Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova

Područje interesa Društva za teoriju i primjenu mikrovalova je teorija, primjena i tehnologija mikrovalova, valovoda, bežične tehnologije koji se odnosi na korištenje komponenti, uređaja, prijenosnih linija i sustava vezanih uz generiranje, modulaciju, demodulaciju, upravljanje, prijenos, detekciju kao i efekte elektromagnetskih signala. Uključuje znanstvene, tehničke i industrijske aktivnosti. Teorija i tehnika mikrovalova primjenjuje fizička i matematička počela u analizi struktura dimenzija koje predstavljaju značajan dio valne duljine ili kada se trebaju uzeti u obzir propagacijski aspekti.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2023.
Zvonimir Šipuš
predsjednik

Davor Bonefačić
dopredsjednik
e-mail


Poziv na radionicu: "FERSat -...

Pozivamo sve zainteresirane na radionicu "FER Student Satellite Project" na kojoj će se predstaviti FERSat - prvi studentski satelit čiji će se razvoj i izgradnja odvijati na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Radionica će se održati u utorak 11. prosinca 2018. godine u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu s početkom u 10 sati.

Radionicu organizira Zavod za radiokomunikacije FER-a uz potporu odjela AES/GRS, MTT i AP Hrvatske sekcije IEEE.

Raspored predavanja te više podataka o radionici nalazi se u proširenom sadržaju obavijesti.

U sklopu radionice predstaviti će se projekt FERSat i načini na koje se studenti mogu uključiti u projekt te će se održati predavanja gostujućih predavača koji će prezentirati svoja praktična iskustva s izradom, testiranjem i lansiranjem nanosatelita u svemir.

Misija projekta FERSat je razviti znanstvenu platformu za istraživanje svemira s ciljem unaprjeđenja kompetencija i razvoja komercijalnih djelatnosti u području aerosvemirskih tehnologija u Hrvatskoj. U sklopu cjelokupnog višegodišnjeg projekta će se izgraditi i lansirati FERSat, razviti mjerna instrumentacija, izgraditi zemaljska stanica te realizirati sklopovlje i računalna podrška za komuniciranje i upravljanje satelitom.

Nositelj projekta je Zavod za radiokomunikacije (ZRK) i projekt je prvenstveno namijenjen studentima koji će realizirati misiju projekta radeći na nizu tehnologija koje uključuju sustave za kontrolu i upravljanje, digitalne komunikacije, prikupljanje i obradu podataka te mnoge druge.

Izgradnju i testiranje FERSat-a financira Hrvatska zaklada za znanost projektom Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskog zračenja (IP-01-2018/2504), a partneri u razvoju i izgradnji zemaljske stanice su Croatel d.o.o., Geolux d.o.o. i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Radionicu organizira Zavod za radiokomunikacije i dijelom je sponzoriraju odjeli Hrvatske sekcije IEEE: Zajednički odjel za zrakoplovne elektroničke sustave te geoznanosti i daljinska istraživanja (AES/GRS), Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova (MTT) i Odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova (APS).

Raspored predavanja:

10:15  prof. dr. sc. Dubravko Babić (Sveučilište u Zagrebu, FER): "Izrada satelita na FER-u"

10:25  prof. dr. sc. Adriano Camps (Universitat Politèchnica de Catalunya, Barcelona, Spain): "The UPC 3Cat-4 nanosatellite"

11:25  ing. Dmytro Ogorodnyk (Innovations in Space, Netherlands): "CubeSat launch"

11:55  prof. dr. sc. Dubravko Babić (Sveučilište u Zagrebu, FER): "Kako se uključiti u studentski satelitski projekt?"

12:00  Završne informacije
 

Autor: Davor Bonefačić
Popis obavijesti