Odjel za upravljačke sustave

Odjel za upravljačke sustave - Teorija, projektiranje i primjena upravljačkih sustava. Obuhvaća komponente i integraciju ovih komponenata što je potrebno za konstrukciju ovakvih sustava. Riječ „sustav“ koja je ovdje upotrijebljena bit će interpretirana tako da uključi fizičke, biološke i organizacijske subjekte kao i kombinaciju koja može biti zastupljena pomoću matematičke simbolike. Interesno područje će sadržavati znanstvene, tehničke, industrijske ili neke druge aktivnosti koje doprinose ovom području ili koristiti tehnologiju ili proizvode iz ovog područja.

Odjel ima studentske ogranke u Osijeku, Rijeci i Zagrebu. 
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Mato Baotić
predsjednik
Jadranko Matuško
dopredsjednik

Predavanje: "Primjer pokretanja...

Odjel za upravljačke sustave Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje pod naslovom:

"Primjer pokretanja inicijativa za stvaranje novih vrijednosti
u društvu na primjeru megaprojekta
'off-shore wind energy' u Sjevernom moru
"

koje će održati mr. sc. Rudolf Stracaboško u utorak, 28. lipnja 2016. godine, u 14.00 sati, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Sažetak predavanja i životopis predavača pročitajte u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja:
Iz 1. Industrijske revolucije vidjelo se da je jedna od presudnih odrednica napretka društva, mjera u kojoj ono prihvaća nove tehnološke inicijative. U tom smislu, vlade, javne institucije, kao i privatni sektor moraju odraditi svoj dio zadatka, ali je isto tako bitno da građanstvo uvidi dugoročnu korist od takvih inicijativa.
Poduzetnici danas moraju rješavati velike i teške zadatke u globaliziranom, međupovezanom i međuzavisnom svijetu, a to znači da trebaju: konceptualizirati potrebe, konceptualizirati tehnologije za te potrebe i pronaći i organizirati tehnologe i inženjere koji će realizirati te ideje. Pri tome, dosadašnja znanost i saznanja nisu dovoljni da u potpunosti opišu stalnu promjenljivu realnost. Rizici raznih vrsta i intenziteta su uvijek prisutni, a mnogi su prikriveni ("devil is in details") te ih treba kontinuirano otkrivati, ublažavati i po mogućnosti otklanjati primjenom najkvalitetnijeg Risk Management-a. Iskustvo kaže da su u lancu od početne ideje do uspješne komercijalnog plasmana proizvoda i usluga, poduzetnici i političari najizloženiji rizicima (misli se na one koji donose odluke u ime šire zajednice i države, a kojima podržavaju neke nove tehnologije). Pri tome treba imati u vidu da je politički rizik samo jedan od brojnih te da rizike treba rasporediti tako da ih preuzimaju oni koji su kompetentni i odgovorni u odgovarajućim područjima.
U izlaganju će se osvrnuti na iskustva (liderstvo i menadžment) iz početne faze grandioznog mega projekta pokretanja "Off-Shore Wind Energy" u Sjevernom moru i pripadajućih tehnologija i industrije. Uključivanje tih iskustva u naš pristup će osnažiti i ubrzati pokretanje naših inicijativa kojima ćemo efikasno uposliti naše znanstvene i druge potencijale za stvaranje novih vrijednosti, proizvoda, tehnologija i industrija, konkurentnih u današnjem i sutrašnjem svijetu.

 

CV:
Mr. sc. Rudolf Stracaboško diplomirao je na studiju strojarstva, smjer Termotehnika na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao u području energetike. Radio je u Jugoturbini, Trgovina i Inženjering u Karlovcu, Končar - Generatori u Zagrebu te na Sveučilištu u Zagrebu, na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na strojarskoj grupi predmeta.
Karijeru je nastavio u inozemstvu gdje je radio u ABB-u na Novom Zelandu i Švicarskoj te u ALSTOM-u Švicarskoj i Nizozemskoj. Svojim radom pokrivao je sva tržišta svijeta. Tijekom rada u inozemstvu završio je trideset naprednih specijalističkih tečajeva, na koje su ga uputile tvrtke u kojima je obnašao dužnosti: Business Development Manager za Novi Zeland i Aziju sa sjedištem u Wellingtonu New Zealand; Senior Sales Manager, Senior PAQ Manager, Senior Marketing Manager, za cijeli svijet lociran u Badenu Švicarska te Regional Marketing Manager za sjevernu Europu i Competition Intelligence Director za sjevernu i središnju Europu (uključujući Hrvatsku), smješten u den Haagu, u Nizozemskoj. Bio je imenovan i za Director of Co-generation Association of New Zealand.
Tijekom karijere sudjelovao je u raznim fazama na oko 150 svjetskih projekata  električnih centrala raznih tipova, veličina i složenosti. Izradio je i nekoliko Business Cases za firmu. Dao je doprinos "Vizija 2020" firme i izradio brojne strategijske i akcijske planove. Predstavljao je firmu na brojnim svjetskim konferencijama, održao više javnih i internih predavanja.


Navedimo i neke od inovacija i poboljšanja za pojedine tvrtke:

 

  • Originalna procedura za ponovno sastavljanje hidrogeneratora / turbine GE / Dominon Canada u Benmore Power Station, New Zealnd (za ABB NZ), uspješno primijenjena;
  • Izrada internog ekonomsko / financijsko / tehničkog modela (alata) za ocjenu isplativosti i konkurentnosti pojedinih tipova električnih centrala, predstavljenog na PoweGen konferenciji u New Orleansu i korištenog u strategiji prodaje brojnih projekata;
  • Izrada internih "alata" za evaluaciju vrijednosti ponuda različitih tipova električnih centrala;
  • Izrada internih modela koji su poslužili pri izradi vizija/ strategija/ akcijskih planova i procesa prodaje;
  • Unaprijedio procedure i dokumentaciju za referentne električne centrale kombiniranog tipa: KA26-2, KA26-1, KA13E2-2, KA11N2-2, KA8C2-2.

Nakon povratka u Hrvatsku nastoji svoja stečena znanja i iskustva ugraditi u boljitak hrvatskog društva.

Autor: Mario Vašak
Popis obavijesti