Odjel za komunikacije

Odjel za komunikacije obuhvaća znanost, tehnologiju i aplikacije koje podržavaju prijenos i organizaciju informacija različitih vrsta medija i formata kroz komunikacijske mreže i kanale. Navedeno može uključivati:

  • Arhitekturu, kontrolu, upravljanje, učinkovitost i primjene elektroničkih, optičkih i bežičnih komunikacijskih mreža;
  • Tehnologije i servisi za postojeće mreže i mreže u nastajanju te Internet;
  • Teorije i metode modulacije, detekcije, kodiranja i signalizacije kroz kanale, oblikovanje i vođenje mreža s komutacijom paketa i mreža s komutacijom kanala;
  • Sustave za komutiranje i usmjeravanje;
  • Komunikacijske protokole, programsku podršku i programe koji djeluju između aplikacije i mreže;
  • Metode za postizanje kvalitete i pouzdanosti usluge;
  • Komunikacijske sposobnosti terminala, uređaja i informacijskih sustava;
  • Komunikacijske standarde i specifikacije;
  • Utjecaj komunikacijskih tehnologija na društvo i pojedinca.

Web sjedište matičnog društva IEEE Communications Society je www.comsoc.org.

Trenutačno postoji jedan studentski ogranak Odjela za komunikacije, pridružen Studentskom ogranku Sveučilišta u Zagrebu.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2022.
Lea Skorin-Kapov
predsjednica
Petar Šolić
dopredsjednik

 

Vodstvo odjela studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu
Mandat do 30. 9. 2020.
Hrvoje Vdović
predsjednik
studentskog ogranka odjela
Irena Oršolić
dopredsjednica
studentskog
ogranka odjela

Poziv na predavanje: Programski...

Zavod za telekomunikacije FER-a, Odjel za komunikacije i Odjel za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE Vas pozivaju na predavanje

 

Programski upravljane mreže za dostavu ICT usluga - Primjena u istraživanju i razvoju inovativnih komunikacijskih rješenja za višemedijske usluge i usluge e- i m-zdravstva

 

Predavanje će održati prof. dr. sc. Maja Matijašević, Sveučilište u Zagrebu, FER, u utorak 16. veljače 2016. godine s početkom u 15:15 sati u TCR-u FER-a. Predvidio trajanje predavanja je 45 min. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog i diplomskog studija.

Sažetak predavanja i životopis predavačice nalaze se u nastavku obavijesti.

Sažetak:

Predavanje daje osvrt na projekt "Informacijska i komunikacijska tehnologija za generička i energetski učinkovita komunikacijska rješenja s primjenom u e-/m-zdravstvu" (skr. ICTGEN), sufinanciranoga iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru projekta istražuju se i prototipno razvijaju generičke programske komponente, za napredne usluge elektroničkog zdravstva ("e-zdravstva") i zdravstva u pokretu (tzv. mobilnog ili "m-zdravstva"), dostavljene putem programski upravljane komunikacijske mreže, uz osiguranu energetsku učinkovitost te željenu kvalitetu usluge. Kako bi se velike količine raznih podataka koje proizlaze iz inovativnih usluga e-zdravstva i m-zdravstva (uključujući slike, video, medicinske podatke i mjerenja, senzorske podatke iz okoline) učinkovito prenijele mrežom, nužno je unaprijediti procese usmjeravanja prometnih tokova u mreži, vodeći se pri tome zahtjevima na kvalitetu usluge s motrišta korisnika, za što danas ne postoje gotova rješenja. Primjenom paradigme programski upravljane mreže osigurat će se nužna fleksibilnost i energetska učinkovitost, uz oblikovanje i razvoj dodatnih inovativnih upravljačkih programskih komponenata za potporu uslugama e-zdravstva i m-zdravstva. Kroz projekt je opremljeno raspodijeljeno laboratorijsko demo-okruženje, koje objedinjuje sve aspekte istraživanja.

Životopis:

Maja Matijašević redovita je profesorica Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Diplomirala je (1990.), magistrirala (1994.) i doktorirala (1998.) na FER-u u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, a magistrirala (1997.) u polju računalnog inženjerstva na Sveučilištu u Louisiani u Lafayetteu, SAD. Njeni istraživački interesi uključuju kvalitetu usluge i višemedijske usluge u mrežama nove generacije, s naglaskom na pregovaranje o svojstvima sjednice, prilagodbu sjednice i pokretljivost u mreži. Maja Matijašević voditeljica je projekta pod potporom Hrvatske zaklade za znanost i projekta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj te voditeljica projekta i programa suradnje s istraživačko-razvojnim odjelom tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Autorica je ili koautorica više od stotinu znanstvenih radova u časopisima i zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. Djelovala kao predsjednica i članica programskih i organizacijskih odbora te kao recenzentica u međunarodnim znanstvenim skupovima i publikacijama te kao gostujući urednik u uglednim časopisima. Članica je IEEE-a, a od 2013. na dužnosti je podpredsjednice Hrvatske sekcije IEEE-a.

Autor: Mario Kušek
Popis obavijesti