Naslovnica Pretraživanje AAA
 

 

 

Broj posjeta:
95207
 
HRVATSKA SEKCIJA - ODJELI DRUŠTAVA

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.


Objavljeno: 8. 12. 2016. u 17:35
Uređeno: 8. 12. 2016. u 17:40
Poziv na predavanje prof.dr. Andreja...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

 

Primjena elektroničkih i optičkih mjerenja u građevinarstvu

 

The application of electronic and optical measurements in construction

 

Izv.prof.dr. Andrej Štrukelj

 

petak, 16. prosinca u 13 sati, predavaonica K2-12

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Cara Hadrijana 10

Sažetak:

U uvodu predavanja će biti prikazan pregled metoda mjerenja i njihova fizikalna osnova, a zatim će biti na izabranim praktičnim primjerima prikazane različite tehnologije izvođenja eksperimentalnih istraživanja te načini za prikupljanje, obradu i interpretaciju rezultata mjerenja. Prikazani će biti primjeri iz:

 • građevinske prakse:
 • probna opterećenja mostova
 • nadgledanje objekata tijekom izgradnje, testiranje dubokih temelja,
 • rješenja za kontinuirano praćenje otvaranja pukotina dinamički opterećenih konstrukcija,
 • mjerenje deformacija prednapetih ploča prilikom prednaprezanja i u kasnijim fazama opterećivanja - novi putnički terminal u zračnoj luci Zagreb,
 • rješenja za testiranje sile izvlačenja navojnih čeličnih sidara u betonu,
 • mjerenje temperature u masivnom betonu tijekom hidratacije (elektronička mjerenja u temeljnoj ploči i zidovima stupa vijadukta Crni Kal)
 • optička mjerenja temperature i deformacija u ranim fazama stvrdnjavanja betona - početak vezanja, skupljanja, puzanja,
 • mjerenja u laboratorijama:
 • eksperimentalni rad na europskom projektu Wood Wisdom,
 • eksperimentalni rad u okviru magistarskih i diplomskih radova studenta,
 • testovi prototipa zaštitne ograde protiv vjetra za viadukt Crni Kal u vjetrovnom kanalu na Arsenalovom institutu u Beču…
 • drugih područja tehnike
 • testiranje opterećenja osovina tramvaja – Potsdam, Njemačka
 • testiranje uspješnosti nadogradnje željezniške pruge testiranjem opterećenja podvozja pogonske lokomotive – Beč, Muenchen, Klagenfurt,
 • testiranje stabilnosti šasije prototipa Neoplanovog aerodromskog autobusa,
 • mjerenja deformacija krila ultralakog zrakoplova – Pipistrel…

 

Kratki životopis:

Andrej Štrukelj je izvanredni profesor za operativno građevinarstvo na Sveučilištu u Mariboru, Slovenija. Njegova akademska karijera je započela na području građevinske mehanike. Radio je na problemima dinamičke interakcije objekat - tlo (širenje potresnih valova kroz slojeviti polu-prostor). Istraživački rad na ovom području rezultirao je u njegovom magistarskom radu i također u doktorski disertaciji. Cijelo vrijeme je radio i na području građenja mostova. Surađivao je u teoretskom i eksperimentalnom istraživanju nekoliko mostova i vijadukata koji su bili izgrađeni u okviru slovenskog programa izgradnje autocesta. Od posebne važnosti je aerodinamička analiza na viaduktu Crni Kal, gdje je zajedno sa projektantskim timom uspio pronaći optimalno rješenje za zaštitu prometa od vjetrova jačeg inteziteta. Tijekom posljednjih dvadeset godina njegova istraživanja i praktički rad posvećeni su eksperimentalnoj analizi konstrukcija, uključujući razvoj i primjenu elektronskih i optičkih mjernih metoda. U okviru ovih aktivnosti je izveo testove opterećenja na više od 300 mostova, viadukata i drugih infrastrukturnih objekata. Kao dio istraživanja na ovom području je pripremio puno tehnoloških rješenja i inovacija, koje su bile odmah primjenjene u praksi. Sudjelovao je u nekoliko europskih projekata.

zhocenski
Popis obavijesti
PREDAVANJA U 2009. GODINI

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.

 


KONTAKTI
 
Mandatno razdoblje 
do 31.12.2019.
 
 

Goran Martinović
predsjednik odjela
goran.martinovic@ferit.hr

 

 

Željko Hocenski

dopredsjednik Odjela

zeljko.hocenski@ferit.hr

------------------------------------

 

 

Franjo Jović
prethodni predsjednik odjela
e-mail

REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
LINKOVI