Odjel za računarstvo

Područje rada odjela za računarstvo obuhvaća sve vidove teorije, oblikovanja, prakse i primjene metoda i sustava vezanih uz računarstvo i obradu informacija. Djelovanje odjela usmjereno je na znanstvenu, stručnu, obrazovnu i društvenu komponentu. Kroz razmjenu tehničkih informacija i znanstvenih spoznaja, odjel teži unaprjeđenju struke i održavanju visoko profesionalnog položaja među članovima. S druge strane, kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i rasprava te izdavanje tehničkih časopisa, promiče se višedisciplinarna suradnja s drugim strukama i otvorenom društvenom zajednicom.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2022.

Daniel Hofman
predsjednik

Danko Ivošević
dopredsjednik

Specijalistički studij informacijske sigurnosti FER-a u suradnji s Laboratorijem za sigurnost i privatnost, Udrugom MIPRO te Odjelom za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

Ekonomski aspekti informacijske sigurnosti

koje će održati prof. dr. sc. Mario Spremić, dipl. ing., Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, CGEIT

u utorak 19. siječnja 2016. godine u 17 sati, dvorana TCR Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Predavanje će se moći pratiti i putem Interneta na http://mediaserver.lss.hr:4444/IEEE-E25, ali bez mogućnosti sudjelovanja u raspravi i postavljanja pitanja (upute za praćenje prijenosa i pregledavanje snimke predavanja).

Predviđeno trajanje predavanja s raspravom je 90 minuta.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja

Moderno poslovno i svakodnevno okruženje obilježeno je intenzivnim korištenjem informacijske tehnologije koja prožima veliki broj poslovnih i privatnih aktivnosti. Današnji informacijski sustavi rapidno napreduju, razmjenjuju sve više sadržaja i postaju sve složeniji uz intenzivno korištenje i konvergenciju neovisno razvijanih tehnologija ('Internet stvari – Internet of Things, IoT, mobilne tehnologije, big data, 'nosive' tehnologije, BYOD, itd.), pri čemu se kao posljedica njihove konvergencije i rastuće složenosti javlja čitav niz sigurnosnih i poslovnih rizika (cyber rizika) kojima treba primjereno upravljati i sustavno ih procjenjivati. Pri tome sve više pozornosti treba posvećivati i poslovnim i ekonomskim aspektima informacijske sigurnosti. Uz pregled ključnih publikacija i okvira revizije informacijske i cyber sigurnosti (CobiT, ISO 27000, PCI DSS, NIST, SANS), najvažnije teme predavanja će biti razmatranje ekonomskih teorija i okvira koje su trebaju početi primjenjivati u cyber sigurnosti, osobito informacijska asimetrija, mrežne eksternalije, tržišni mehanizmi, analiza troškova i koristi u području cyber sigurnosti, metode procjene razine cyber rizika, regulatorni zahtjevi, politike upravljanja cyber sigurnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini i nužnost provedbe revizije cyber sigurnosti.

 

Životopis predavača

Prof. dr. sc. Mario Spremić rođen je 1970. godine, od 1988. se bavi programiranjem i primjenom informacijske tehnologije. 1996. je diplomirao na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 1999. magistrirao i 2002. doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je na Katedri za informatiku redoviti profesor. Gostujući je profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani i Sarajevu. Ranije je bio zaposlen u Ledu i Agrokoru kao programer, sistem analitičar i voditelj projekata. Do sada je kao autor ili koautor objavio 10 knjiga i preko 150 znanstvenih i stručnih radova. Područja njegovog istraživačkog, znanstvenog, nastavnog i konzultantskog rada su strateški informatički menadžment, digitalna transformacija poslovanja, inovativni poslovni modeli, cyber sigurnost, kontrola i revizija informacijskih sustava, upravljanje informatičkim rizicima, projektima i ulaganjima. Do sada je kao IT revizor proveo više od 100 revizija sigurnosti informacijskih sustava u Hrvatskoj i regiji mahom za banke i osiguravajuća društva, ali i u svim ostalim industrijama i sudjelovao u većem broju konzultantskih projekata za razne kompanije i institucije (puni popis je na www.efzg.hr/mspremic). Dr. Spremić je član ISACA-e, član Upravnog odbora ISACA Croatian Chapter, nositelj ISACA međunarodnog certifikata CGEIT i član većeg broja međunarodnih institucija iz područja svoga rada.

 

Poveznice:

Specijalističkiomtudij informacijske sigurnosti na FER-u

Udruga MIPRO

Laboratorij za informacijsku sigurnost i privatnost

Godišnje savjetovanje o informacijskoj sigurnosti Udruge MIPRO

Autor: Dejan Škvorc
Popis obavijesti

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Kurikulum za srednje tehničke škole

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 200)  Ukupno: 200

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke