Odjel za računarstvo

Područje rada odjela za računarstvo obuhvaća sve vidove teorije, oblikovanja, prakse i primjene metoda i sustava vezanih uz računarstvo i obradu informacija. Djelovanje odjela usmjereno je na znanstvenu, stručnu, obrazovnu i društvenu komponentu. Kroz razmjenu tehničkih informacija i znanstvenih spoznaja, odjel teži unaprjeđenju struke i održavanju visoko profesionalnog položaja među članovima. S druge strane, kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i rasprava te izdavanje tehničkih časopisa, promiče se višedisciplinarna suradnja s drugim strukama i otvorenom društvenom zajednicom.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2022.

Daniel Hofman
predsjednik

Danko Ivošević
dopredsjednik

Odjel za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE i Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (ZEMRIS) pozivaju Vas na predavanje

 

"Kako razmišljati o višedretvenom programiranju u kontekstu oslabljene memorije"

 

koje će održati Marko Doko, Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS), Kaiserslautern i Saarbrücken, SR Njemačka

u utorak 15. ožujka 2016., u 15.00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

 

Predavanje je na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Otvoreno je za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više o predavanju i o predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak predavanja

Tradicionalno shvaćanje višedretvenih programa (tzv. sekvencionalno konzistentni model) pretpostavlja da se njihova izvršavanja mogu dobiti ispreplitanjem pojedinačnih instrukcija iz raznih dretvi izvršavanja, no u stvarnosti niti jedan moderni hardverski model ne zadovoljava pretpostavku sekvencijalne konzistentnosti. Zbog ovog raskoraka između teorijskog pristupa i stanja u praksi, istraživački fokus se pomiče prema modelima koji odstupaju od zahtjeva sekvencijalne konzistentnosti. Takve modele nazivamo oslabljeni memorijski modeli.

U ovom predavanju oslikat će se neočekivane posljedice odstupanja od sekvencijane konzistentnosti te će se posebna pozornost obratiti modelu prihvaćenom C i C++ standardima iz 2011. godine. Od posebnog interesa bit će izoliranje jednostavnih logičkih principa kojima se moguće voditi prilikom programiranja višedretvenih programa u kontekstu C11 modela. U tu svrhu prezentirat će se FSL, sustav za dokazivanje korektnosti programa pisanih po C11 standardu.

 

Životopis predavača

Marko Doko je diplomirao na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine, nakon čega je, također na PMF-MO-u, od 2007. do 2013. bio zaposlen kao asistent/znanstveni novak.

Od 2013. Marko je doktorski student na Max Planck institutu za softverske sustave u Kaiserslauternu (SR Njemačka), gdje u grupi Viktora Vafeiadisa radi u području programskih jezika i verifikacije. Markov trenutni znanstveni rad fokusiran je na oslabljene memorijske modele i programske logike za višedretvene programe.

Autor: Dejan Škvorc
Popis obavijesti

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Kurikulum za srednje tehničke škole

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 200)  Ukupno: 200

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke