Zajednički odjel za elektroničke elemente / poluvodičke integrirane sklopove

Polje interesa Odjela za elektroničke elemente su svi aspekti fizike, tehnike, teorije i fenomena elektroničkih i ionskih naprava kao što su elementarne i složene poluvodičke naprave, organski i drugi u nastajanju materijalno temeljeni elementi, elementi s kvantnim efektom, optički uređaji, pokazivački i slikovni uređaji, fotonaponski, poluvodički senzori i aktuatori, poluvodički elementi snage, visokofrekvencijski elementi, mikromehanički, te cijevni i drugi vakumski elementi. Društvo se bavi istraživanjem, razvojem, projektiranjem i proizvodnjom vezano na materijale, obradom, tehnologijom i primjenom takvih elemenata, te znanstvenim, tehničkim i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju ovog područja.
Odjel za poluvodičke integrirane sklopove bavi se raznim aspektima oblikovanja, implementacije i primjene integriranih sklopova u poluvodičima.
Vodstvo zajedničkog odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Mirko Poljak
predsjednik
Marko Koričić
dopredsjednik

Poštovani članovi Zajedničkog odjela ED/SSC,

radi provedbe Izbora za vodstvo Odjela u sljedećem mandatnom razdoblju (2022.-2023.), imenujem izborno povjerenstvo u sljedećem sastavu:

  • dr. sc. Josip Žilak, predsjednik
  • Mislav Matić, mag. ing.
  • Ante Zeljko, mag. ing.

Ovim putem upućujem poziv članovima Odjela da podnesu prijedloge za kandidate za dužnosti predsjednika i dopredsjednika Odjela do ponedjeljka 11.10.2021. do kraja dana. Prijedlozi se podnose putem e-pošte predsjedniku Izbornog povjerenstva (josip.zilak@fer.hr). Nakon zaprimanja kandidatura, Izborno povjerenstvo će utvrditi izbornu listu s najviše tri kandidata za pojedinu dužnost i pozvati članstvo na glasovanje.

NOVO: rok za podnošenje prijedloga za kandidate produžuje se do nedjelje 17.10.2021. do kraja dana.

S poštovanjem,

Mirko Poljak

Predsjednik ZO ED/SSC

Autor: Mirko Poljak
Popis obavijesti