Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
 
Tomislav
Keser
predsjednik
 
Goran Martinović
dopredsjednik

The importance of Parameter Control...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjel za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

The importance of Parameter Control in Evolutionary Computation

koje će održati on-line

izv.prof.dr.sc. Gregor Papa

Department of Computer Systems, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

u četvrtak 17.06.2021. s početkom u 11:00 sati

Sažetak/Abstract:

One of the challenges in optimization approaches with evolutionary algorithms is the proper selection of the control parameters. The control parameters allow to adjust the behaviour of the algorithms to the problem at hand. Several control parameters need to be set for a successful search of the optimum of an objective function. Typical control parameters are the population size, the mutation strength, the crossover rate, the selective pressure, etc. The choice of these parameters can have a significant impact on the performance of the algorithm and need thus to be executed with care. With parameter control approach no prior training of parameters is needed. Also, the optimal parameter values change during the optimization process: e.g., at the beginning of an optimization process we typically aim for exploration, while in the later stages we want the algorithm to converge and to focus its search on the most promising regions in the search space. To present the importance of the dynamic setting of control parameters some basic theoretical aspects are outlined and followed by the presentation of some real-world cases of the use of parameter control.

 

Životopis/Curriculum Vitae:

Gregor Papa (gregor.papa@ijs.si, http://cs.ijs.si/papa/) is a Senior researcher and a Head of Computer Systems Department at the Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, and an Associate Professor at the Jožef Stefan International Postgraduate School, Ljubljana, Slovenia. He received the PhD degree in Electrical engineering at the University of Ljubljana, Slovenia, in 2002. Gregor Papa's research interests include meta-heuristic optimisation methods and hardware implementations of high-complexity algorithms, with a focus on dynamic setting of algorithms' control parameters. His work is published in several international journals and conference proceedings. He regularly organizes several conferences and workshops in the field of nature-inspired algorithms from the year 2004 till nowadays. He led and participated in several national and European projects. Gregor Papa is a member of the Editorial Board of the Automatika journal (Taylor & Francis) for the field “Applied Computational Intelligence”. He is a Consultant at the Slovenian Strategic research and innovation partnership for Smart cities and communities.

 

Pristup/Accessing info:

Due to the still ongoing CoViD-19 situation the meeting will be held solely by using on-line casting and telepresence solution. The lectures are free of charge and publicly available. Your attendance can be accomplished by visiting casting solution on following link:

https://us02web.zoom.us/j/86320838898?pwd=Nk9XM1RPejJLRWdJdkZXaVl4cjA1QT09

Autor: Tomislav Keser
Popis obavijesti

Predavanja u 2009. godini

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.