Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova

Područje interesa Društva za teoriju i primjenu mikrovalova je teorija, primjena i tehnologija mikrovalova, valovoda, bežične tehnologije koji se odnosi na korištenje komponenti, uređaja, prijenosnih linija i sustava vezanih uz generiranje, modulaciju, demodulaciju, upravljanje, prijenos, detekciju kao i efekte elektromagnetskih signala. Uključuje znanstvene, tehničke i industrijske aktivnosti. Teorija i tehnika mikrovalova primjenjuje fizička i matematička počela u analizi struktura dimenzija koje predstavljaju značajan dio valne duljine ili kada se trebaju uzeti u obzir propagacijski aspekti.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2025.
Zvonimir Šipuš
predsjednik

Davor Bonefačić
dopredsjednik
e-mail


Poziv na predavanje: Podučavanje u...

Odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova, Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova i Zajednički odjel za zrakoplovne elektroničke sustave te geoznanosti i daljinska istraživanja Hrvatske sekcije IEEE, Zavod za radiokomunikacije FER-a te Odjel komunikacijskih sustava HATZ pozivaju vas na predavanje :

"Podučavanje u mikrovalnoj elektronici i antenama kroz pokuse u predavaonici - 40 godina iskustva"

koje će održati Prof. dr. sc. Juraj Bartolić, FER Zagreb. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 19. studenog 2018. godine, u 11:00 sati, u Seminaru C12-02 Zavoda za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb. 

Više informacija o predavaču i predavanju možete pročitati u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak:
Većina studenata koji su završili diplomski studij elektrotehnike smjera radiokomunikacija, zaposlenih u struci, danas rade kao sistemski inženjeri. Zbog toga je iznimno važno da studenti dobro razumiju fiziku elektromagnetizma i razviju inženjersku intuiciju na području mikrovalne elektronike, antena i rasprostiranja elektromagnetskih valova. U tome bitnu ulogu imaju pokusi u predavaonici u kojoj se odvija nastava iz odgovarajućeg kolegija.
U predavanju ću se osvrnuti na nekoliko kanonskih problema na području mikrovalnog inženjerstva i antena za koje sam u višegodišnjem radu sa studentima ustanovio da ih je nužno demonstrirati kroz pokuse „u živo“ u samoj predavaonici u kojoj se istodobno izlaže teorijsko gradivo uz pomoć stroge matematičke analize.
 

Životopis:
Juraj Bartolić rođen je 1948. u Zagrebu, gdje je 1967. godine završio III. gimnaziju i upisao Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1971. godine, magistrirao 1975. godine, a doktorirao 1982. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1972. do 1974. godine radio je u Radio Industriji Zagreb na razvoju mikrovalnog sustava veza. Od 1974. godine radi na Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je od 1997. godine bio redoviti profesor. Bio je predstojnik Zavoda od 2000. do 2004. godine. Znanstvenoistraživačka djelatnost prof. Jurja Bartolića vezana je uz primijenjeni elektromagnetizam i mikrovalnu elektroniku, te je iz tih područja držao i nastavu. Vodio je veći broj državnih i međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova te je bio mentorom preko 100 studenata i doktoranada. Razvio je suradnju s gospodarstvom, državnom upravom i nizom domaćih i međunarodnih institucija. Bio je član u Board of Directors međunarodne udruge EurAAP (The European Association on Antennas and Propagation). Od 1. listopada 2018. godine je u mirovini.

Autor: Davor Bonefačić
Popis obavijesti