WIE (Women in Engineering) Affinity Group

Wie logo WIE (engl. Women in Engineering) predstavlja skupinu IEEE članica i članova koji su prepoznali i pridružili se nastojanju IEEE-a da inspirira, uključi, ohrabri i ojača stručni i društveni angažman žena - inženjerki i znanstvenica - širom svijeta. Ova interesna skupina raznovrsnim aktivnostima promovira žene u struci i podržava ih u razvoju stručne karijere.To je najveća međunarodna stručna udruga s takvim ciljevima. WIE sada ima više od 250 interesnih skupina širom svijeta s preko 11.000 članica i članova. 
 
Hrvatska WIE interesna skupina osnovana je 27. listopada 2009., ima 34 članice i člana, te 10 počasnih gošći, nositeljica "Zlatne diplome" FER-a.
Vodstvo skupine
Mandat do 31. 12. 2025.
Anamari Nakić
predsjednica
e-mail     
Martina Kutija
dopredsjednica

Poziv na predavanje: Marija...

Odjel za menadžment u inženjerstvu i Interesna skupina Women in Engineering Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje:

 

Izazovi menadžmenta u medijskoj industriji

 

koje će održati Marija Slijepčević, univ. spec. oec., pomoćnica dekana na visokom učilištu VERN' 

četvrtak, 16. ožujka 2017. godine u Sivoj vijećnici FER-a u 15.00 h.

 

Više o predavanju i predavačici pročitajte u nastavku obavijesti.

Sažetak

U kojoj mjeri je današnje moderno društvo izloženo medijskim sadržajima? Konstantno! Jeste li se ikad zapitali što je danas stvarno, a što virtualno i može li se uopće odrediti granica?

Marshall McLuhan je internet i world wide web predvidio još tridesetak godina prije njegova otkrića te je tvrdio kako dominantni medij komunikacije ima vrlo jak utjecaj na društvo koje ga konzumira u kontekstu doživljaja stvarnosti, točnije, medije je opisao kao „produžetke ljudskih osjetila“.

Medije danas možemo poimati oblikovateljima svih razina stvarnosti (od stvarne do virtualne razine), a njihova povezanost s tehnologijom je neizbježna. Upravo u toj činjenici leži razlog zapošljavanja sve većeg broja inženjera u medijskoj industriji koja je sama po sebe interdisciplinarna, a njezino jačanje i grananje u razne tržišne sfere sve je osjetnije iz dana u dan.

Zbog svoje složenosti medijsku industriju najlogičnije je promatrati interdisciplinarno, a menadžment je jedna od najproučavanijih disciplina. Medijski menadžment ima tu sreću da se zaposlenici u medijima često poistovjećuju s medijskim proizvodom, vođeni su intrinzičnom motivacijom, a posao smatraju pozivom, vokacijom, a ne sredstvom stjecanja sredstava za život. Na predavanju će biti riječi o menadžmentu ljudskih potencijala, posljedicama primjene menadžmenta na kreativnu medijsku praksu, teoriji izvrsnosti u menadžmentu medija te posebnostima organizacije u medijskoj industriji.

Predavanje će proširiti vidike te omogućiti prepoznavanje povezanosti medijske industrije s tehnologijom.

 

Životopis

Marija Slijepčević, univ. spec. oec. zaposlena je na Veleučilištu VERN' kao pomoćnica dekana te predavačica. Nastavno je angažirana na studijima novinarstva i odnosa s javnošću i studija medija (kolegiji Odnosi s medijima, Obavezna medijska praksa, Akademsko pisanje, Menadžment medija…). U sustavu visokog obrazovanja zaposlena je od 2007. godine, a prije toga aktivno je radila kao novinarka, urednica i voditeljica odjela za odnose s javnošću. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, a poslijediplomski studij završila je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer organizacija i menadžment. Trenutačno je doktorandica komunikologije na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Završila je razne edukacije i treninge, primjerice Voditelj ureda za odnose s javnošću, Lobistički trening „Alati i tehnike lobiranja – primjena u praksi“, Performer Leadership - The foundations of success, Didaktičko-metodičko i psihologijsko usavršavanje nastavnika, Class Management, Standardi i smjernice u europskom prostoru visokog obrazovanja, Trening javnog nastupa… Autorica je znanstvenih i stručnih radova.

Autor: Željka Car
Popis obavijesti