Trokutasti tranzistor

1963. godine u Institutu RIZ-a razvijen je silicijski tranzistor na opremi napravljenoj vlastitim snagama, po ideji i pod vodstvom Zdravka Bendekovića, dipl.ing.el.

Kuriozitet je varijanta izvedbe tranzistora trokutastog oblika, kakav nije postojao nigdje u svijetu. Napravljen je radi pregovora s mogućim partnerom za suradnju pri osnivanju RIZ Tvornice poluvodiča, tadašnjoj talijanskoj kompaniji SGS (kasnije se kao SGS Microelettronica udružila s francuskom kompanijom Thomson Semiconducteurs pod nazivom STMicroelectronics, koja je sada jedna od najjačih svjetskih poluvodičkih kompanija). Naime oni u prvim kontaktima nisu vjerovali da je to moguće razviti u Zagrebu.

 

RIZ Tvornica poluvodiča počela je s radom 1966. godine, uz 10-godišnji "know how" ugovor o prijenosu silicijske/planarne/bipolarne tehnologije sklopljen s američkom kompanijom General Electric. To je bila druga tvornica silicijskih poluvodičkih komponenata u Europi (prevladavao je germanij), nakon gore spomenutog SGS-a, s proizvodnjom i vlastitim razvojem vrlo složenih bipolarnih tranzistora, a dijelom i integriranih sklopova, koliko je to omogućila instalirana oprema. Uspostavljena je vrijedna suradnja s domaćim obrazovnim i I&R organizacijama, posebno s Elektrotehničkim fakultetom u Zagrebu (sada FER) i Institutom za fiziku Sveučilišta u Zagrebu.

 

Zdravko Bendeković bio je i jedan od osnivača RIZ Tvornice poluvodiča, te dugogodišnji tehnički rukovoditelj. Uspješno je uspostavio proizvodnju zahtjevnih poluvodičkih bipolarnih komponenata. Cijelo to vrijeme održavao je paralelno razvojni zamah tvornice u nizu projekata koje je inicirao, vodio ili sustavno pratio. Rezultati su bili novi proizvodi, tehnologije, pa i uređaji, što je, uz ostalo, otvaralo nove mogućnosti rasta proizvodnje i izvoza.

 

Stanje u svijetu u to doba
(izvori: Wikipedia, Fairchild Semiconductor (sada u sastavu ON Semiconductor), Intel):
1958. godine američka kompanija Fairchild Smiconductor (osnovana 1957. godine) razvila je planarni proces u siliciju, koji je bio veliki iskorak u poluvodičkoj tehnologiji. Tranzistori su mogli biti proizvedeni lakše, po nižoj cijeni i s boljim svojstvima nego germanijski. Te godine proizveli su i prvi planarni silicijski tranzistor 2N1613, te se to smatra povijesnim događajem u poluvodičkoj industriji. 1960. uspjeli su razviti prvi integrirani sklop u siliciju koji se sastojao od četiri tranzistora.
Zanimljivo je da je kompanija Intel (puni naziv Integrated Electronics Corporation) osnovana 1968. godine.


(napisala Srebrenka Ursić)