Članice i članovi

Doživotni članovi IEEE-a u Hrvatskoj sekciji:
 

 1. Juraj Bartolić, Life Senior od 1. siječnja 2022.
 2. Nikola Bogunović, Life Senior od 1. siječnja 2015.
 3. Leo Budin, Life Senior od 20. ožujka 2014.
 4. Gorislav Erceg, Life Member 1. siječnja 2010.
 5. Mladen Grbić, Life Member od 1. siječnja 2018.
 6. Fran Jović, Life Senior od 1. siječnja 2019.
 7. Boris Kviz, Life Member od 1. siječnja 2006.
 8. Ignac Lovrek, Life Senior od 1. siječnja 2022.
 9. Neven Mijat, Life Member od 1. siječnja 2018.
 10. Branko Mikac, Life Member od 1. siječnja 2022.
 11. Nedjeljko Perić, Life Senior od 1. siječnja 2023.
 12. Uroš Peruško, Life Member od 1. siječnja 2004.
 13. Slobodan Ribarić, Life Senior od 1. siječnja 2019.
 14. Vesna Roje, Life Senior od 1. siječnja 2015.
 15. Darko Stipaničev, Life Member od 1. siječnja 2021.
 16. Aleksandar Szabo, Life Senior od 1. siječnja 2008.
 17. Srebrenka Ursić, Life Senior od 1. siječnja 2014.
 18. Zoran Vukić, Life Member od 1. siječnja 2018.

 

GALERIJA je mjesto gdje članovi Skupine izlažu slikovne materijale koje su sami napravili.