Odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova 

Odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova proučava sljedeće: antene, uključujući analizu, oblikovanje, razvoj, mjerenja i testiranja; zračenje, širenje i međudjelovanje elektromagnetskih valova s diskretnim i kontinuiranim medijima te aplikacije i sustave značajne za antene, širenje i raspoznavanje kao što su primijenjena optika, tehnika milimetarskih i submilimetarskih valova, obrada i kontrola signala, radio astronomija, zemaljska komunikacija i komunikacija stacionirana u svemiru promatrane sa stanovišta zračenja, uključujući bežičnu, mobilnu, satelitsku i telekomunikaciju.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2023.
Marko Bosiljevac
predsjednik
Dominik Barbarić
dopredsjednik

Računalni modeli u elektromagnetskoj...

Zajednički odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova / teoriju i primjenu mikrovalova Hrvatske sekcije IEEE u suradnji sa Zavodom za radiokomunikacije FER-a poziva sve zainteresirane na predavanje:

"Računalni modeli u elektromagnetskoj kompatibilnosti"

 koje će održati dr. sc. Dragan Poljak u srijedu, 5. svibnja 2010. u 12:00 sati u knjižnici Zavoda za radiokomunikacije FER-a, adresa: Unska 3, Zagreb. Sadržaj predavanja i životopis predavača pročitajte u nastavku obavijesti.

Računalni modeli u elektromagnetskoj kompatibilnosti

Elektromagnetska kompatibilnost (eng. Electromagnetic Compatibility- EMC) je primjenjena disciplina u okviru znanosti o elektromagnetizmu koja uključuje gotovo sva relevantna područja teorije elektromagnetskih polja. Računalni modeli u elektromagnetizmu pružaju osnovu za analizu brojnih problema akademske prirode, ali i praktičnih problema proizašlih iz inženjerske prakse.

Kako su u većini slučajeva elektromagnetske smetnje zračeći fenomen u okviru predavanja izložit će se matematički modeli zasnovani na formulacijama preko integralnih jednadžbi u frekvencijskom i vremenskom području koje proizlaze iz teorije antena, te numeričke metode njihovog rješavanja.    

U okviru predavanja obradit će se:

  • analiza žičanih antena
  • sprega elektromagnetskog polja s prijenosnim linijama
  • modeliranje uzemljivačkih sustava
  • izloženost ljudi elektromagnetskom zračenju

 

Uz prikaz matematičkog modeliranja prezentirat će se i veći broj ilustrativnih numeričkih rezultata.


O predavaču:

Dr. sc. Dragan Poljak redovni je profesor u trajnom zvanju na FESB-u, Sveučilišta u Splitu, te Adjunct Professor na Wessex Institute of Technology (WIT), Southampton, Velika Britanija. Znanstvenoistraživačka djelatnost dr. sc. Dragan Poljaka obuhvaća primjene teorije elektromagnetskih polja na području antena i elektromagnetske kompatibilnosti, a vezana je za primjenu suvremenih numeričkih metoda i implementaciju na računalu. Jedno od područja kojim se prof. Poljak posebno aktivno bavi posljednjih petnaestak godina je interakcija  elektromagnetskog zračenja s ljudskim tijelom.
Autor je preko 40 radova u časopisima citiranim u CC bazi, preko 100 radova u zbotnicima s međunarodnih skupova, te desetak knjiga. Dobitnik je nekoliko domaćih I međunarodnih nagrada.

Autor: Radovan Zentner
Popis obavijesti