Odjel za robotiku i automatizaciju

Ovaj odjel zanima se za teme iz područja teorije i primjene robotike i automatizacije. Pod robotikom se ovdje prvenstveno podrazumijeva zanimanje za inteligentne strojeve i sustave korištene, na primjer, u istraživanju okoliša (podmorja, svemira), pružanju usluga ljudima, ili u naprednoj proizvodnji. Pod automatizacijom se prvenstveno podrazumijeva zanimanje za primjenu automatizacijskih metoda i postupaka u tvornicama, uredima, kućanstvima ili, na primjer, u transportnim sustavima s ciljem povećanja njihove djelotvornosti i produktivnosti.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Matko Orsag
predsjednik
Ivan Marković
dopredsjednik

Na proteklim izborima izabrano je novo vodstvo Odjela za robotiku i automatizaciju za razdoblje 2012-2013. godine. Novi/stari predsjednik je prof.dr.sc. Zdenko Kovačić, a dopredsjednica je Tamara Petrović, dipl. ing.

Čestitamo!

Autor: Hrvoje Pandžić
Popis obavijesti