Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2025.
 
Damir Blažević
predsjednik
 
Tomislav
Keser
dopredsjednik

Electric Drives for Space Vehicles...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku, Odjel za pouzdanost i Odjel za energetsku elektroniku IEEE Hrvatske sekcije u suradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja te Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

Electric Drives for Space Vehicles and Satellites - Part IV: Single Helicon Plasma Generation for Electrodeless Plasma Drive

koje će održati (on-line)

prof.dr.ing. Ognjan Božić

znantvenik i istraživač German Aerospace Center (DLR)

 

dana 11. svibnja 2021. s početkom u 16:00 sati

Abstract:

In fourth lesson in series a main topic deals with plasma generation for electrodeless plasma drive. It explains and elaborate plasma generation mechanism that utilizes single-helicon antennas. 

Biography:

Hon. Prof. Dr.-Ing. Ognjan Božić received his PhD from the Technical University of Braunschweig in 2002 with a dissertation related to CFD modeling of heterogeneous multiphase combustion processes in steam generators.

Božić spent 20 years as a researcher at the German Aerospace Center (DLR) – Institute for Aerodynamics and Flow Process Technology, Braunschweig, Germany (until his retirement in December 2018). His work focused on chemical rocket propulsion, aero-thermodynamics of space vehicles returning to the Earth’s atmosphere, rocket flight mechanics, systematic analysis of space launch systems as well as the development of electromagnetic accelerators (MHD and RAILGUN). Božić started teaching as an assistant and assistant professor in the field of defense technologies at the Faculty of Mechanical Engineering, University of Sarajevo MFS), Republic of B&H and continued his career at the Technical University of Braunschweig, Germany (since 2010). He is currently an honorary professor of teaching space propulsion at TU-Braunschweig in his master’s studies. He has also been involved in many experimental projects such as the X-38 Crew Rescue Vehicle (NASA), ESA Expert Capsule and SHEFEX 1 Suborbital Capsule, as well as several feasibility studies such as “Sample Return Mission from the Moon” (study leader) , MHD propulsion and Liquid Booster with the possibility of a soft return to Earth (LFBB) for the Ariana 5 launch vehicle. . He is a member of the British Interplanetary Society (BIS, GB), Deutsche Gesellschaft für Luft und Raumfahrt (Supervisor of the Solid and Hybrid Propulsion Committee DGLR-Germany), Adriatic Aerospace Association (Croatia) and a full member of the International Academy of Astronautics (IAA) based in Paris . Prof. Božić is also the author of over 70 books and scientific papers published at international conferences, congresses and in refereed journals.

 

Accessing info:

The lectures are free of charge and publicly available. It is necessary to register to the lectures by filling personal info, thus applying for attendance, on following link: 

https://forms.gle/kCqnkz9gJP6JEeL36

All neccessary information on how to and where to access will be provided aditionally, either on FERIT web pages or direct by e-mail.

Autor: Tomislav Keser
Popis obavijesti

Predavanja u 2009. godini

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.