Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
 
Tomislav
Keser
predsjednik
 
Goran Martinović
dopredsjednik

Elektronički energetski pretvarači u...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku, Odjel za energetsku elektroniku i Odjel za industrijsku elektroniku IEEE Hrvatske sekcije pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

Elektronički energetski pretvarači u suvremenim industrijskim elektromotornim pogonima

koje će održati (on-line)

mr.sc. Ivica Bašić

specijalist za puštanje u pogon i podešavanje energetskih pretvarača u Danieli Systec d.o.o.

 

dana 25. svibnja 2021. s početkom u 11:30 sati

Kratki sažetak predavanja:

Na predavanju će biti prezentirani elektronički energetski pretvarači za istosmjerne i izmjenične elektromotorne pogone u suvremenim industrijskim postrojenjima. Biti će pokazane specifičnosti i karakteristike pretvarača i njihove značajke, s posebnim naglaskom na softverske mogućnosti pretvarača. Ukazat će se na trendove u razvoju pretvarača za visoko automatizirana industrijska postrojenja. Prezentacije će biti upotpunjene s primjerima iz prakse.

Životopis predavača:

Ivica Bašić rođen je 14. siječnja 1962. godine. Osnovnu školu je završio u Otoku, a maturirao je na CUO "M. A. Reljković" u Vinkovcima 1981.  Diplomirao  je 1988. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Sklopovi mikroprocesorske upravljačke jedinice pretvarača frekvencije" (mentor: prof. dr. N. Pašalić) a magistarski rad je obranio 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Automatizirano ispitivanje asinkronog stroja u laboratorijskim uvjetima" (mentor: prof. dr. D. Ban).

Pripravnik je u "Tehnoprojekt" Vinkovci na poslovima projektiranja i održavanja elektroničkih uređaja do 1989. godine nakon čega se zapošljava na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku gdje od 1990.do 2002. godine radi u nastavi kao znanstvene novak, mlađi asistent i asistent, da bi 2002. prešao raditi kao projektant u Danieli Systec d.o.o. Labin, gdje je postao specijalist za puštanje u pogon i podešavanje energetskih pretvarača.

Na preddiplomskom studiju Elektrotehnike, smjer Elektroenergetika drži dio predavanja iz Osnova energetske elektronike, kao i na stručnom studiju Elektroenergetike na kolegiju Energetska elektronika. Na diplomskom studiju Elektroenergetike drži dio predavanja iz Električnih strojeva, a za izborni blok Industrijska elektroenergetika drži dio predavanja (tzv. gostujuća predavanja) iz kolegija Elektromagnetska kompatibilnost počev od 2015. godine.

 

Termin predavanja i detalji poveznice:

Predavanje će se održati u utorak, 25. svibnja 2021. godine u 11:30 h, putem BigBlueButton platforme na FERIT-u (link: https://bigblack.ferit.hr/b/den-ps5-r11-z9i). Predvidivo trajanje predavanja je 90-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo djelatnike FERITA čija su područja istraživanja bliska tematici predavanja kao i studente stručnih i ostalih studija.

Autor: Tomislav Keser
Popis obavijesti

Predavanja u 2009. godini

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.