  

Predavanje će se održati u utorak, 14. svibnja 2019. godine u 11:30 sati u predavaonici 0-31  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno se pozivaju studenti preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija. U nastavku slijedi kratak  opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

PLECS radionica - "Napredno modeliranje i simulacija sustava učinske elektronike", u organizaciji tvrtke PLEXIM, Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Odjela za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjela za industrijsku elektroniku (IE 13) Hrvatske sekcije IEEE, održat će se u srijedu, 8. 5. 2019. god., s početkom u 9.00 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3. Mjesto održavanja je učionica A-310. Registracija sudionika započinje u 8:30 h. Program radionice nalazi se na poveznici - Program PLECS radionice. Jezik radionice je engleski.

Na radionicu je poželjno donijeti vlastiti laptop (barem 1 laptop na 2 osobe) s prethodno instaliranim programom PLECS. Besplatna 30-dnevna licenca može se dobiti na https://www.plexim.com/trial.

 

Autor: Denis Pelin
Predavanje – „Mjerni sustavi za...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13), te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

 

 „Mjerni sustavi za ispitivanje električnih strojeva“

„Measurement Systems for Determining the Characteristics of Electrical Machines“

 

koje će održati Miralem Hadžiselimović, specijalist za mjerenja električnih strojeva sa Fakulteta za energetiku Univerziteta u Mariboru. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 06. maja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici za daljinska predavanja; 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predviđeno trajanje predavanja je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin
Razvoj elektroničkog uređaja...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

Razvoj elektroničkog uređaja telemetrije za ekonomičnu vožnju u velikim voznim parkovima

koje će održati Alan Brezovac, Mag.Ing.EE, voditelja projekata razvoja softvera iz različitih industrijskih domena u tvrtci GlobalLogic D.D. i Zoran Kalauz, dipl.ing.stroj , izvršni direktor – CEO; Tahograf d.o.o. Sveta Nedjelja.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici 0-20;  Kneza Trpimira 2b FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45-60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente diplomskog studija. U nastavku slijedi kratak opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

Iskustva pri dizajniranju sustava napajanja električnih vozila

koje će održati Kristijan Lolić , inženjer hardverskih objedinjenih sustava Rimac Automobila d.o.o, Ured Osijek. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici 2-21;  Kneza Trpimira 2b FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog i diplomskog studija. U nastavku slijedi kratak opis predavanja i životopis predavača.

Autor: Denis Pelin
Predavanje - „Praktični primjeri...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Praktični primjeri podešavanja energetskih pretvarača za elektromotorne pogone"“

 

koje će održati mr.sc. Ivica Bašićspecijalist za elektromotorne pogone u Danieli-Systec d.o.o Labin, Ured Osijek. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. godine u 13:15 h u predavaonici za daljinska predavanja; 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Electrical Engineering Art in the Real World “

 

koje će održati Doug Maly  glavni inženjer za razvoj izmjenjivača pogonskih sustava u Rimac Automobilima. Predavanje će se održati u petak, 27. travnja 2018. godine u 13:15 h u predavaonici za daljinska predavanja; 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača.

Autor: Denis Pelin

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Power quality and stability of power electronic systems for emerging applications

 

koje će održati doc. dr. sc. Milijana Odavić s Electronic and Electrical Engineering Department, University of Sheffield, Sheffield, U.K. Predavanje će se održati u četvrtak, 13. travnja 2017. godine u 12:15 h u sivoj vijećnici FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak životopis predavača.


 

Autor: Željko Jakopović

U ovom predavanju prikazat će se napredne tehnike optimizacije pretvarača energetske elektronike prema metodi Pareto front simulacija. Ove tehnike omogućavaju kvantitativne usporedbe različitih topologija pretvarača i modulacijskih shema te predviđanje njihove korisnosti i gustoće snage. Demonstrirat će se alati za optimalno projektiranje hardvera. Nakon kratkog uvoda u GaN tehnologije, navest će se primjeri upotrebe najnovijih GaN pretvarača u USB-C punjaču od 240 W te punjaču električnog vozila snage 10 kW. U predavanju će se demonstrirati svi koraci, od ranog odabira topologije, preko Pareto front simulacija do izrade programskog koda na FPGA platformi. Predavanje je namijenjeno studentima diplomskih i poslijediplomskih studija.

Autor: Dinko Vukadinović

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13)

Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

 „Dijagnostika u elektromotornim pogonima – iskustva LRTME Elektrotehničkog fakulteta u Ljubljani“

 

koje će održati prof. dr. sc. Vanja Ambrožič s Fakulteta elektrotehnike Sveučilišta u Ljubljani. Predavanje će se održati u utorak, 20. prosinca 2016. godine u 11:15 h u dvorani A002 (aula desno) FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija.

 

 

Autor: Željko Jakopović

U sklopu posjete gostiju iz UTRC-a Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju u utorak, 22.11.2016. održat će se 2 stručna predavanja u organizaciji Odjela za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjela za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE:

 

  1. Power electronics at UTRC – status and development, predavači su  Dr. Brian McCabe,  Power Electronics Group Leader – UTRC - USA i Dr. Fabien Dubois, Researcher at UTRC Cork Ireland           
  2. Practical aspects of electrical drives design and control, predavač je Dr. Vladimir Blasko, Senior Fellow, UTRC –EAST Hartford USA. 

 

Predavanja će se održati u predavaonici A-002 s početkom u 11:30 sati, u utorak, 22.11.2016.

Autor: Željko Jakopović
Predavanje  - „Energetski...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

" Energetski transformatori i sklopovi energetske elektronike u AC i DC

sustavima energetske distribucije "

 

koje će održati dr. sc. Leonardo Štrac iz tvtke Končar - Energetski transformatori d.o.o. Predavanje će se održati u utorak, 17. studenog 2015. godine u 13:15 h u dvorani A002 (aula desno) FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak sažetak predavanja i životopis predavača.

Autor: Viktor Šunde

Hrvatska sekcija IEEE odjeli za energetiku, odjel za energetsku elektroniku i odjel za industrijsku elektroniku vas zajednički na

Distinguished Lecturers’ Day - Predavanja

U ponedjeljak 12 svibnja 2014 u 11 sati u Sivoj vijećnici FER-a

 

Professor Qing-Chang Zhong, University of Sheffield

NEXT GENERATION SMART GRIDS: COMPLETLY AUTONOMOUS POWER SYSTEMS (CAPS)

Abstract: Power systems are going through a paradigm change from centralised generation, to distributed generation, and further on to smart grid. A large number of renewable energy sources, electric vehicles, energy storage systems etc. are being connected to power systems. Moreover, various loads/consumers are being required to take part in the regulation of power systems and to improve energy efficiency. These make it impossible to manage power systems in the way that has been (is being) done, simply because of the huge number of players in the system. In the lecture an architecture for the next generation smart grids is presented to tackle this challenge and a technical route to achieve this is demonstrated.


Dr. Damir Novosel, President Quanta Technologies

LLCPOWER GRID RELIABILITY IMPROVEMENTS WITH WIDE AREA MONITORING, PROTECTION AND CONTROL

Abstract: Reliable and efficient electrical grid operation is critical to society. Electrical utility industry is making the transition to new infrastructure with benefits of improving the performance of electric utility systems and addressing the energy needs of society, such as improved reliability, power quality, efficiency and utilization, renewable energy integration, and reduced maintenance cost. This approach requires system and equipment reinforcement, improved integrated system planning and operation, and increased automation. This presentation addresses methodologies and key success factors for successful deployment of production-grade systems designed to improve reliability. Examples of WAMPAC deployment projects will be presented, as well as innovative applications, such as voltage management. Different solutions for managing voltage stability phenomena methods have different advantages and users should select methods optimal for their system. As real-time, model-free methods are faster but generally less accurate, combination of selected methods provides comprehensive solution for voltage stability issues.

Autor: Željko Jakopović

Odjeli Industrijske elektronike i energetske elektronike pozivaju vas na predavanje

"Promišljanje reindustrijalizacije u području procesne industrije"

koje će održati Marijan Andrašec u četvrtak, 13. prosinca 2012. u 13 sati na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Savska 16/2
Predavanje će se održati u okviru Razgovora Akademije Tehničih znanosti Hrvatske o sadašnjosti i budućnosti tehničkih znanosti.

Autor: Aleksandar Szabo
Poziv na predavanje

Hrvatska sekcija IEEE i njeni odjeli industrijske elektronike i energetske elektronike pozivaju vas na predavanje

 

"Boškovićeva teorija polja"

 

koje će održati Marito Mihovil Letica, autor knjige o Ruđeru Boškoviću, u četvrtak 14. lipnja 2012. u 14 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Aleksandar Szabo
Predavanje "Control Methods and...

 U utorak, 2. studenoga 2010. u 13 sati održat će se u Sivoj vijećnici predavanje prof.dr.sc. Vladimira Blaška pod nazivom

"Control Methods and Selective Harmonic Elimination in Grid Tied Power Converters".

 

Prof.dr.sc. Vladimir Blaško vodi istraživački tim za učinsku elektroniku na United Technologies Research Center, E. Hartford, CT, USA. Osim o navedenoj temi u naslovu, bit će riječi i o širim istraživačkim naporima na UTRC-u, kao što su istraživanja tehnologije na području obnovljivih izvora energije, mikromreža i energetski efikasnih zgrada. Predavanje organiziraju: Odjel za industrijsku i energetsku elektroniku IEEE Hrvatska, KoREMA - Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo te Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju FER-a. Pozivaju se svi zainteresirani djelatnici i studenti da prisustvuju predavanju. Biografija prof.dr.sc. Vladimira Blaška nalazi se u nastavku obavijesti.

Autor: Željko Jakopović
Predavanje "An Updated View of...

U suradnji IEEE Zajedničkog odjela za industrijsku elektroniku i energetsku elektroniku i Odjela industrijske primjene u četvrtak, 28.01.2010. u 14:00 održat će se predavanje:

"An Updated View of Linear Inverter Current Regulation"

Predavač je prof. Thomas A. Lipo. Više o temi predavanja i predavaču možete pročitati u nastavku obavijesti.

Autor: Darjan Bošnjak

Repozitorij