Odjel za energetsku elektroniku

Razvoj i primjena elektroničkih energetskih pretvarača. Pri čemu se podrazumijeva da razvoj obuhvaća efektivno korištenje elektroničkih komponenti, primjenu teorije mreža i upravljanja, kao i primjenu analitičkih metoda i simulacijskih alata kako bi se objasnila/identificirala pretvorba snage na frekvenciji.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Denis Pelin
predsjednik
Viktor Šunde
dopredsjednik

Predavanje  - „Energetski...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

 

" Energetski transformatori i sklopovi energetske elektronike u AC i DC

sustavima energetske distribucije "

 

koje će održati dr. sc. Leonardo Štrac iz tvtke Končar - Energetski transformatori d.o.o. Predavanje će se održati u utorak, 17. studenog 2015. godine u 13:15 h u dvorani A002 (aula desno) FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak sažetak predavanja i životopis predavača.

Sažetak:

Predstavljanje tvrtke Končar Energetski transformatori d.o.o. Istosmjerni počeci električne distribucije. Začetak izmjeničnog doba. Podjela energetskih transformatora. Princip rada. Gubitci. Dijelovi transformatora. Materijali korišteni u energetskim transformatorima. Geomagnetski inducirane struje. Posljedice za transformatore. Kompenzacija geomagnetski induciranih struja. Istosmjerni veleprijenos. Dijelovi i tipovi HVDC sustava. Zahtjevi na HVDC transformator.

 

Životopis:

Leonardo Štrac rođen je 1975. u Zagrebu. Godine 1994. upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na smjeru Elektrostrojarstvo i automatizacija 2000. godine. Do 2001. godine bio je zaposlen u tvrtki Elektrokem u odjelu razvoja energetske elektronike, a od 2001. zaposlen je u tvrtki Končar - Energetski transformatori d.o.o. u odjelu istraživanje i razvoj. Godine 2010. doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva s temom „Modeliranje elektromagnetskih svojstava čelika za proračun dodatnih gubitaka u energetskim transformatorima“. Autor je i koautor 14 znanstvenih radova.

Autor: Viktor Šunde
Popis obavijesti

Repozitorij