Odjel za robotiku i automatizaciju

Ovaj odjel zanima se za teme iz područja teorije i primjene robotike i automatizacije. Pod robotikom se ovdje prvenstveno podrazumijeva zanimanje za inteligentne strojeve i sustave korištene, na primjer, u istraživanju okoliša (podmorja, svemira), pružanju usluga ljudima, ili u naprednoj proizvodnji. Pod automatizacijom se prvenstveno podrazumijeva zanimanje za primjenu automatizacijskih metoda i postupaka u tvornicama, uredima, kućanstvima ili, na primjer, u transportnim sustavima s ciljem povećanja njihove djelotvornosti i produktivnosti.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2021.
Matko Orsag
predsjednik
Ivan Marković
dopredsjednik

Obavještavamo cijenjene članove Odjela za robotiku i automatizaciju da je formirano tročlano izborno povjerenstvo u sastavu

  1. Prof.dr.sc. Stjepan Bogdan, predsjednik izbornog povjerenstva
  2. Dr.sc. Damjan Miklić
  3. Dr.sc. Ivan Marković

zaduženo za provedbu izbora za novog predsjednika i potpredsjednika Odjela. Ovom prilikom pozivamo sve članove Odjela da do 31. ožujka 2014. podnesu svoje prijedloge kandidata za predsjednika i potpredsjednika Odjela.

Napominjemo da se svi članovi odjela mogu kandidirati te u kandidaturi osim kratkog opisa života trebaju navesti sve funkcije i aktivnosti u IEEE-u koje su obavljali.

Autor: Zdenko Kovačić
Popis obavijesti