Obrazovne aktivnosti

Tomislav Jagušt
Voditelj
Ana Sović
Zamjenica voditelja

Poštovane članice i poštovani članovi Hrvatske sekcije IEEE,

u okviru IPA odobren je projekt pripreme novog kurikuluma za srednje tehničke škole za program tehničar za računalstvo (naziv računalstvo upotrebljava se u Agenciji za strukovno obrazovanje i Agenciji za obrazovanje još iz vremena kada su postojala dva ministarstva). Projekt vodi Srednja škola Ruđer Bošković uz suradnju Srednje škole Krapina i Elektrotehničke škole Split. U pripremi i početku provođenja projekta sudjelovali su i predstavnici drugih institucija (FER, Visoka škola za primijenjeno računarstvo, HUP, IEEE). Unutar projekta će, osim značajne promjene postojećeg kurikuluma, biti pripremljeni udžbenici, zbirke zadataka i ostali nastavni materijali te provedeno opremanje škola i obrazovanje nastavnika. Dugoročni je cilj projekta potaknuti interes učenika za izgradnju karijere u području računarstva. Danas još uvijek razmjerno mali broj učenika upisuje taj program (oko 1300 učenika godišnje). Program bi trebao biti koncipiran tako da daje osnovu za cjeloživotno učenje, dobru podlogu za uže specijalizacije i stjecanje certifikata, ali i polaganje državne mature kako bi se učenicima omogućio pristup višim razinama obrazovanja.
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca proveli su anketu kod poslodavaca i visokoškolskih ustanova i na temelju toga je pripremljen prvi nacrt popisa predmeta koji će poslužiti kao podloga za razradu kompetencija (obrazovnih ishoda) onako kako to predviđaju preliminarni dokumenti Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Nacrtu se može pristupiti u repozitoriju materijala Odjela za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE.
Molimo sve članice i članove Hrvatske sekcije IEEE, a posebno članice i članove Odjela za računarstvo, da svoja razmišljanja na tu temu i primjedbe na predloženi nacrt nastavanog plana izlože unutar foruma na stranici Odjela za računarstvo ili dostave na adresu domagoj.jakobovic@fer.hr do 22.12.2010.

Autor: Aleksandar Szabo
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan