Profesionalne aktivnosti

Profesionalne aktivnosti skup su komplementarnih znanja i vještina potrebnih svakom inženjeru tijekom karijere. Naglasak je na cjeloživotnom učenju, od završenog studija do mirovine. Hrvatska sekcija IEEE odlučila je staviti poseban naglasak na ovu vrstu aktivnosti u sklopu kojih će organizirati razne prezentacije i radionice na temu upravljanja karijerom, vođenja projekata, managementa, temeljnih ekonomskih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i sl. U sve aktivnosti bit će uključeni i studentski ogranci i GOLD. Upravo u tu svrhu osnovan je i GOLD/PA tim volontera.
 
Ukoliko se želite aktivno uključiti u osmišljavanje i realizaciju profesionalnih aktivnosti u Hrvatskoj, molim vas javite se Vedranu Podobniku vedran.podobnik@fer.hr
Kontakt
Vedran Podobnik
Koordinator

Predavanje "Upravljanje...

 

Hrvatska sekcija IEEE Vas poziva na predavanje:

 

 

Upravljanje projektima financiranim iz sredstava Europske Unije

 

 

koje će održati Ivana Rašan Sladoljev, dipl. oec., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. Predavanje će se održati u utorak, 27. listopada 2015. godine u 17:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

 

 

Događaj je organiziran u sklopu "Profesionalnih aktivnosti" hrvatske sekcije IEEE i uz pokroviteljstvo odjela za „Menadžment u inženjerstvu“.

Jezik predavanja je hrvatski, a predvidio trajanje 45 min. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a nakon predavanja sve vas pozivamo na druženje s članovima IEEE koji dolaze iz akademije i industrije.

Sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja

Predavanje će obuhvatiti projektni ciklus koji podrazumijeva pet faza (programiranje, identificiranje, formuliranje, implementaciju te evaluaciju i reviziju) i implementacijski proces projekata financiranih iz EU sredstava. Bit će predstavljene mogućnosti korištenja EU sredstava s fokusom na Grant projekte. Upravljanje implementacijskim procesom će biti detaljno razrađeno kroz primjere iz prakse. Cilj predavanja je približiti publici mogućnosti vezane za korištenje financiranja putem EU sredstava te prikazati stvarne situacije nastale tijekom procesa implementacije kako bi dobili što realniji uvid u ovo trenutno popularno područje financiranja.

Životopis

Ivana Rašan Sladoljev je projektna menadžerica na projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)“ čiji je nositelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, a FER je projektni partner. Od 2013. godine zaposlena je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagreb gdje radi kao projektni menadžer na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)“. Tijekom vođenja projekta ICT-AAC koje je podrazumijevalo upravljanje implementacijskim procesom u cjelini (koordinacija svih projektnih dionika – četiri Fakulteta, suradničke udruge, tvrtke i ostali suradnici, pripremu projektnih događanja, organizaciju dodatnih radionica, provođenje javne nabave, financijsko upravljanje, sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja, koordinaciju s nadležnim tijelima, koordinaciju vezanu za revizije koje su provedene od strane raznih za to nadležnih tijela), sudjelovala je i u pisanju projektnih prijedloga, od kojih je jedan bio vezan i za projekt MULTI-SKLAD na kojem je trenutno zaposlena. Prije dolaska na Fakultet elektrotehnike i računarstva, Ivana je radila u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Odjelu za financiranje i ugovaranje EU programa (2010. - 2013.) kao stručni suradnik za osiguranje kvalitete, a što je podrazumijevalo kontrolu cjelokupne dokumentacije pripremljene od strane drugih odjela, pripremu internih smjernica, procedura, provođenje kontrola na licu mjesta (on-the-spot-checks), kontrolu i odobravanje kvartalnih i finalnih izvještaja korisnika (Grant i Service ugovori) te koordinaciju internih i eksternih revizija i kontrola. Godinu dana (2009.) je radila kao revizor u revizorskoj tvrtci BDO Croatia gdje se bavila testiranjem stavki bilance, računa dobiti i gubitka, sudjelovala u pripremi i izradi revizorskih izvješća za klijente iz financijskog sektora i trgovačka društva te vodila računovodstva za privatne tvrtke.

Autor: Vedran Podobnik
Popis obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan