Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2025.
 
Damir Blažević
predsjednik
 
Tomislav
Keser
dopredsjednik

ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKE OPREME U...

Odjel za pouzdanost  i Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

Mario Iličić, dipl.ing.

utorak, 30.04.2019. u 10:15 sati

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Kneza Trpimira 2b, predavaonica  0-31

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta, otvoreno je za sve zainteresirane te se posebno pozivaju studenti.

Sažetak:

Održavanje opreme u termoelektrani toplani smatra se jednim od najsloženijih procesa, odmah nakon nuklearne elektrane i sastoji se od niza procesa i procedura. Kao dio predmetne nastave, ovim predavanjem je cilj studentima približiti elektroenergetsko postrojenje kroz svakodnevnu praksu i iskustva iz TE-TO Osijek, te na taj način djelomično povezati teoriju i praksu i tako studente dodatno pripremiti za posjet elektrani. Prikazana je kratka povijest energetskih postrojenja u gradu Osijeku.

Predavanje sadrži nekoliko tematskih cjelina poput objekata održavanja, organizacijske strukture, financijskih aspekata, godišnjih planova dobrih i loših strana posla i dr. čime će se studentima pokušati približiti stvarni “život” inženjera / tehnologa u termo-energetskom postrojenju. Također će biti  prezentirani i neki foto i video materijali koji će sudionicima predavanja vizualizirati temu predavanja.    

 

Životopis: 

Mario Iličić, dipl.ing. diplomirao je 2008.g, na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Kao stipendist Hrvatske elektroprivrede nakon završetka fakulteta se zapošljava u HEP Proizvodnji pogonu TE-TO Osijek u odjelu za automatiku i upravljanje, gdje nakon pripravničkog staža prelazi u odjel za elektroopremu gdje radi do danas. Od 2011.g. u svojstvu vršitelja dužnosti vodi odjel za elektroopremu, pri tome vodeći brigu o održavanju elektro opreme u pogonu kroz preventvino, remontno i korektivno održavanje te sudjelovanje u svim investicijama u pogonu koji imaju povezanost sa elektroenergetskom opremom u vidu povezivanja s postojećom ili ugradnjom nove opreme.

2013.g. imenovan je članom tima  za pripremu izgradnje novog kombi kogeneracijskog postrojenja KKE Osijek 500. Iste godine postaje voditeljem stručne grupe tehnologa za elektroopremu pri sektoru za termoelektrane. 2015.g. postaje članom tima za evaluaciju ponuda i pregovaranje do sklapanja ugovora za projekt izgradnje CCGT postrojenja KKE Osijek 500.

Autor: zhocenski
Popis obavijesti

Predavanja u 2009. godini

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.