Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2025.
 
Damir Blažević
predsjednik
 
Tomislav
Keser
dopredsjednik

DISCRETE MATHEMATICS IN TEACHING...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjel za pouzdanost IEEE Hrvatske sekcije u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

DISCRETE MATHEMATICS IN TEACHING PROGRAMMING - A HISTORICAL OVERVIEW

koje će održati 

prof. Darko Fischer

 

dana 23. ožujka 2023. s početkom u 8:00 sati u prostorijama fakulteta FERIT (Kneza Trpimira 2b, Osijek)

Abstract: 

This lecture gives a historical overview of the development and application of discrete mathematics in the field of computer science. The evolution of hardware and the development of supporting software over the years enables prosperity in the technical society today, but continuous development in the education of the next generation is a must. Here, Prof. Fischer's talk will focus on the application and development of methods that enable numerical mathematics in computer systems for real, as well as the challenges and problems in teaching this subject to students.

 

Biography:

Darko Fischer, born in 1938, finished elementary school and high school in Osijek. He graduated in electrical engineering at the Faculty of Electrical Engineering (now the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science) in Zagreb in 1961 and worked at Radio Industry Zagreb and at the Faculty of Electrical Engineering in Zagreb as an assistant at the Department of Electronics. Year 1967–68. he stayed as a scholar at the University of Birmingham in Great Britain. He received his master's degree in 1969 at the Faculty of Electrical Engineering in Zagreb in the field of electronic elements. From 1970, he worked at "Saponia" in Osijek as a programmer and head of the service for automatic data processing. From 1973 at the Faculty of Technology and Economics in Osijek as an external associate, he taught subjects in the field of computing, and in 1979 he moved to the Faculty of Economics in Osijek as a lecturer in computing subjects. At the same time, he taught these subjects at the Faculty of Civil Engineering, Faculty of Education and Law, and at the Faculty of Electrical Engineering (today's Faculty of Electrical Engineering), all in Osijek, at where he was employed in 1986. He received his doctorate in the field of computing at the Faculty of Electrical Engineering and Computing in Zagreb in 1996. He retired in 2003, but continued to teach subjects in the field of computing at the Faculty of Electrical Engineering and the Faculty of Philosophy in Osijek and at the Department of Mathematics at the "Josipa Juraj Strossmayer" University. in Osijek. He has been active in the Jewish community since he was young. During his studies in Zagreb, he was a member of the youth club, and after returning to Osijek, a member of the Executive Board ŽO, its secretary and 1988–2002. president, and in 2005 he was named honorary president for life.

Autor: Tomislav Keser
Popis obavijesti

Predavanja u 2009. godini

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.