Odjel za upravljačke sustave

Odjel za upravljačke sustave - Teorija, projektiranje i primjena upravljačkih sustava. Obuhvaća komponente i integraciju ovih komponenata što je potrebno za konstrukciju ovakvih sustava. Riječ „sustav“ koja je ovdje upotrijebljena bit će interpretirana tako da uključi fizičke, biološke i organizacijske subjekte kao i kombinaciju koja može biti zastupljena pomoću matematičke simbolike. Interesno područje će sadržavati znanstvene, tehničke, industrijske ili neke druge aktivnosti koje doprinose ovom području ili koristiti tehnologiju ili proizvode iz ovog područja.

Odjel ima studentske ogranke na sveučilištima u Osijeku, Rijeci i Zagrebu. 
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2023.
Jadranko Matuško
predsjednik
Željko Ban
dopredsjednik

Poslijediplomski specijalistički studij informacijske sigurnosti FER-a u suradnji s Laboratorijem za sigurnost i privatnost FER-a, Udrugom MIPRO te Odjelom za računarstvo, Odjelom za upravljačke sustave i Odjelom za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

Sigurnost upravljačkih sustava

koje će održati doc. dr. sc. Stjepan Groš i izv. prof. dr. sc. Mario Vašak, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

u ponedjeljak 25. siječnja 2016. godine u 10 sati, Siva vijećnica Kongresnog centra Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Predviđeno trajanje predavanja s raspravom je 90 minuta.

Predavanje će se moći pratiti i putem Interneta na http://mediaserver.lss.hr:4444/IEEE-E25, ali bez mogućnosti sudjelovanja u raspravi i postavljanja pitanja (upute za praćenje prijenosa i pregledavanje snimke predavanja).

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja

Od svojih početaka upravljački sustavi bili su izolirani, korišteni u posebnim radnim uvjetima, s posebnim zahtjevima i tijekom dugih vremenskih perioda. Za razliku od informacijskih tehnologija (IT), upravljački sustavi nadziru fizičke sustave i pogreška u njihovom radu može imati katastrofalne posljedice, uključivši i gubitke života. Zbog toga se u njihovom dizajnu vodi puno računa o sigurnosti (engl. safety) i pouzdanosti. Međutim, sve više se u izgradnji upravljačkih komponenata koriste tehnologije iz IT sustava što znači da se uvode nove prijetnje u upravljačke sustave. To stvara probleme inženjerima koji dizajniraju i održavaju upravljačke sustave te menadžmentu koji upravlja takvim sustavima jer ne poznaju nove, namjerne prijetnje koje se pojavljuju niti dovoljno dobro poznaju probleme IT-ja s kojima se poslovna okruženja susreću već desetljećima. Cilj ovog predavanja je skrenuti pozornost stručnjacima koji se bave upravljačkim sustavima na nove prijetnje i ranjivosti o kojima treba voditi računa tijekom dizajna, izgradnje, implementacije i održavanja upravljačkih sustava. Dodatno, želja je potaknuti raspravu o problemima.

 

Životopis predavača

Stjepan Groš diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na istom Fakultetu je magistrirao i doktorirao te je od 2011. godine zaposlen kao docent. Stručni i znanstveni interesi su u području računalnih mreža, operacijskih sustava i informacijske sigurnosti. Stjepan Groš voditelj je Laboratorija za sigurnost i privatnost na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te član Povjerenstva koje vodi Poslijediplomski specijalistički studij informacijske sigurnosti. Također je voditelj savjetovanja Sigurnost informacijskih sustava Udruge MIPRO. Uz akademsku karijeru nekoliko je godina obnašao i dužnost voditelja sigurnosti (CISO).

Mario Vašak diplomirao je i doktorirao u polju elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2003. odnosno 2007. godine, te je na poziciji izvanrednog profesora od 2013. godine. Njegov je istraživački i razvojni rad usmjeren u područja upravljanja energetski učinkovitim zgradama, mikromrežama i vjetroagregatima, kao i upravljanja vodoopskrbnim sustavima te u energetski učinkovitom željezničkom prometu. Nositelj je jednog patenta, objavio je 12 članaka u znanstvenim časopisima i 70 znanstvenih konferencijskih radova u području prediktivnog/robusnog/na kvarove otpornog upravljanja i pripadajućih matematičkih algoritama.

 

Poveznice

Specijalistički studij informacijske sigurnosti na FER-u

Udruga MIPRO

Laboratorij za informacijsku sigurnost i privatnost na FER-u

Godišnje savjetovanje o informacijskoj sigurnosti Udruge MIPRO

Autor: Mario Vašak
Popis obavijesti