Odjel za pouzdanost

 

Odjel za pouzdanost okuplja stručnjake iz raznih disciplina, kojima je zajedničko nastojanje da učine "stvari" pouzdanima. Aktivnosti odjela u raznim poljima tehnologije povezana su s pojmovima pouzdanosti, raspoloživosti, sigurnosti i povjerenja.

Web sjedište matičnog društva IEEE Reliability Society je https://rs.ieee.org/.

 

 

 

 
Vodstvo odjela
Mandat do 31.12.2023.
 
 
Istraživački seminar iz računarske znanosti 1
Vlado Sruk 
predsjednik
 
 
Željko Hocenski
dopredsjednik

Poziv na predavanje: Aktivne...

Odjel za pouzadnost Hrvatske sekcije IEEE-a poziva vas na predavanje

Aktivne distribucijske mreže

koje će održati doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić (FER Zagreb) u četvrtak 20.10.2016. u 13:15h

na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, u dvorani 2-14.

Sažetak predavanja i životopis predavača pogledajte u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja
U protekla dva desetljeća razvoj energetskih sustava značajno se ubrzava u tehnološkom, financijskom i zakonodavnom okviru. Promjene se promatraju kroz tri smjera: i) Automatizacija i digitalizacija sustava (engl. Smart Grid, Internet of Things); ii) Liberalizacija sustava, stvaranje konkurentskog tržišta energetskih usluga; iii) Integracija obnovljivih izvora energije. Distribucijski sustavi tradicionalno su koncipirani kao pasivne mreže unutar centralizirane strukture čija je osnovna funkcija distribucija električne energije iz nacionalne prijenosne mreže visokog napona do krajnjih korisnika na niskom naponu, odnosno potrošača. Automatizacijom elementa mreže, subvencioniranjem novih oblika proizvodnje električne energije te liberalizacijom tržišta energetskih usluga stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj distribucijskog sustava. U predavanju će se opisati novi sudionici u distribucijskoj mreži (fleksibilni potrošači, pametne kuće; električna vozila, punionice električnih vozila; toplinske pumpe, sustavi za klimatizaciju i ventilaciju; distribuirani proizvođači električne energije; stacionarni spremnici energije; mikromreže) i promjene u načinu pogona i planiranja distribucijskih mreža.

Biografija predavača
Hrvoje Pandžić je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Objavio je 15 radova u vodećim IEEE i Elsevier časopisima. Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2014. godine te nagrade Vera Johanides Hrvatske akademije tehničkih znanosti 2015. godine. Vodi nekoliko domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata. U znanstvenom se radu bavi ekonomikom u energetici, spremnicima energije, integracijom obnovljivih izvora i električnih vozila te naprednim elektroenergetskim mrežama.

Autor: Leonardo Jelenković
Popis obavijesti

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Odjel za pouzdanost

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 25)  Ukupno: 25

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke

Predavanja