Članice i članovi

Doživotni članovi IEEE-a u Hrvatskoj sekciji:
 

Zvonko Benčić, Life Senior od 1. siječnja 2016.

Petar Biljanović, Life Member od 1. siječnja 2008.

Nikola Bogunović, Life Senior od 1. siječnja 2015.

Leo Budin, Life Senior od 20. ožujka 2014.

Gorislav Erceg, Life Member 1. siječnja 2010.

Mladen Grbić, Life Member od 1. siječnja 2018.

Fran Jović, Life Senior od 1. siječnja 2019.

Vladimir Knapp, Life Member od 15. ožujka 2016.

Mladen Kos, Life Member mod 1. siječnja 2015.

Marijan Kunštić, Life Member od 1. siječnja 2010.

Boris Kviz, Life Member od 1. siječnja 2006.

Neven Mijat, Life Member od 1. siječnja 2018.

Vladimir Naglić, Life Member od 1. siječnja 2004.

Uroš Peruško, Life Member od 1. siječnja 2004.

Slobodan Ribarić, Life Senior od 1. siječnja 2019.

Vesna Roje, Life Senior od 1. siječnja 2015.

Nikola Rožić, Life Senior od 11. ožujka 2016.

Vjekoslav Sinković, Life Member od 1. siječnja 2017.

Aleksandar Szabo, Life Senior od 1. siječnja 2008.

Stanko Tonković, Life Senior od 1. siječnja 2015.

Srebrenka Ursić, Life Senior od 1. siječnja 2014.

Dušan Vujević, Life Member od 1. siječnja 2005.

Zoran Vukić, Life Member od 1. siječnja 2018.

Branka Zovko-Cihlar, Life Member od 1. siječnja 2006.

 

 

GALERIJA je mjesto gdje članovi Skupine izlažu slikovne materijale koje su sami napravili.