Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost (engl. Electromagnetic Compatibility, skr. EMC) definirana je kao sposobnost uređaja, opreme ili sustava da zadovoljavajuće radi u svom elektromagnetskom okruženju, tj. da radi u namijenjenim operacijskim uvijetima sa zadanim nivoima učinkovitosti bez pogoršanja zbog elektromagnetskih međudjelovanja, kao i da svojim radom ne uzrokuje neželjene elektromagnetske smetnje bilo čemu u tom okruženju.
Poboljšanje elektromagnetske kompatibilnosti uključuje rad u sljedećim područjima:
 1. Razvoj inženjerskih standarda
 2. Razvoj numeričkih modela
 3. Tehnike mjerenja i testne procedure
 4. Instrumenti za mjerenje
 5. Karakteristike sustava i opreme, kao što su osjetljivost (otpornost), povredljivost, odgovarajući efekti širenja, i subjektivni efekti
 6. Unaprijeđenje tehnika i komponenata
 7. Edukacija o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 8. Studije o podrijetlu interferencija, umjetnih, kao i prirodnih, i njihove klasifikacije
 9. EM-zaštita
 10. Tehnike štićenja
 11. Nuspojave djelovanja elektromagnetske energije
 12. Znanstvene, tehničke, industrijske, profesionalne ili neke druge aktivnosti, koje dopridonose ovom području, ili koriste tehnike ili proizvode ovog područja.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Zoran Blažević
predsjednik
Anna Sušnjara
dopredsjednica
 
 
 
 

 


Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE (IEEE EMC Society Croatia Chapter), poziva sve zainteresirane na predavanje:

 

"ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST 4G MREŽA U POJASU DIGITALNE DIVIDENDE 790 - 862 MHz"

 

koje će održati
prof. dr.sc. Borivoj Modlic sa Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER Zagreb),
u četvrtak 19. siječnja 2012. u 14:15h na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split), dvorana C501.

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Antonio Šarolić (FESB Split)
Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE


Sažetak:
Učinkovitije odašiljanje televizijskog signala digitalnom tehnologijom DVB-T omogućuje oslobađanje dijela UHF spektra, tzv. digitalne dividende, za druge namjene. Prevladavajuće je stajalište u EU da se oslobođeni spektar upotrijebi za pružanje širokopojasnih komunikacijskih usluga. Realno je očekivati da će neke zemlje izvan EU i dalje taj spektar koristiti za odašiljanje televizije. Problemi elektromagnetske kompatibilnosti javljaju se zbog nedovoljne selektivnosti TV prijamnika, visoke razine polja od mobilnog terminala kad je on u blizini prijamnika kao i smetnje koje nastaju u korisničkim uređajima širokopojasne kabelske i televizijske mreže. Prikazuje se situacija u Hrvatskoj koja je u velikom dijelu okružena zemljama koje još nisu prešle na digitalno odašiljanje televizije kao i rezultati i iskustva u okviru ITU koja ima i tu problematiku na dnevnom redu zasjedanja Svjetske radiokomunikacijske konferencije WRC-12.

Životopis:
Prof.dr.sc. Borivoj Modlic redoviti je profesor Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. U nastavi je zadužen za područja elektroničkih komunikacija i visokofrekvencijske elektronike i djeluje u okviru Zavoda za radiokomunikacije. U područja njegovoga znanstvenog i stručnog interesa ubrajaju se: elektromagnetska kompatibilnost, komunikacijske tehnologije i radiofrekvencijska elektronika. Koautor je šest sveučilišnih udžbenika, većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja njegovog zanimanja. Bio je voditeljem nekoliko domaćih znanstvenih projekata iz područja elektromagnetske kompatibilnosti, a sudjelovao je u dva međunarodna projekta kao istraživač. Vodio je izrade nekoliko stručnih studija za subjekte iz gospodarstva kao i regulatorno tijelo u RH.

Autor: Damir Senić
Popis obavijesti

Repozitorij