Odjel za pouzdanost

 

Odjel za pouzdanost okuplja stručnjake iz raznih disciplina, kojima je zajedničko nastojanje da učine "stvari" pouzdanima. Aktivnosti odjela u raznim poljima tehnologije povezana su s pojmovima pouzdanosti, raspoloživosti, sigurnosti i povjerenja.

Web sjedište matičnog društva IEEE Reliability Society je https://rs.ieee.org/.

 

 

 

 
Vodstvo odjela
Mandat do 31.12.2023.
 
 
Istraživački seminar iz računarske znanosti 1
Vlado Sruk 
predsjednik
 
 
Željko Hocenski
dopredsjednik

ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKE OPREME U...

Odjel za pouzdanost  i Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

Mario Iličić, dipl.ing.

utorak, 30.04.2019. u 10:15 sati

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Kneza Trpimira 2b, predavaonica  0-31

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta, otvoreno je za sve zainteresirane te se posebno pozivaju studenti.

Sažetak:

Održavanje opreme u termoelektrani toplani smatra se jednim od najsloženijih procesa, odmah nakon nuklearne elektrane i sastoji se od niza procesa i procedura. Kao dio predmetne nastave, ovim predavanjem je cilj studentima približiti elektroenergetsko postrojenje kroz svakodnevnu praksu i iskustva iz TE-TO Osijek, te na taj način djelomično povezati teoriju i praksu i tako studente dodatno pripremiti za posjet elektrani. Prikazana je kratka povijest energetskih postrojenja u gradu Osijeku.

Predavanje sadrži nekoliko tematskih cjelina poput objekata održavanja, organizacijske strukture, financijskih aspekata, godišnjih planova dobrih i loših strana posla i dr. čime će se studentima pokušati približiti stvarni “život” inženjera / tehnologa u termo-energetskom postrojenju. Također će biti  prezentirani i neki foto i video materijali koji će sudionicima predavanja vizualizirati temu predavanja.    

 

Životopis: 

Mario Iličić, dipl.ing. diplomirao je 2008.g, na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Kao stipendist Hrvatske elektroprivrede nakon završetka fakulteta se zapošljava u HEP Proizvodnji pogonu TE-TO Osijek u odjelu za automatiku i upravljanje, gdje nakon pripravničkog staža prelazi u odjel za elektroopremu gdje radi do danas. Od 2011.g. u svojstvu vršitelja dužnosti vodi odjel za elektroopremu, pri tome vodeći brigu o održavanju elektro opreme u pogonu kroz preventvino, remontno i korektivno održavanje te sudjelovanje u svim investicijama u pogonu koji imaju povezanost sa elektroenergetskom opremom u vidu povezivanja s postojećom ili ugradnjom nove opreme.

2013.g. imenovan je članom tima  za pripremu izgradnje novog kombi kogeneracijskog postrojenja KKE Osijek 500. Iste godine postaje voditeljem stručne grupe tehnologa za elektroopremu pri sektoru za termoelektrane. 2015.g. postaje članom tima za evaluaciju ponuda i pregovaranje do sklapanja ugovora za projekt izgradnje CCGT postrojenja KKE Osijek 500.

Autor: zhocenski
Popis obavijesti

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Odjel za pouzdanost

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 25)  Ukupno: 25

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke

Predavanja