Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova

Područje interesa Društva za teoriju i primjenu mikrovalova je teorija, primjena i tehnologija mikrovalova, valovoda, bežične tehnologije koji se odnosi na korištenje komponenti, uređaja, prijenosnih linija i sustava vezanih uz generiranje, modulaciju, demodulaciju, upravljanje, prijenos, detekciju kao i efekte elektromagnetskih signala. Uključuje znanstvene, tehničke i industrijske aktivnosti. Teorija i tehnika mikrovalova primjenjuje fizička i matematička počela u analizi struktura dimenzija koje predstavljaju značajan dio valne duljine ili kada se trebaju uzeti u obzir propagacijski aspekti.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2023.
Zvonimir Šipuš
predsjednik

Davor Bonefačić
dopredsjednik
e-mail


Poziv na predavanje...

Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova (MTT), Odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova (APS), Zajednički odjel AES i GRS, Zavod za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Odjel komunikacijskih sustava HATZ pozivaju vas na predavanje:

 

"Elektromagnetski utjecaj vjetroturbina i vjetroelektrana na funkcionalnost radarskih sustava"

 

koje će održati prof. dr. sc. Antonio Šarolić s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split) u petak, 15. prosinca 2017. godine, u 14 sati, u Bijeloj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, zgrada D – prizemno.

Sažetak predavanja i životopis predavača nalaze se u nastavku obavijesti.

Sažetak predavanja

Pojačana izgradnja obnovljivih izvora energije dovodi do situacija u kojima se vjetroagregati ili cijele vjetroelektrane postavljaju u optičku vidljivost radara za nadzor zračnog prometa, što potencijalno može uzrokovati ometanje koje bi moglo dovesti do smanjenja funkcionalnosti radara. Ovaj problem je eskalirao povećanjem udjela obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije i već je neko vrijeme prepoznat na svjetskoj razini, ali i u Hrvatskoj, te je u takvim situacijama obavezno provesti analizu utjecaja vjetroelektrane na funkcionalnost radara. Funkcionalna ometanja ovise o fizikalnim (elektromagnetskim) pojavama, tako da se ova analiza donekle može smatrati i problemom elektromagnetske kompatibilnosti. Vjetroelektranu je potrebno sustavno analizirati s različitih elektromagnetskih aspekata, a naročito s aspekta raspršenja radarskog snopa na pojedinačnom vjetroagregatu te na skupinama vjetroagregata. Uz ekspertizu u području elektromagnetizma i radiokomunikacija,  potreban je i zahtjevan angažman računalnih resursa za elektromagnetske simulacije. Fizikalne pojave od interesa potrebno je kvantificirati numeričkim rezultatima, a zatim ih analizirati sa stručnog aspekta funkcionalnosti radara. Ometanja koja su teoretski moguća jesu: djelomično zasjenjenje iza vjetroelektrane, pogreška određivanja azimuta zrakoplova, garbling, FRUIT, te pojava lažnih ciljeva. Predavanje će izložiti načelni pregled svih postupaka koji su uključeni u ovakvu analizu, te pregled mogućih scenarija ometanja.

 

Životopis predavača

Prof. dr. sc. Antonio Šarolić redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB Split). Doktorirao je 2004. g. na FER Zagreb, gdje je bio i zaposlen do 2005. g. na Zavodu za radiokomunikacije. Voditelj je Katedre za primjenu elektromagnetskih polja na FESB-u te Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost i elektromagnetska ispitivanja (FESB EMLab) koji posluje u okviru katedre. Na FESB-u je predmetni nastavnik iz područja antena, radiokomunikacija, bioelektromagnetizma i elektromagnetske kompatibilnosti, što su i područja njegovog znanstvenog i stručnog rada. Voditelj je većeg broja stručnih mjernih i simulacijskih studija i analiza u području radiokomunikacija, elektromagnetske kompatibilnosti, mjerenja elektromagnetskog polja, izloženosti ljudi elektromagnetskom polju. Autor je više od 80 znanstvenih radova iz područja primijenjenog elektromagnetizma, te voditelj znanstvenoistraživačkih projekata: EU projekt COST Action BM1309 (EMF-MED): "European network for innovative uses of electromagnetic fields (EMFs) in biomedical applications" 2014-2018, projekt MZOŠ "Mjerenja u području EMC i istraživanja EM utjecaja na zdravlje" 2008-2013; te partner na različitim znanstvenim projektima iz područja primijenjenog elektromagnetizma. Predsjednik je tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme: HZN TO E106 "Elektromagnetska polja u ljudskom okolišu" i HZN TO E80 "Pomorski navigacijski i radiokomunikacijski uređaji i sustavi", te član odbora HZN TO E80 "Elektromagnetska kompatibilnost u elektrotehnici i telekomunikacijama".

Član je IEEE Electromagnetic Compatibility Society, IEEE Antennas and Propagation Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE ICES (International Committee on Electromagnetic Safety). Bio je predsjednik Odjela za elektromagnetsku kompatibilnost Hrvatske sekcije IEEE u dva mandata. Član je BEMS (Bioelectromagnetics Society) i član upravnog vijeća EBEA (European BioElectromagnetics Association). Član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti Hrvatske (član-suradnik).

Autor: Davor Bonefačić
Popis obavijesti