Odjel za energetsku elektroniku

Razvoj i primjena elektroničkih energetskih pretvarača. Pri čemu se podrazumijeva da razvoj obuhvaća efektivno korištenje elektroničkih komponenti, primjenu teorije mreža i upravljanja, kao i primjenu analitičkih metoda i simulacijskih alata kako bi se objasnila/identificirala pretvorba snage na frekvenciji.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Denis Pelin
predsjednik
Viktor Šunde
dopredsjednik

Poziv na predavanje

Hrvatska sekcija IEEE i njeni odjeli industrijske elektronike i energetske elektronike pozivaju vas na predavanje

 

"Boškovićeva teorija polja"

 

koje će održati Marito Mihovil Letica, autor knjige o Ruđeru Boškoviću, u četvrtak 14. lipnja 2012. u 14 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

O predavanju

Predavanje tematizira Boškovićevu teoriju polja, koja u nastanku njegove filozofije prirode zauzima iznimno značajno mjesto. Pokazala se Boškovićeva teorija polja, nastala sredinom 18. stoljeća, mjerodavnom i smjerokaznom u rastu i razvoju elektromagnetizma, poglavito u fizikalnim postavkama i otkrićima iz 19. stoljeća, tj. plodonosnim dosezima što ih povijest znanosti pripisuje Michaelu Faradayu i Jamesu Clerku Maxwellu.

Zanimljivim i važnim biva uvidjeti da Bošković pronicljivim i neiskustveno (neeksperimentalno) izgrađenim prirodoznanstvenim konceptima – koji su zasnovani na dvama metafizičkim načelima, načelu (zakonu) neprekinutosti te načelu jednostavnosti i sličnoznačnosti prirode – dospijeva do polja sile odnosno do svojega jedinstvenog zakona silâ; a toj okolnosti možemo u posve određenom smislu zahvaliti znanstvene poticaje koji su povijesnim slijedom znanstvenog i tehničkog napredovanja doveli do iznalaska radija, televizora, aparata tzv. bijele tehnike, mikrovalne pećnice, elektroničkog računala, mobitela, lasera itd.

Zatim će u predavanju »Boškovićeva teorija polja« biti razjašnjeno kako se ova teorija pokazala također odlučujućom za Boškovićevu anticipaciju bezdimenzijske subatomske čestice, otkrivene 60-ih godina 20. stoljeća i nazvane kvark, a koja zapanjujuće odgovara Boškovićevim neprotežnim točkama od kojih je – što i danas postojano izmiče zdravorazumskim intuicijama – sazdan čitav osjetilima dostupni protežni materijalni svijet.

 

Životopis predavača

Marito Mihovil Letica rođen je 21. 12. 1967. u Makarskoj. Osnovnu školu pohađao je u Podgori, a srednju u Makarskoj i Splitu. U Zagrebu na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, isusovačkoj visokoškolskoj ustanovi, diplomirao je filozofiju i religiologiju. Njegovi članci i recenzije nerijetko su izlazili u znanstvenim časopisima i tjednicima za kulturu. Sudjelovao je kao predavač na više znanstvenih simpozija, tematizirajući u većini slučajeva misaono naslijeđe Ruđera Boškovića. Autor je knjige Odnos metafizike i znanosti: Boškovićevo metafizičko prirodoslovlje, objavljene 2011. u izdanju Filozofsko-teološkog Instituta Družbe Isusove u Zagrebu.

 

Autor: Aleksandar Szabo
Popis obavijesti

Repozitorij