Odjel za energetsku elektroniku

Razvoj i primjena elektroničkih energetskih pretvarača. Pri čemu se podrazumijeva da razvoj obuhvaća efektivno korištenje elektroničkih komponenti, primjenu teorije mreža i upravljanja, kao i primjenu analitičkih metoda i simulacijskih alata kako bi se objasnila/identificirala pretvorba snage na frekvenciji.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Denis Pelin
predsjednik
Viktor Šunde
dopredsjednik

Predavanje – „Mjerni sustavi za...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13), te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

 

 „Mjerni sustavi za ispitivanje električnih strojeva“

„Measurement Systems for Determining the Characteristics of Electrical Machines“

 

koje će održati Miralem Hadžiselimović, specijalist za mjerenja električnih strojeva sa Fakulteta za energetiku Univerziteta u Mariboru. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 06. maja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici za daljinska predavanja; 0-20  FERIT-a u Osijeku. Predviđeno trajanje predavanja je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente diplomskog i poslijediplomskog studija. U nastavku slijedi kratak opis predavanja i životopis predavača.

Kratak sadržaj predavanja

U današnje vrijeme energetska učinkovitost je veoma važna za trajni razvoj modernog društva. Činjenica je, da se većina proizvedene električne energije pretvara u mehaničku energiju pomoću električnih strojeva. Zbog toga se proizvođači električnih strojeva neprestano suočavaju s novim direktivama i standardima koji propisuju razrede učinkovitosti. U praksi je potrebno ispitati performanse električnog stroja za što je neophodna posebna oprema koja uključuje mjerna postolja, mjerne instrumente i programsko sučelje. Unutar predavanja biće predstavljeni različiti tipovi mjernih sustava za određivanje karakteristika električnih strojeva i osnovni IEC standardi sa područja ispitivanja. Na temelju iskustava iz više realnih laboratorija koji već operativno rade, detaljno je prikazana moguća primjena mjernih sustava za električne strojeve u praksi, s obzirom na mjerni i kontrolni dio sustava. Većina proizvođača elektromotora i elektromotornih pogona želi integrirati suvremene mjerne sustave pri dizajniranju novih prototipova kao i konačnu kontrolu proizvodnje. Mjerni sustavi uobičajeno su napravljeni „Custom Made“ i praktički ih je nemoguće kupiti kao standardne produkte. Zato je toliko važnije, da se industrija upozna o praktičkim rješenjima i potrebnim iskustvima kod projektiranja suvremenih mjernih sustava za ispitivanje električnih strojeva.

Na predavanju će biti prikazani primjeri realnih laboratorija za ispitivanje električnih strojeva koji funkcioniraju na znanstvenim institutima, ali i u industriji. Predavanje će biti popraćeno i primjerima rezultata mjerenih električnih strojeva.

Životopis: 

Miralem Hadžiselimović rođen je 2. Veljače 1976. godine u Mariboru. Diplomirao  je 1998. godine na Fakultetu za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Sveučilišta u Mariboru gdje se 1999. godine i zaposlio prvo kao laborant, a zatim kao asistent. 2007. godine je doktorirao na Fakultetu za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Sveučilišta u Mariboru radom: "Magnetno nelinearni dinamički model sinkronog motora sa permanentnim magnetima". U 2010. godini zaposlio se na Fakultetu za energetiku Univerziteta u Mariboru, gdje je osnivač i voditelj laboratorija za Primijenjenu elektrotehniku, a u razdoblju od 2013-2018 je bio prodekan za istraživačku djelatnost. Od 2017. godine habilitiran je u redovitog profesora za područje Energetike. U okviru pedagoškog rada izvodi nastavu na kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija iz područja elektroenergetike: Elektrotehnika 1, Elektrotehnika 2, Tehnološko modeliranje energetskih procesa, Dizajniranje asinkronih strojeva. Njegova bibliografija obuhvaća 76. izvornih znanstvenih članaka od čega je 51 objavljeno u časopisima sa faktorom odjeka i više od 80 prezentacija radova na znanstvenim i stručnim konferencijama. U okviru istraživačkog rada bio je voditelj  na više EU i nacionalnih projekta kao i većeg broja projekta za industriju.

Autor: Denis Pelin
Popis obavijesti

Repozitorij