Odjel za elektroenergetiku

Područje djelovanja Odjela za elektroenergetiku uključuje planiranje, istraživanje, razvoj, oblikovanje, primjenu, gradnju, instalaciju i stavljanje u funkciju aparature, opreme, strukture, materijala i sustava za pouzdanu i ekonomičnu proizvodnju, prijenos i distribuciju, pretvorbu, mjerenje i upravljanje električnom energijom. Uključuje razvoj inženjerskih standarada, pružanje informacija i uputstava javnosti i zakonodavcima, kao i tehničko-znanstvene, edukacijske i druge aktivnosti koje pridonose području električne energije ili koriste tehnike ili proizvode vezane uz dato područje.


Poziv na predavanje "Od Pariza...

Udruga Alumni FER u suradnji s Odjelom za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

Od Pariza do +2C i još ponešto …

koje će održati prof. dr. sc. Slavko Krajcar,

15. studenoga 2017. godine, u 17 sati,
u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u nastavku obavijesti ili na stranicama AMAC-Alumni FER.

Sažetak predavanja
Pariški sporazum globalni je sporazum o klimatskim promjenama koji je u prosincu 2015. postignut u Parizu. Sporazum uključuje plan djelovanja svih članica UN-a i ima za cilj globalno zatopljenje, do 2100. godine, ograničiti na dogovorenu razinu. Obuhvaća razdoblje od 2020. nadalje. Elementi su Pariškog sporazuma: Porast prosječne svjetske temperature zadržati na razini od +2°C, u usporedbi s predindustrijskim razinama, ali i ulagati napore da se taj porast možebitno ograniči i na +1,5°C; Vlade su se za Parišku konferenciju dale nacionalne planove klimatskog djelovanja za smanjivanje emisija; vlade su se složile da će svakih pet godina izvješćivati o svojim doprinosima; Također su prihvatile da će se izvještavati međusobno, kao i javnost, o tome kako napreduju u provedbi svojih ciljeva kako bi se osigurala transparentnost i nadzor; Dogovoreno je, nadalje, da će EU i ostale razvijene zemlje financirati aktivnost protiv klimatskih promjena kako bi zemljama u razvoju pomogle da izgrade otpornost na učinke klimatskih promjena. EU si je, kao predvodnica u ostvarenju ciljeva, zadala nove ciljeve. Svi su ciljevi opisani u dokumentu nazvanim Energetska unija (eng. Energy Union), a poznati su i pod nazivom 40+27+30 (umjesto prethodno znanih 20+20+20). EU je već započela s donošenjem implementacijskih planova za ostvarenje tih ciljeva. Cijeli se proces opisuje s five D's (pet D) (Decarbonisation, Democracy, Digitisation, Diversification and Disruption). Nova uloga obrazovanja te istraživanja i inovacija prepoznata je od svih dionika procesa ka važna karike u lancu. I još ponešto ...

O predavaču
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, rođen 1951. godine u Krajcar brijegu (Žminj), redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Kao nastavnik radi ili je radio na predmetima: Energetska elektrotehnika, Razvod električne energije, Rasklopna postrojenja (Električna postrojenja), Elektrane, Električna rasvjeta, Niskonaponske mreže i instalacije, Razdjelne mreže i instalacije, Modeli izgradnje EES-a u liberaliziranim uvjetima, Uvod u teoriju tržišta energentima, Ekonomija u energetici, na preddiplomskim i diplomskim te Specifičnosti električna postrojenja, Planiranje razdjelnih mreža, Modeliranje odnosa na tržištu električne energije i Planiranje distribucijskih sustava na doktorskom studiju. Šire mu je znanstveno područje energetika, a uže planiranje razdjelnih mreža, ekonomija u energetici te modeliranje odnosa na tržištu električne energije. Rezultat je rada preko sto objavljenih znanstvenih, stručnih radova i studija. Vodio je brojne razvojno-istraživačke projekte, od kojih se mnogi primjenjuju u praksi. Vodio je više međunarodnih projekata i bio je ekspert UNIDO-a u području racionalnog korištenja električne energije. Bio je voditelj i jedan je od autora bijele i zelene knjige Strategije energetskog razvitka RH. Također je jedan od autora Nacionalnog programa energetske učinkovitosti RH. Osim nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, sudjelovao je i u mnogim drugim aktivnostima. Bio je predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku FER-a u dva mandata. Bio je dekan Fakulteta u dva mandata. Bio je član Senata Sveučilišta u četiri mandata. Bio je predsjednik ili član mnogih upravnih ili nadzornih odbora te drugih tijela u RH. Bio je član Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Utemeljitelj je i dugogodišnji voditelj škole Diploma Study in Management te stručnog studija Training Centre for Energy Trading pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Član je IEEE, CIGRE, CIRED, HATZ (trenutno član Uprave Hrvatske akademije tehničkih znanosti). Bio je i predsjednik Čakavskog sabora u dva mandata. Izdao je dvije zbirke pjesama. (Više na http://www.fer.unizg.hr/slavko.krajcar.)

Autor: Ivan Pavić
Popis obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Rad odjela za energetiku
Pitanja, primjedbe i prijedlozi o radu odjela.
 
Predavanja
Održana i potencijalna predavanja (predavači i teme).
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PES odjel Hrvatske sekcije IEEE dodjeljuje godišnju nagradu za izvanrednog inženjera (Outstanding Engineer Award). Nagradu odobrava središnjica IEEE Power and Energy Society iz SAD-a koja izrađuje plaketu za dobitnike. U nastavku je popis svih dosadašnjih dobitnika nagrada:

 • 2019. Juraj Havelka: "For the contributions in the field of power system protection and supervision"
 • 2018. Hrvoje Pandzic: "For the contributions in the field of battery storage systems integration, planning                      and operation"
 • 2017. Igor Ivanković: "For the contributions in the field of advanced power system                                                            protection and monitoring"
 • 2016.  Slavko Vujević: "For contributions in the field of numerical modelling of                                                                  electromagnetic phenomena"
 • 2015.  Stjepan Sučić: "For contributions in the field of standards-based smart grid                                                           communications"
 • 2014.  Srete Nikolovski: "For contribution in the fileld of power system reliability"
 • 2013.  Miljenko Brezovec: "For contributions in the field of hydro power plants modeling"
 • 2012.  Tomislav Plavšić: "For contributions in the field of voltage and reactive power                                                            control"
 • 2011.  Matislav Majstrović: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems modeling and analysis”
 • 2010.  Davor Grgić: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems"
 • 2009.  Tomislav Tomiša: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems control and automation”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEEE PES Outstanding Volunteer Award – Nagrada istaknutim kolegama, članovima IEES PES-a, za volonterski doprinos radu Odjela za elektroenergetiku dodjeluje se ukoliko u određenoj godini postoji član koji se osobito istaknuo svojim volonterskim doprinosom.

 • 2020. 
 • 2019. --
 • 2018. Ninoslav Holjevac
 • 2017. Danijel Topić