Odjel industrijske primjene

Područje djelovnja Odjela industrijske primjene je unaprijeđenje teorije i primjene inženjerstva u razvoju, oblikovanju, proizvodnji i primjeni električkih sustava, uređaja, aparata i upravljanja procesa i opreme u industriji; promocija sigurnih, pouzdanih i ekonomski isplativih instalacija; nužnost industrije kao predvodnice u pitanjima očuvanja energije i okoliša, zdravlja i sigurnosti; stvaranje inženjerskih standarada i postupaka; profesionalni razvoj članova.

Odjel industrijske primjene Hrvatske sekcije IEEE osnovan je 30. travnja 2008. godine.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Stjepan Stipetić
predsjednik
Martina Kutija
dopredsjednica

Predavanje Moderne numeričke metode...

Hrvatski IEEE Odjel za industrijske primjene i Odjel za elektroenergetiku, uz Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) pozivaju vas na predavanje:

“Moderne numeričke metode za simulaciju elektromagnetskih polja”

koje će održati profesor Jasmin Smajić, ETH Zurich i HSR Rapperswill. Predavanje će se održati u ponedjeljak 13. lipnja u 11.00h u u dvorani TCR na FER-u.

Više o predavaču i predavanju možete pročitati u nastavku obavijesti.

Tema predavanja

Proračuni u elektromagnetizmu uključuju složena međudjelovanja električnih, magnetskih i termodinamičkih karakteristika materijala, sustava i okoline. Multidisciplinarni pristup u opisivanju i modeliranju ovih međudjelovanja otvara vrata novim, revolucionarnim mogućnostima u dizajniranju i optimiranju sustava. Predavanjem će se približiti ovo područje kroz sljedeće cjeline:

(a) predstavljanje numeričkih metoda i formulacija elektromagnetskih polja razvijene od strane autora u proteklih 15-ak godina,

(b) demonstracija korištenja prezentiranih metoda u svakodnevnom razvoju novih tehnologija i proizvoda u području visokofrekventnog i niskofrekventnog elektromagnetizma,

(c) pokazati  najinteresantnije ideje i praktična rješenja dobivena isključivo simulacijskim putem.

U okviru ove prezentacije moderni numerički postupci i metode konačnih elemenata (FEM), metode rubnih elemenata (BEM), multipolne metode (MMP), svezane FEM-MMP metode, i diskontinuirane Galerkin metode (DGFEM) bit će detaljno prikazani sa posebnim fokusom na praktične primjene u području vrtložnih struja i elektromagnetskih valova.

Predviđeno trajanje je 90 minuta uz pauzu za kavu oko sredine predavanja.

 

O predavaču

Autor predavanja Prof. Jasmin Smajić je nakon završenog doktorata na Sveučilištu u Zagrebu 2001 godine do danas proveo radeći u Švicarskoj na Sveučilištu ETH u Zurichu, u ABB-ovom institutu u Badenu i na Sveučilištu HSR u Rapperswilu.

Od 2011 u zvanju redovnog profesora predaje na HSR i ETH elektromagnetska polja i numeričke postupke za njihovu simulaciju.

Autor: Vinko Lešić
Popis obavijesti