Odjel za robotiku i automatizaciju

Ovaj odjel zanima se za teme iz područja teorije i primjene robotike i automatizacije. Pod robotikom se ovdje prvenstveno podrazumijeva zanimanje za inteligentne strojeve i sustave korištene, na primjer, u istraživanju okoliša (podmorja, svemira), pružanju usluga ljudima, ili u naprednoj proizvodnji. Pod automatizacijom se prvenstveno podrazumijeva zanimanje za primjenu automatizacijskih metoda i postupaka u tvornicama, uredima, kućanstvima ili, na primjer, u transportnim sustavima s ciljem povećanja njihove djelotvornosti i produktivnosti.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Matko Orsag
predsjednik
Ivan Marković
dopredsjednik

Odlukom odbora IEEE Member and Geographic Activities od 18.11.2010. godine zbog dovoljnog broja članova došlo je do proširenja zajedničkog odjela IEEE Croatia Section CS23/RA24 Joint Societes Chapter na dva samostalna odjela IEEE Croatia Section Control Systems Society Chapter i IEEE Croatia Section Robotics&Automation Society Chapter.

Odlukom istog odbora za predsjednika odjela IEEE Croatia Section Robotics&Automation Society Chapter potvrđen je prof.dr.sc. Zdenko Kovačić.

Autor: Zdenko Kovačić
Popis obavijesti