Odnosi s gospodarstvom

IEEE Regija 8 pokrenula je prije tri godine projekt  "Odnosi s gospodarstvom"  (IEEE R8 Industrial Relations Project) kojeg vodi poseban odbor ("Industrial Relations Steering Committee" - IRSC). Svaka Sekcija treba imati osobu za vezu s gospodarstvom ("Industrial Relations Officer" - IRO), koja je zadužena za razvoj odnosa s gospodarstvom, a ujedno je i uključena u rad Izvršnog odbora Sekcije.

Ciljevi rada
 • Jačanje veza i suradnje između Hrvatske sekcije IEEE i gospodarstva:
  • Omogućen pristup dodatnim resursima iz gospodarstva u radu Sekcije
  • Stručnjaci iz gospodarstva angažirani u radu Sekcije
  • Povećanje broja članova iz gospodarstva / zadržavanje postojećih članova
  • Povećati mogućnosti zaposlenja u gospodarstvu
  • Povećati potporu gospodarstva R&D projektima
  • Povećati razumijevanje potreba i očekivanja gospodarstva
  • Prilagodba IEEE proizvoda i usluga potrebama gospodarstva
  • Bolji uvid gospodarstva u aktivnost i proizvode IEEE-a
  • Povećanje sudjelovanja gospodarstvenika na IEEE konferencijama (sadržajno i financijski)
 • Poticanje interakcije između gospodarstva i visokoškolskih ustanova kroz aktivnosti Sekcije
 • Promoviranje znanja i uloge znanja u društvu
 • Povezivanje sa sličnim organizacijama u Hrvatskoj i regiji
Kontakt
Dubravko Sabolić
koordinator

Podizanje tvrtke zasnovane na znanju...

IEEE projekt Hrvatske sekcije IEEE "Odnosi s gospodarstvom" u suradnji s GOLD skupinom Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

"Podizanje tvrtke zasnovane na znanju - primjer iz Hrvatske"

koje će održati dr.sc. Bojan Pečnik, Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. i Hipersfera d.o.o.

Predavanje će se održati u srijedu, 31. svibnja 2012. godine u 17 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Unska 3, Zagreb

Više o predavanju u nastavku obavijesti.

O temi predavanja

Autor će podijeliti vlastita iskustva o podizanju tvrtke zasnovane na znanju u Hrvatskoj. Fokus predavanja je na ključnim elementima za uspješan poslovni pothvat. Uz kraći osvrt na projekt Hipersfera, autor će predstaviti i mogućnosti koje Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje pruža tehnološkim i inovativnim start-up kompanijama. 

 

O predavaču

Bojan Pečnik je diplomirao fiziku i astronomiju na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao astrofiziku na Max Planck Insititutu za ekstraterestrijalnu fiziku u Muenchenu (nelinearna analiza dinamike fluida u protoplanetarnim tijelima), te je prvi Hrvat koji je završio Međunarodno Svemirsko Sveučilište (International Space University). Bojan je suosnivač smjera i vanjski suradnik PMF-a Sveučilišta u Splitu na Odjelu za fiziku, te stručni suradnik MZOSa za FP7-Space područja pri Europskoj Komisiji u Brussels-u. Ponosan je na astronauta, kozmonauta i svemirskog putnika koje je doveo na popularno-znanstveno ljeto u Splitu 2007, na konferenciju "Ljudski boravak u svemiru". Bojan je osnivač i tehnički direktor Hipersfera d.o.o., te znanstveni direktor Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje d.o.o. Srdačan pozdrav, Marko Lacković Industrial Relations Officer Hrvatska sekcija IEEE

Autor: Marko Lacković
Popis obavijesti

Program rada

Koristi

IEEE Gospodarstvo Sveučilište/studenti

Konsolidacija svih aktivnosti s gospodarstvom u jedan program

Sponzoriranje IEEE aktivnosti

Povećanje članstva

Prilagodba proizvoda i usluga potrebama gospodarstva

Smanjenje R&D troškova suradnjom sa Sveučilištem

Marketinške aktivnosti poduzeća korištenjem IEEE aktivnosti

Korištenje IEEE mreže za tehničko savjetovanje

Pristup sveučilišnim resursima u suradnji gospodarstvo - sveučilište - IEEE

Surađivanje s drugim poduzećima koja dijele slične interese

Prikupljanje znanja iz IEEE aktivnosti

Potencijalni zaposlenici iz IEEE mreže

Prilagodba obrazovnog programa Sveučilišta potrebama gospodarstva

Osigurati odgovarajuće okružje koje bi studentima omogućilo implementaciju inovativnih ideja

Osigurati izvor podataka iz prakse

Osigurati izvore financiranja na potrebama gospodarstva

Ojačati odnose s gospodarstvom

Priprema studenata na rad u gospodarstvu kroz uključivanje projekte gospodarstva

 Koordinacija odnosa studenata, gospodarstva i sveučilišta

 

Inicijative s gospodarstvom

 • predavanja i radionice,

odabrani gospodarstvenici i članovi akademske zajednice
fokus na stvarnim iskustvima iz gospodarstva u Hrvatskoj
predavanje i radionice bile bi otvorene za pozvane osobe iz šire zajednice

 • okrugli stolovi

susreti s eminentnim stručnjacima iz gospodarstva
aktualne teme za poslovnu zajednicu u Hrvatskoj

 • sudjelovanje članova IEEE na gospodarskim projektima
 • predstavljanje i posjeti poduzećima

susreti s gospodarstvenicima
predstavljanje aktivnosti IEEE
istraživanje potreba i izazova gospodarstva
predavanja članova akademske zajednice
ugovori o suradnji s poduzećima u cilju:

povećanja broja članova

korištenje usluga i proizvoda IEEE

pristup internim podacima o zaposlenju

potpora izdavačkim aktivnostima IEEE i konferencijama

sponzorski sporazumi

 • promidžbene aktivnosti IEEE na skupovima s gospodarstvom poput:

dana karijera
stručnih skupova i sajmova (Dan Sveučilišta, itd.)

 • suradnja s drugim strukovnim i gospodarskim udruženjima
 • uvođenje posebnih gospodarskih sekcija na IEEE konferencijama

Studentske/GOLD inicijative

 • natječaj za najbolji poslovni projekt/poslovnu ideju
 • dodavanje projektnih seminara u akademske programe u suradnji s gospodarstvom
 • uključenje studenata volontera u IR aktivnosti
 • suradnja s drugim organizacijama (eSTUDENT)
 • mentorski proces/studentska praksa

razgovori s odabranim gospodarstvenicima (način rada/razmišljanja, projekti)
upoznavanje s procesima i opisima posla u poduzećima
olakšati prijelaz u poslovni svijet
olakšati poduzećima izbor novih zaposlenika

IEEE inicijative

 • Konsolidacija IEEE kontakata s gospodarstvom i koordinacija svih aktivnosti prema gospodarstvu (referentna točka Hrvatske sekcije IEEE za aktivnosti s gospodarstvom)
 • Osvježen popis članova iz gospodarstva u Hrvatskoj sekciji IEEE