Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost (engl. Electromagnetic Compatibility, skr. EMC) definirana je kao sposobnost uređaja, opreme ili sustava da zadovoljavajuće radi u svom elektromagnetskom okruženju, tj. da radi u namijenjenim operacijskim uvijetima sa zadanim nivoima učinkovitosti bez pogoršanja zbog elektromagnetskih međudjelovanja, kao i da svojim radom ne uzrokuje neželjene elektromagnetske smetnje bilo čemu u tom okruženju.
Poboljšanje elektromagnetske kompatibilnosti uključuje rad u sljedećim područjima:
 1. Razvoj inženjerskih standarda
 2. Razvoj numeričkih modela
 3. Tehnike mjerenja i testne procedure
 4. Instrumenti za mjerenje
 5. Karakteristike sustava i opreme, kao što su osjetljivost (otpornost), povredljivost, odgovarajući efekti širenja, i subjektivni efekti
 6. Unaprijeđenje tehnika i komponenata
 7. Edukacija o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 8. Studije o podrijetlu interferencija, umjetnih, kao i prirodnih, i njihove klasifikacije
 9. EM-zaštita
 10. Tehnike štićenja
 11. Nuspojave djelovanja elektromagnetske energije
 12. Znanstvene, tehničke, industrijske, profesionalne ili neke druge aktivnosti, koje dopridonose ovom području, ili koriste tehnike ili proizvode ovog područja.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2023.
Zoran Blažević
predsjednik
Anna Sušnjara
dopredsjednica
 
 
 
 

 


 

Odjel za elektromagnetsku kompatibilnost (IEEE EMC Society - Croatia Chapter) Hrvatske sekcije IEEE poziva sve zainteresirane na predavanje:

 

"SENZORI ZA MJERENJE JAKOSTI EM POLJA, PRIKUPLJANJE EM ENERGIJE I DETEKCIJU SMJERA DOLASKA UPADNOG EM VALA "

 

koje će održati Zlatko Živković u petak 6.7.2012. u 9h, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Split, Ruđera Boškovića 32 (dvorana B416).

 

Sažetak predavanja i životopis predavača su u nastavku.   

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Antonio Šarolić (FESB Split)

Predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE     

 

Sažetak:

U predavanju će se predstaviti osnovne tehnologije senzora za detekciju, mjerenje i prikupljanje snage elektromagnetskih valova. Prvi dio predavanja posvetit će se širokopojasnim sondama za mjerenje električnog polja, temeljenih na diodnoj detekciji, koje se upotrebljavaju za neselektivna mjerenja u određenoj točki prostora već nekoliko desetaka godina.

U drugom dijelu predavanja opisat će se ispravljačke antene koje predstavljaju poseban tip senzora polja temeljenih na diodnoj detekciji, čija je osnovna svrha prijenos i pretvorba RF snage inducirane na anteni u DC snagu na trošilu. Naposlijetku će se opisati i adaptivni antenski sustavi kao moguće poboljšanje spomenutih senzora uz poseban osvrt na problem širokopojasnosti ovakvih sustava.

 

Životopis:

Zlatko Živković diplomirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Od 2008. godine student je poslijediplomskog doktorskog studija Elektrotehnike i komunikacijske tehnologije na istom fakultetu, te je trenutno zaposlen kao znanstveni novak na projektu MZOŠ "Mjerenja u području EMC i istraživanja EM utjecaja na zdravlje". Njegovo znanstveno-istraživačko područje interesa čine teme: elektromagnetska mjerenja, elektromagnetska kompatibilnost, radiokomunikacije te utjecaj EM polja na zdravlje.

Autor: Damir Senić
Popis obavijesti

Repozitorij