Elektroencefalograf

Elektroencefalograf

1957. godine u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu mladi razvojni inženjer Ante Šantić razvio je prvi elektroencefalograf (EEG) u ovom dijelu svijeta. U to vrijeme se i u svijetu bilježe prvi počeci biomedicinske tehnike.

Koliko je taj rad bio cijenjen i uvažavan govori i prikaz tog EEG-a u posebnom broju časopisa IEEE Engineering in Medicine and Biology (May/June 2002.), posvećenog obljetnici "The EMBS Celebrates 50 Years of Shaping the Field of Biomedical Engineering" (slika dolje).

U antologijskom pregledu pod naslovom "Golden Accomplisments in Biomedical Engineering" objavljene su dvije fotografije tog EEG-a uz popratni tekst (slika lijevo):

“Front (above) and rear (below) views of a 12-channel electroencephalograph developed in Southeastern/Central Europe in 1960 at the Institute of Electrical Engineering in Zagreb, Croatia”.

 

IEEE magazine cover
"IEEE Engineering
in Medicine and Biology"
(05/06 2002.)

 

Profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu Ante Šantić bio je jedan od vodećih hrvatskih i svjetskih znanstvenika iz područja biomedicinske tehnike i elektroničke instrumentacije, interdisciplinarnih znanstvenih područja čije je temelje u Hrvatskoj postavio već sredinom dvadesetog stoljeća. Sve reći o njemu u kratkom tekstu je nemoguća misija, pa evo samo nekoliko važnih dosega vezanih uz Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) i IEEE Hrvatsku sekciju:

1964. godine izabran je za docenta na tadašnjem Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ETF), gdje uvodi novi predmet "Mjerni uređaji" u kojem daje i prve spoznaje iz biomedicinske elektronike.

1970. godine uveo je predmete i napisao udžbenike: Elektronička instrumentacija i Biomedicinska elektronika.

1971. godine osnovao je na ETF-u Laboratorij za biomedicinsku elektroniku.

Osnovao i bio prvi (kasnije počasni) predsjednik Hrvatske sekcije (kasnije društva) za medicinsku i biološku tehniku, sada Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF).

Bio je, među ostalim angažmanima, i aktivan član Hrvatske sekcije IEEE-a (Life Senior Member, EMBS), te je uz niz prestižnih priznanja i nagrada za svoj rad, 2003. godine dobio i nagradu IEEE EMBS Career Achievement Award, kao prvi dobitnik izvan SAD-a.

(napisao Stanko Tonković)