Odjel za elektroenergetiku

Područje djelovanja Odjela za elektroenergetiku uključuje planiranje, istraživanje, razvoj, oblikovanje, primjenu, gradnju, instalaciju i stavljanje u funkciju aparature, opreme, strukture, materijala i sustava za pouzdanu i ekonomičnu proizvodnju, prijenos i distribuciju, pretvorbu, mjerenje i upravljanje električnom energijom. Uključuje razvoj inženjerskih standarada, pružanje informacija i uputstava javnosti i zakonodavcima, kao i tehničko-znanstvene, edukacijske i druge aktivnosti koje pridonose području električne energije ili koriste tehnike ili proizvode vezane uz dato područje.


Poziv na predavanje Vlade Ostovića:...

Odjel za industrijske primjene i Odjel za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

"Suvremene tendencije u projektiranju i gradnji izmjeničnih električnih strojeva"

koje će održati Vlado Ostović, profesor sa sveučilišta University of Applied Sciences Saarbrücken, Njemačka i Universitè de Metz, Francuska, u četvrtak 23.11.2017. od 11 h u Sivoj Vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb. Predavanje je na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta.

Više o predavanju i o predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak

Izmjenični električni strojevi pripadaju grupi najsloženijih uređaja u elektrotehnici. Vremenski promjenljive struje teku kroz prostorno raspoređene namote u njima i proizvode osnovni i više harmonike indukcije u magnetski nelinearnim medijima njihovih stacionarnih i rotirajućih komponenata. Harmonici okretnih polja u zračnom rasporu vrte se različitim brzinama i stvaraju korisne i parazitne momente. Okretna polja indukcije i njihovi izvori- električne struje- proizvode gubitke, koji podižu temperaturu stroja i moraju biti odvedeni iz njega.

Termički parametri električnog stroja, posebice nazivna temperatura, određuju njegovu nazivnu snagu. Nazivna temperatura ovisi isključivo o gubicima stroja, termičkim svojstvima medija za hlađenje i načinu hlađenja stroja. Temperatura stroja je u pravilu najviša u njegovim namotima; kod većih jedinica nisu rijetki tzv. hot spots u limovima statora. Temperatura hot spots dosiže nerijetko nekoliko stotina stupnjeva Celzija, što može dovesti do topljenja i izgaranja limova. Mehanizam nastajanja hot spots može se rekonstruirati uz pomoću novo definirane veličine elektrotermičke vodljivosti.

Otkriće permanentnih magneta na bazi rijetkih zemalja, posebice NdFeB magneta 1984., ostavilo je značajne tragove u elektrostrojogradnji, budući da ovi novi materijali određuju magnetska svojstva jedne značajne grupe električnih strojeva. Iako feritni magneti, posebice radi njihove atraktivne cijene, nalaze primjene u gradnji električnih strojeva (iz prakse su poznati projekti 3 MW vjetrogeneratora na bazi ferita), u mnogobrojnim aplikacijama dominiraju NdFeB magneti. Razlog primjeni magneta u elektrostrojogradnji je primamljiv: eliminacija gubitaka uzbude u svrhu povišenje korisnosti stroja. Glavni nedostatak izmjeničnih strojeva s permanentnim magnetima- nemogućnost promjene uzbudnog magnetiziranja- rezultira njihovim lošijim cos "fi" i manjim specifičnim momentom u odnosu na strojeve s namotanom uzbudom.

Električni gubici u namotima izmjeničnih strojeva ovise o materijalu vodiča, njegovim dimenzijama, frekvenciji struje koja protiče kroz njih te o položaju vodiča u utorima stroja. U cilju smanjenja gubitaka zbog potiskivanja struje poduzimaju se različiti zahvati u geometriju stroja i posebice namota, čija će učinkovitost biti ilustrirana rezultatima jedno-, dvo- i trodimenzionalnih proračuna elektromagnetskog polja.

 

Prof. Dr.- Ing. Vlado Ostović: kratka biografija

 • Rođen 1954 u Osijeku, diplomirao na ETF Zagreb 1976., magistrirao 1978., doktorirao 1982. (mentor: Prof. Dr. Božidar Frančić)
 • Asistent/ znanstveni asistent na ZES ETF-a 1976.- 82.; projektant asinkronih strojeva u SES „R. Končar“1977. - 82.
 • Fulbright Postdoctoral Fellow te Visiting Associate Professor na University of Wisconsin, Madison 1984.- 87.
 • Professor of Electrical Engineering na University of Akron, Ohio 1987.- 90.
 • Specijalist za projektiranje asinkronih strojeva, SISME, Italija 1990.- 91.
 • Specijalist za rješavanje posebnih problema u velikim električnim strojevima, ABB Kraftwerke AG, Mannheim 1991.- 96.
 • Od 1996.: Professor für Elektrotechnik na University of Applied Sciences Saarbrücken i Universitè de Metz, Francuska
 • Izdvojene publikacije:

Autor: Ninoslav Holjevac
Popis obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Rad odjela za energetiku
Pitanja, primjedbe i prijedlozi o radu odjela.
 
Predavanja
Održana i potencijalna predavanja (predavači i teme).
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PES odjel Hrvatske sekcije IEEE dodjeljuje godišnju nagradu za izvanrednog inženjera (Outstanding Engineer Award). Nagradu odobrava središnjica IEEE Power and Energy Society iz SAD-a koja izrađuje plaketu za dobitnike. U nastavku je popis svih dosadašnjih dobitnika nagrada:

 • 2019. Juraj Havelka: "For the contributions in the field of power system protection and supervision"
 • 2018. Hrvoje Pandzic: "For the contributions in the field of battery storage systems integration, planning                      and operation"
 • 2017. Igor Ivanković: "For the contributions in the field of advanced power system                                                            protection and monitoring"
 • 2016.  Slavko Vujević: "For contributions in the field of numerical modelling of                                                                  electromagnetic phenomena"
 • 2015.  Stjepan Sučić: "For contributions in the field of standards-based smart grid                                                           communications"
 • 2014.  Srete Nikolovski: "For contribution in the fileld of power system reliability"
 • 2013.  Miljenko Brezovec: "For contributions in the field of hydro power plants modeling"
 • 2012.  Tomislav Plavšić: "For contributions in the field of voltage and reactive power                                                            control"
 • 2011.  Matislav Majstrović: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems modeling and analysis”
 • 2010.  Davor Grgić: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems"
 • 2009.  Tomislav Tomiša: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems control and automation”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEEE PES Outstanding Volunteer Award – Nagrada istaknutim kolegama, članovima IEES PES-a, za volonterski doprinos radu Odjela za elektroenergetiku dodjeluje se ukoliko u određenoj godini postoji član koji se osobito istaknuo svojim volonterskim doprinosom.

 • 2020. 
 • 2019. --
 • 2018. Ninoslav Holjevac
 • 2017. Danijel Topić