Odjel za komunikacije

Odjel za komunikacije obuhvaća znanost, tehnologiju i aplikacije koje podržavaju prijenos i organizaciju informacija različitih vrsta medija i formata kroz komunikacijske mreže i kanale. Navedeno može uključivati:

  • Arhitekturu, kontrolu, upravljanje, učinkovitost i primjene elektroničkih, optičkih i bežičnih komunikacijskih mreža;
  • Tehnologije i servisi za postojeće mreže i mreže u nastajanju te Internet;
  • Teorije i metode modulacije, detekcije, kodiranja i signalizacije kroz kanale, oblikovanje i vođenje mreža s komutacijom paketa i mreža s komutacijom kanala;
  • Sustave za komutiranje i usmjeravanje;
  • Komunikacijske protokole, programsku podršku i programe koji djeluju između aplikacije i mreže;
  • Metode za postizanje kvalitete i pouzdanosti usluge;
  • Komunikacijske sposobnosti terminala, uređaja i informacijskih sustava;
  • Komunikacijske standarde i specifikacije;
  • Utjecaj komunikacijskih tehnologija na društvo i pojedinca.

Web sjedište matičnog društva IEEE Communications Society je www.comsoc.org.

Trenutačno postoji jedan studentski ogranak Odjela za komunikacije, pridružen Studentskom ogranku Sveučilišta u Zagrebu.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2022.
Lea Skorin-Kapov
predsjednica
Petar Šolić
dopredsjednik

 

Vodstvo odjela studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu
Mandat do 30. 9. 2020.
Hrvoje Vdović
predsjednik
studentskog ogranka odjela
Irena Oršolić
dopredsjednica
studentskog
ogranka odjela

Jedanaesta međunarodna konferencija o telekomunikacijama, ConTEL 2011,  održat će se u Grazu u Austriji, u suorganizaciji FER-a s Tehničkim sveučilištem u Grazu, od 15. do 17. lipnja 2011. Kroz svoj tehnički program, konferencija će istraživačima iz akademske zajednice i industrije pružiti priliku za razmjenu iskustava i ideja te forum za raspravu o raznim temama u području informacijske i informacijske tehnologije (ICT) povezanima s modernim telekomunikacijama. Tehnički kosponzori konferencije su IEEE Communications Society, IEEE ComSoc Austria Chapter i IEEE ComSoc Croatia Chapter. Radni jezik konferencije je engleski.

Osim za prijavu radova za glavni program konferencije, otvorene su i tri posebne sjednice, sa sljedećim naslovima: 1) Special Session on SmartCards and Contactless Communication Technologies, 2) Special Session on Optical Access, 3) Quality of Experience in Future Television Services: User, Content and Connectivity Aspects. 

Više o samoj konferenciji, temama i prijavi radova te oblicima sudjelovanja možete naći na web mjestu ConTEL 2011, www.contel.hr.

Rok za predaju radova produžen je do 21. veljače 2011.

Autor: Maja Matijašević
Popis obavijesti